SENECA LVCILIO SVO SALVTEM
  Naufragium antequam navem ascenderem feci: quomodo 87.1.1
acciderit non adicio, ne et hoc putes inter Stoica paradoxa
ponendum, quorum nullum esse falsum nec tam mirabile
quam prima facie videtur, cum volueris, adprobabo, immo
etiam si nolueris. 5
  Interim hoc me iter docuit quam multa haberemus super-
vacua et quam facile iudicio possemus deponere quae, si
quando necessitas abstulit, non sentimus ablata. Cum paucis- 2.1
simis servis, quos unum capere vehiculum potuit, sine ullis
rebus nisi quae corpore nostro continebantur, ego et Maxi-
mus meus biduum iam beatissimum agimus. Culcita in terra
iacet, ego in culcita; ex duabus paenulis altera stragulum, 5
altera opertorium facta est. De prandio nihil detrahi potuit; 3.1
paratum fuit †non magis hora†, nusquam sine caricis, num-
quam sine pugillaribus; illae, si panem habeo, pro pulmen-
tario sunt, si non habeo, pro pane. Cotidie mihi annum no-
vum faciunt, quem ego faustum et felicem reddo bonis 5
cogitationibus et animi magnitudine, qui numquam maior
est quam ubi aliena seposuit et fecit sibi pacem nihil timendo,
fecit sibi divitias nihil concupiscendo. Vehiculum in quod 4.1
inpositus sum rusticum est; mulae vivere se ambulando
testantur; mulio excalceatus, non propter aestatem. Vix a me
obtineo ut hoc vehiculum velim videri meum: durat adhuc
perversa recti verecundia, et quotiens in aliquem comitatum 5
lautiorem incidimus invitus erubesco, quod argumentum est
ista quae probo, quae laudo, nondum habere certam sedem
et immobilem. Qui sordido vehiculo erubescit pretioso
gloriabitur. Parum adhuc profeci: nondum audeo frugalita- 5.1
tem palam ferre; etiamnunc curo opiniones viatorum.
  Contra totius generis humani opiniones mittenda vox erat:
'insanitis, erratis, stupetis ad supervacua, neminem aestimatis
suo. Cum ad patrimonium ventum est, diligentissimi con- 5
putatores sic rationem ponitis singulorum quibus aut pecu-
niam credituri estis aut beneficia (nam haec quoque iam
expensa fertis): late possidet, sed multum debet; habet 6.1
domum formosam, sed alienis nummis paratam; familiam
nemo cito speciosiorem producet, sed nominibus non re-
spondet; si creditoribus solverit, nihil illi supererit. Idem in
reliquis quoque facere debebitis et excutere quantum pro- 5
prii quisque habeat.' Divitem illum putas quia aurea supellex 7.1
etiam in via sequitur, quia in omnibus provinciis arat, quia
magnus kalendari liber volvitur, quia tantum suburbani agri
possidet quantum invidiose in desertis Apuliae possideret:
cum omnia dixeris, pauper est. Quare? quia debet. 'Quan- 5
tum?' inquis. Omnia; nisi forte iudicas interesse utrum ali-
quis ab homine an a fortuna mutuum sumpserit. Quid ad 8.1
rem pertinent mulae saginatae unius omnes coloris? quid ista
vehicula caelata?
    Instratos ostro alipedes pictisque tapetis:
    aurea pectoribus demissa monilia pendent, 5
    tecti auro fulvum mandunt sub dentibus aurum.
Ista nec dominum meliorem possunt facere nec mulam.
M. Cato Censorius, quem tam e re publica fuit nasci quam 9.1
Scipionem (alter enim cum hostibus nostris bellum, alter
cum moribus gessit), cantherio vehebatur et hippoperis
quidem inpositis, ut secum utilia portaret. O quam cuperem
illi nunc occurrere aliquem ex his trossulis, in via divitibus, 5
cursores et Numidas et multum ante se pulveris agentem!
Hic sine dubio cultior comitatiorque quam M. Cato vide-
retur, hic qui inter illos apparatus delicatos cum maxime
dubitat utrum se ad gladium locet an ad cultrum. O quantum 10.1
erat saeculi decus, imperatorem, triumphalem, censorium,
quod super omnia haec est, Catonem, uno caballo esse
contentum et ne toto quidem; partem enim sarcinae ab
utroque latere dependentes occupabant. Ita non omnibus 5
obesis mannis et asturconibus et tolutariis praeferres unicum
illum equum ab ipso Catone defrictum?
