SENECA LVCILIO SVO SALVTEM
  Epistula tua per plures quaestiunculas vagata est sed in una 120.1.1
constitit et hanc expediri desiderat, quomodo ad nos boni
honestique notitia pervenerit. Haec duo apud alios diversa
sunt, apud nos tantum divisa. Quid sit hoc dicam. Bonum 2.1
putant esse aliqui id quod utile est. Itaque hoc et divitiis et
equo et vino et calceo nomen inponunt; tanta fit apud illos
boni vilitas et adeo in sordida usque descendit. Honestum
putant cui ratio recti officii constat, tamquam pie curatam 5
patris senectutem, adiutam amici paupertatem, fortem ex-
peditionem, prudentem moderatamque sententiam. <Nos> 3.1
ista duo quidem facimus, sed ex uno. Nihil est bonum nisi
quod honestum est; quod honestum, est utique bonum.
Supervacuum iudico adicere quid inter ista discriminis sit,
cum saepe dixerim. Hoc unum dicam, nihil nobis videri 5
<bonum> quo quis et male uti potest; vides autem divitiis,
nobilitate, viribus quam multi male utantur.
  Nunc ergo ad id revertor de quo desideras dici, quomodo
ad nos prima boni honestique notitia pervenerit. Hoc nos 4.1
natura docere non potuit: semina nobis scientiae dedit,
scientiam non dedit. Quidam aiunt nos in notitiam incidisse,
quod est incredibile, virtutis alicui speciem casu occucurrisse.
Nobis videtur observatio collegisse et rerum saepe factarum 5
inter se conlatio; per analogian nostri intellectum et hone-
stum et bonum iudicant. Hoc verbum cum Latini grammatici
civitate donaverint, ego damnandum non puto, <immo> in
civitatem suam redigendum. Utar ergo illo non tantum
tamquam recepto sed tamquam usitato. Quae sit haec ana- 10
logia dicam. Noveramus corporis sanitatem: ex hac cogitavi- 5.1
mus esse aliquam et animi. Noveramus vires corporis: ex his
collegimus esse et animi robur. Aliqua benigna facta, aliqua
humana, aliqua fortia nos obstupefecerant: haec coepimus
tamquam perfecta mirari. Suberant illis multa vitia quae 5
species conspicui alicuius facti fulgorque celabat: haec dis-
simulavimus. Natura iubet augere laudanda, nemo non
gloriam ultra verum tulit: ex his ergo speciem ingentis boni
traximus. Fabricius Pyrrhi regis aurum reppulit maiusque 6.1
regno iudicavit regias opes posse contemnere. Idem medico
Pyrrhi promittente venenum se regi daturum monuit Pyr-
rhum caveret insidias. Eiusdem animi fuit auro non vinci,
veneno non vincere. Admirati sumus ingentem virum quem 5
non regis, non contra regem promissa flexissent, boni exempli
tenacem, quod difficillimum est, in bello innocentem, qui
aliquod esse crederet etiam in hostes nefas, qui in summa
paupertate quam sibi decus fecerat non aliter refugit divitias
quam venenum. 'Vive' inquit 'beneficio meo, Pyrrhe, et 10
gaude quod adhuc dolebas, Fabricium non posse corrumpi.'
Horatius Cocles solus implevit pontis angustias adimique a 7.1
tergo sibi reditum, dummodo iter hosti auferretur, iussit et
tam diu prementibus restitit donec revulsa ingenti ruina
tigna sonuerunt. Postquam respexit et extra periculum esse
patriam periculo suo sensit, 'veniat, si quis vult' inquit 'sic 5
euntem sequi' iecitque se in praeceps et non minus sollicitus
in illo rapido alveo fluminis ut armatus quam ut salvus exiret,
retento armorum victricium decore tam tutus redît quam si
ponte venisset. Haec et eiusmodi facta imaginem nobis 8.1
ostendere virtutis.
  Adiciam quod mirum fortasse videatur: mala interdum
speciem honesti obtulere et optimum ex contrario enituit.
Sunt enim, ut scis, virtutibus vitia confinia, et perditis 5
quoque ac turpibus recti similitudo est: sic mentitur prodigus
liberalem, cum plurimum intersit utrum quis dare sciat an
servare nesciat. Multi, inquam, sunt, Lucili, qui non donant
sed proiciunt: non voco ego liberalem pecuniae suae iratum.
Imitatur neglegentia facilitatem, temeritas fortitudinem. 10
Haec nos similitudo coegit adtendere et distinguere specie 9.1
quidem vicina, re autem plurimum inter se dissidentia. Dum
observamus eos quos insignes egregium opus fecerat, coepi-
mus adnotare quis rem aliquam generoso animo fecisset et
magno impetu, sed semel. Hunc vidimus in bello fortem, in 5
foro timidum, animose paupertatem ferentem, humiliter
infamiam: factum laudavimus, contempsimus virum. Alium 10.1
vidimus adversus amicos benignum, adversus inimicos tem-
peratum, et publica et privata sancte ac religiose admini-
strantem; non deesse ei in iis quae toleranda erant patientiam,
in iis quae agenda prudentiam. Vidimus ubi tribuendum 5
esset plena manu dantem, ubi laborandum, pertinacem et
obnixum et lassitudinem corporis animo sublevantem. Prae-
terea idem erat semper et in omni actu par sibi, iam non con-
silio bonus, sed more eo perductus ut non tantum recte facere
posset, sed nisi recte facere non posset. Intelleximus in illo 11.1
perfectam esse virtutem. Hanc in partes divisimus: oportebat
cupiditates refrenari, metus conprimi, facienda provideri,
reddenda distribui: conprehendimus temperantiam, forti-
tudinem, prudentiam, iustitiam et suum cuique dedimus 5
officium. Ex quo ergo virtutem intelleximus? ostendit illam
nobis ordo eius et decor et constantia et omnium inter se
actionum concordia et magnitudo super omnia efferens sese.
Hinc intellecta est illa beata vita secundo defluens cursu,
arbitrii sui tota. Quomodo ergo hoc ipsum nobis apparuit? 12.1
dicam. Numquam vir ille perfectus adeptusque virtutem
fortunae maledixit, numquam accidentia tristis excepit,
civem esse se universi et militem credens labores velut im-
peratos subît. Quidquid inciderat non tamquam malum 5
aspernatus est et in se casu delatum, sed quasi delegatum sibi.
'Hoc qualecumque est' inquit 'meum est; asperum est,
durum est, in hoc ipso navemus operam.' Necessario itaque 13.1
magnus apparuit qui numquam malis ingemuit, numquam de
fato suo questus est; fecit multis intellectum sui et non aliter
quam in tenebris lumen effulsit advertitque in se omnium
animos, cum esset placidus et lenis, humanis divinisque rebus 5
pariter aequus. Habebat perfectum animum et ad summam 14.1
sui adductum, supra quam nihil est nisi mens dei, ex quo pars
et in hoc pectus mortale defluxit; quod numquam magis
divinum est quam ubi mortalitatem suam cogitat et scit in
hoc natum hominem, ut vita defungeretur, nec domum esse 5
hoc corpus sed hospitium, et quidem breve hospitium, quod
relinquendum est ubi te gravem esse hospiti videas.
  Maximum, inquam, mi Lucili, argumentum est animi ab 15.1
altiore sede venientis, si haec in quibus versatur humilia
iudicat et angusta, si exire non metuit; scit enim quo exiturus
sit qui unde venerit meminit. Non videmus quam multa nos
incommoda exagitent, quam male nobis conveniat hoc cor- 5
pus? Nunc de capite, nunc de ventre, nunc de pectore ac 16.1
faucibus querimur; alias nervi nos, alias pedes vexant, nunc
deiectio, nunc destillatio; aliquando superest sanguis, ali-
quando deest: hinc atque illinc temptamur et expellimur.
Hoc evenire solet in alieno habitantibus. At nos corpus tam 17.1
putre sortiti nihilominus aeterna proponimus et in quantum
potest aetas humana protendi, tantum spe occupamus, nulla
contenti pecunia, nulla potentia. Quid hac re fieri inpuden-
tius, quid stultius potest? Nihil satis est morituris, immo 5
morientibus; cotidie enim propius ab ultimo stamus, et illo
unde nobis cadendum est hora nos omnis inpellit. Vide in 18.1
quanta caecitate mens nostra sit: hoc quod futurum dico
cum maxime fit, et pars eius magna iam facta est; nam quod
viximus tempus eo loco est quo erat antequam viximus. Erra-
mus autem qui ultimum timemus diem, cum tantumdem in 5
mortem singuli conferant. Non ille gradus lassitudinem facit
in quo deficimus, sed ille profitetur; ad mortem dies extre-
mus pervenit, accedit omnis; carpit nos illa, non corripit.
Ideo magnus animus conscius sibi melioris naturae dat qui-
dem operam ut in hac statione qua positus est honeste se 10
atque industrie gerat, ceterum nihil horum quae circa sunt
suum iudicat, sed ut commodatis utitur, peregrinus et
properans.
  Cum aliquem huius videremus constantiae, quidni subiret 19.1
nos species non usitatae indolis? utique si hanc, ut dixi,
magnitudinem veram esse ostendebat aequalitas. Vero tenor
permanet, falsa non durant. Quidam alternis Vatinii, alternis
Catones sunt; et modo parum illis severus est Curius, parum 5
pauper Fabricius, parum frugi et contentus vilibus Tubero,
modo Licinum divitîs, Apicium cenis, Maecenatem delicis
provocant. Maximum indicium est malae mentis fluctuatio 20.1
et inter simulationem virtutum amoremque vitiorum adsidua
iactatio. [is]
    Habebat saepe ducentos,
    saepe decem servos; modo reges atque tetrarchas, 5
    omnia magna loquens, modo 'sit mihi mensa tripes et
    concha salis puri, toga quae defendere frigus
    quamvis crassa queat'. Decies centena dedisses
    huic parco, paucis contento: quinque diebus
    nil erat. 10
Homines multi tales sunt qualem hunc describit Horatius 21.1
Flaccus, numquam eundem, ne similem quidem sibi; adeo
in diversum aberrat. Multos dixi? prope est ut omnes sint.
Nemo non cotidie et consilium mutat et votum: modo
uxorem vult habere, modo amicam, modo regnare vult, 5
modo id agit ne quis sit officiosior servus, modo dilatat se
usque ad invidiam, modo subsidit et contrahitur infra
humilitatem vere iacentium, nunc pecuniam spargit, nunc
rapit. Sic maxime coarguitur animus inprudens: alius prodit 22.1
atque alius et, quo turpius nihil iudico, inpar sibi est.
Magnam rem puta unum hominem agere. Praeter sapientem
autem nemo unum agit, ceteri multiformes sumus. Modo
frugi tibi videbimur et graves, modo prodigi et vani; muta- 5
mus subinde personam et contrariam ei sumimus quam
exuimus. Hoc ergo a te exige, ut qualem institueris prae-
stare te, talem usque ad exitum serves; effice ut possis laudari,
si minus, ut adgnosci. De aliquo quem here vidisti merito
dici potest 'hic qui est?': tanta mutatio est. Vale. 10