  Video non futurum finem in ista materia ullum nisi quem 11.1
ipse mihi fecero. Hic itaque conticiscam, quantum ad ista
quae sine dubio talia divinavit futura qualia nunc sunt qui
primus appellavit 'inpedimenta'. Nunc volo paucissimas
adhuc interrogationes nostrorum tibi reddere ad virtutem 5
pertinentes, quam satisfacere vitae beatae contendimus.
  'Quod bonum est bonos facit (nam et in arte musica quod 12.1
bonum est facit musicum); fortuita bonum non faciunt; ergo
non sunt bona.'
  Adversus hoc sic respondent Peripatetici ut quod primum
proponimus falsum esse dicant. 'Ab eo' inquiunt 'quod est 5
bonum non utique fiunt boni. In musica est aliquid bonum
tamquam tibia aut chorda aut organum aliquod aptatum ad
usus canendi; nihil tamen horum facit musicum.' His respon- 13.1
debimus, 'non intellegitis quomodo posuerimus quod bonum
est in musica. Non enim id dicimus quod instruit musicum,
sed quod facit: tu ad supellectilem artis, non ad artem venis.
Si quid autem in ipsa arte musica bonum est, id utique 5
musicum faciet.' Etiamnunc facere istuc planius volo. Bonum 14.1
in arte musica duobus modis dicitur, alterum quo effectus
musici adiuvatur, alterum quo ars: ad effectum pertinent
instrumenta, tibiae et organa et chordae, ad artem ipsam non
pertinent. Est enim artifex etiam sine istis: uti forsitan non 5
potest arte. Hoc non est aeque duplex in homine; idem enim
est bonum et hominis et vitae.
  'Quod contemptissimo cuique contingere ac turpissimo 15.1
potest bonum non est; opes autem et lenoni et lanistae
contingunt; ergo non sunt bona.'
  'Falsum est' inquiunt 'quod proponitis; nam et in gram-
matice et in arte medendi aut gubernandi videmus bona 5
humillimis quibusque contingere.' Sed istae artes non sunt 16.1
magnitudinem animi professae, non consurgunt in altum nec
fortuita fastidiunt: virtus extollit hominem et super cara
mortalibus conlocat; nec ea quae bona nec ea quae mala
vocantur aut cupit nimis aut expavescit. Chelidon, unus ex 5
Cleopatrae mollibus, patrimonium grande possedit. Nuper
Natalis, tam inprobae linguae quam inpurae, in cuius ore
feminae purgabantur, et multorum heres fuit et multos
habuit heredes. Quid ergo? utrum illum pecunia inpurum
effecit an ipse pecuniam inspurcavit? quae sic in quosdam 10
homines quomodo denarius in cloacam cadit. Virtus super 17.1
ista consistit; suo aere censetur; nihil ex istis quolibet in-
currentibus bonum iudicat. Medicina et gubernatio non
interdicit sibi ac suis admiratione talium rerum; qui non est
vir bonus potest nihilominus medicus esse, potest gubernator, 5
potest grammaticus tam mehercules quam cocus. Cui con-
tingit habere rem non quamlibet, hunc non quemlibet
dixeris; qualia quisque habet, talis est. Fiscus tanti est 18.1
quantum habet; immo in accessionem eius venit quod habet.
Quis pleno sacculo ullum pretium ponit nisi quod pecuniae
in eo conditae numerus effecit? Idem evenit magnorum
dominis patrimoniorum: accessiones illorum et appendices 5
sunt. Quare ergo sapiens magnus est? quia magnum animum
habet. Verum est ergo quod contemptissimo cuique contingit
bonum non esse. Itaque indolentiam numquam bonum dicam: 19.1
habet illam cicada, habet pulex. Ne quietem quidem et mo-
lestia vacare bonum dicam: quid est otiosius verme? Quaeris
quae res sapientem faciat? quae deum. Des oportet illi divi-
num aliquid, caeleste, magnificum: non in omnes bonum cadit 5
nec quemlibet possessorem patitur. Vide 20.1
    et quid quaeque ferat regio et quid quaeque recuset:
    hic segetes, illic veniunt felicius uvae,
    arborei fetus alibi atque iniussa virescunt
    gramina. Nonne vides, croceos ut Tmolus odores, 5
    India mittit ebur, molles sua tura Sabaei,
    at Chalybes nudi ferrum?
Ista in regiones discripta sunt, ut necessarium mortalibus 21.1
esset inter ipsos commercium, si invicem alius aliquid ab alio
peteret. Summum illud bonum habet et ipsum suam sedem;
non nascitur ubi ebur, nec ubi ferrum. Quis sit summi boni
locus quaeris? animus. Hic nisi purus ac sanctus est, deum 5
non capit.
  'Bonum ex malo non fit; divitiae [autem fiunt] fiunt autem 22.1
ex avaritia; divitiae ergo non sunt bonum.'
  'Non est' inquit 'verum, bonum ex malo non nasci; ex sacri-
legio enim et furto pecunia nascitur. Itaque malum quidem
est sacrilegium et furtum, sed ideo quia plura mala facit 5
quam bona; dat enim lucrum, sed cum metu, sollicitudine,
tormentis et animi et corporis.' Quisquis hoc dicit, necesse 23.1
est recipiat sacrilegium, sicut malum sit quia multa mala
facit, ita bonum quoque ex aliqua parte esse, quia aliquid
boni facit: quo quid fieri portentuosius potest? Quamquam
sacrilegium, furtum, adulterium inter bona haberi prorsus 5
persuasimus. Quam multi furto non erubescunt, quam multi
adulterio gloriantur! nam sacrilegia minuta puniuntur,
magna in triumphis feruntur. Adice nunc quod sacrilegium, 24.1
si omnino ex aliqua parte bonum est, etiam honestum erit et
recte factum vocabitur, †nostra enim actio est† quod nullius
mortalium cogitatio recipit. Ergo bona nasci ex malo non
possunt. Nam si, ut dicitis, ob hoc unum sacrilegium malum 5
est, quia multum mali adfert, si remiseris illi supplicia, si
securitatem spoponderis, ex toto bonum erit. Atqui maxi-
mum scelerum supplicium in ipsis est. Erras, inquam, si illa 25.1
ad carnificem aut carcerem differs: statim puniuntur cum
facta sunt, immo dum fiunt. Non nascitur itaque ex malo
bonum, non magis quam ficus ex olea: ad semen nata respon-
dent, bona degenerare non possunt. Quemadmodum ex 5
turpi honestum non nascitur, ita ne ex malo quidem bonum;
nam idem est honestum et bonum.
  Quidam ex nostris adversus hoc sic respondent: 'putemus 26.1
pecuniam bonum esse undecumque sumptam; non tamen
ideo ex sacrilegio pecunia est, etiam si ex sacrilegio sumitur.
Hoc sic intellege. In eadem urna et aurum est et vipera: si
aurum ex urna sustuleris, non ideo sustuleris quia illic et 5
vipera est; non ideo, inquam, mihi urna aurum dat quia
viperam habet, sed aurum dat, cum et viperam habeat.
Eodem modo ex sacrilegio lucrum fit, non quia turpe et
sceleratum est sacrilegium, sed quia et lucrum habet. Quemad-
modum in illa urna vipera malum est, non aurum quod 10
cum vipera iacet, sic in sacrilegio malum est scelus, non
lucrum.' A quibus <dissentio>; dissimillima enim utriusque 27.1
rei condicio est. Illic aurum possum sine vipera tollere, hic
lucrum sine sacrilegio facere non possum; lucrum istud non
est adpositum sceleri sed inmixtum.
  'Quod dum consequi volumus in multa mala incidimus, id 28.1
bonum non est; dum divitias autem consequi volumus, in
multa mala incidimus; ergo divitiae bonum non sunt.'
  'Duas' inquit 'significationes habet propositio vestra:
unam, dum divitias consequi volumus, in multa nos mala 5
incidere. In multa autem mala incidimus et dum virtutem
consequi volumus: aliquis dum navigat studii causa, naufra-
gium fecit, aliquis captus est. Altera significatio talis est: per 29.1
quod in mala incidimus bonum non est. Huic propositioni
non erit consequens per divitias nos aut per voluptates in mala
incidere; aut si per divitias in multa mala incidimus, non tan-
tum bonum non sunt divitiae sed malum sunt; vos autem illas 5
dicitis tantum bonum non esse. Praeterea' inquit 'conceditis
divitias habere aliquid usus: inter commoda illas numeratis.
Atqui eadem ratione <ne> commodum quidem erunt; per
illas enim multa nobis incommoda eveniunt.' His quidam hoc 30.1
respondent: 'erratis, qui incommoda divitîs inputatis. Illae
neminem laedunt: aut sua nocet cuique stultitia aut aliena
nequitia, sic quemadmodum gladius neminem occidit: oc-
cidentis telum est. Non ideo divitiae tibi nocent si propter 5
divitias tibi nocetur.' Posidonius, ut ego existimo, melius, qui 31.1
ait divitias esse causam malorum, non quia ipsae faciunt
aliquid, sed quia facturos inritant. Alia est enim causa efficiens,
quae protinus necessest noceat, alia praecedens. Hanc prae-
cedentem causam divitiae habent: inflant animos, superbiam 5
pariunt, invidiam contrahunt, et usque eo mentem alienant
ut fama pecuniae nos etiam nocitura delectet. Bona autem 32.1
omnia carere culpa decet; pura sunt, non corrumpunt animos,
non sollicitant; extollunt quidem et dilatant, sed sine tumore.
Quae bona sunt fiduciam faciunt, divitiae audaciam; quae
bona sunt magnitudinem animi dant, divitiae insolentiam. 5
Nihil autem aliud est insolentia quam species magnitudinis
falsa. 'Isto modo' inquit 'etiam malum sunt divitiae, non 33.1
tantum bonum non sunt.' Essent malum si ipsae nocerent, si,
ut dixi, haberent efficientem causam: nunc praecedentem
habent et quidem non inritantem tantum animos sed adtra-
hentem; speciem enim boni offundunt veri similem ac pleris- 5
que credibilem. Habet virtus quoque praecedentem causam 34.1
ad invidiam; multis enim propter sapientiam, multis propter
iustitiam invidetur. Sed nec ex se hanc causam habet nec
veri similem; contra enim veri similior illa species hominum
animis obicitur a virtute, quae illos in amorem et admira- 5
tionem vocet.
  Posidonius sic interrogandum ait: 'quae neque magni- 35.1
tudinem animo dant nec fiduciam nec securitatem non sunt
bona; divitiae autem et bona valetudo et similia his nihil
horum faciunt; ergo non sunt bona'. Hanc interrogationem
magis etiamnunc hoc modo intendit: 'quae neque magni- 5
tudinem animo dant nec fiduciam nec securitatem, contra
autem insolentiam, tumorem, arrogantiam creant, mala sunt;
a fortuitis autem in haec inpellimur; ergo non sunt bona'.
  'Hac' inquit 'ratione ne commoda quidem ista erunt.' 36.1
Alia est commodorum condicio, alia bonorum: commodum
est quod plus usus habet quam molestiae; bonum sincerum
esse debet et ab omni parte innoxium. Non est id bonum quod
plus prodest, sed quod tantum prodest. Praeterea commodum 37.1
et ad animalia pertinet et ad inperfectos homines et ad stul-
tos. Itaque potest ei esse incommodum mixtum, sed com-
modum dicitur a maiore sui parte aestimatum: bonum ad
unum sapientem pertinet; inviolatum esse oportet. 5
  Bonum animum habe: unus tibi nodus, sed Herculaneus 38.1
restat: 'ex malis bonum non fit; ex multis paupertatibus
divitiae fiunt; ergo divitiae bonum non sunt'.
  Hanc interrogationem nostri non agnoscunt, Peripatetici
et fingunt illam et solvunt. Ait autem Posidonius hoc sophi- 5
sma, per omnes dialecticorum scholas iactatum, sic ab
Antipatro refelli: 'paupertas non per possessionem dicitur, 39.1
sed per detractionem' (vel, ut antiqui dixerunt, orbationem;
Graeci κατὰ στέρησιν dicunt); 'non quod habeat dicit, sed
quod non habeat. Itaque ex multis inanibus nihil impleri
potest: divitias multae res faciunt, non multae inopiae. 5
Aliter' inquit 'quam debes paupertatem intellegis. Pauper-
tas enim est non quae pauca possidet, sed quae multa non
possidet; ita non ab eo dicitur quod habet, sed ab eo quod ei
deest.'
  Facilius quod volo exprimerem, si Latinum verbum esset 40.1
quo ἀνυπαρξία significaretur. Hanc paupertati Antipater
adsignat: ego non video quid aliud sit paupertas quam
parvi possessio. De isto videbimus, si quando valde vacabit,
quae sit divitiarum, quae paupertatis substantia; sed tunc 5
quoque considerabimus numquid satius sit paupertatem
permulcere, divitiis demere supercilium quam litigare de
verbis, quasi iam de rebus iudicatum sit. Putemus nos ad 41.1
contionem vocatos: lex de abolendis divitîs fertur. His
interrogationibus suasuri aut dissuasuri sumus? his effecturi
ut populus Romanus paupertatem, fundamentum et causam
imperii sui, requirat ac laudet, divitias autem suas timeat, ut 5
cogitet has se apud victos repperisse, hinc ambitum et
largitiones et tumultus in urbem sanctissimam temperatis-
simam inrupisse, nimis luxuriose ostentari gentium spolia,
quod unus populus eripuerit omnibus facilius ab omnibus
uni eripi posse? Haec satius est suadere, et expugnare adfectus, 10
non circumscribere. Si possumus, fortius loquamur; si minus,
apertius. Vale.