SENECA LVCILIO SVO SALVTEM
  Puto, inter me teque conveniet externa corpori adquiri, 92.1.1
corpus in honorem animi coli, in animo esse partes ministras,
per quas movemur alimurque, propter ipsum principale nobis
datas. In hoc principali est aliquid inrationale, est et rationale;
illud huic servit, hoc unum est quod alio non refertur sed 5
omnia ad se refert. Nam illa quoque divina ratio omnibus
praeposita est, ipsa sub nullo est; et haec autem nostra eadem
est, quae ex illa est.
  Si de hoc inter nos convenit, sequitur ut de illo quoque 2.1
conveniat, in hoc uno positam esse beatam vitam, ut in nobis
ratio perfecta sit. Haec enim sola non summittit animum,
stat contra fortunam; in quolibet rerum habitu †servitus†
servat. Id autem unum bonum est quod numquam defrin- 5
gitur. Is est, inquam, beatus quem nulla res minorem facit;
tenet summa, et ne ulli quidem nisi sibi innixus; nam qui
aliquo auxilio sustinetur potest cadere. Si aliter est, incipient
multum in nobis valere non nostra. Quis autem vult constare
fortuna aut quis se prudens ob aliena miratur? Quid est 3.1
beata vita? securitas et perpetua tranquillitas. Hanc dabit
animi magnitudo, dabit constantia bene iudicati tenax. Ad
haec quomodo pervenitur? si veritas tota perspecta est; si
servatus est in rebus agendis ordo, modus, decor, innoxia 5
voluntas ac benigna, intenta rationi nec umquam ab illa
recedens, amabilis simul mirabilisque. Denique ut breviter
tibi formulam scribam, talis animus esse sapientis viri debet
qualis deum deceat. Quid potest desiderare is cui omnia 4.1
honesta contingunt? Nam si possunt aliquid non honesta
conferre ad optimum statum, in his erit beata vita sine quibus
non est. Et quid turpius stultiusve quam bonum rationalis
animi ex inrationalibus nectere? 5
  Quidam tamen augeri summum bonum iudicant, quia 5.1
parum plenum sit fortuitis repugnantibus. Antipater quoque
inter magnos sectae huius auctores aliquid se tribuere dicit
externis, sed exiguum admodum. Vides autem quale sit die
non esse contentum nisi aliquis igniculus adluxerit: quod 5
potest in hac claritate solis habere scintilla momentum? Si 6.1
non es sola honestate contentus, necesse est aut quietem adici
velis, quam Graeci ἀοχλησίαν vocant, aut voluptatem.
Horum alterum utcumque recipi potest; vacat enim animus
molestia liber ad inspectum universi, nihilque illum avocat 5
a contemplatione naturae. Alterum illud, voluptas, bonum
pecoris est: adicimus rationali inrationale, honesto inhone-
stum, magno * * * vitam facit titillatio corporis? Quid ergo 7.1
dubitatis dicere bene esse homini, si palato bene est? Et
hunc tu, non dico inter viros numeras, sed inter homines,
cuius summum bonum saporibus et coloribus et sonis con-
stat? Excedat ex hoc animalium numero pulcherrimo ac dis 5
secundo; mutis adgregetur animal pabulo laetum. Inrationalis 8.1
pars animi duas habet partes, alteram animosam, ambitiosam,
inpotentem, positam in adfectionibus, alteram humilem, lan-
guidam, voluptatibus deditam: illam effrenatam, meliorem
tamen, certe fortiorem ac digniorem viro, reliquerunt, hanc 5
necessariam beatae vitae putaverunt, enervem et abiectam.
Huic rationem servire iusserunt, et fecerunt animalis ge- 9.1
nerosissimi summum bonum demissum et ignobile, praeterea
mixtum portentosumque et ex diversis ac male congruen-
tibus membris. Nam ut ait Vergilius noster in Scylla,
    prima hominis facies et pulchro pectore virgo 5
    pube tenus, postrema inmani corpore pistrix
    delphinum caudas utero commissa luporum.
Huic tamen Scyllae fera animalia adiuncta sunt, horrenda,
velocia: at isti sapientiam ex quibus composuere portentis?
Prima pars hominis est ipsa virtus; huic committitur inutilis 10.1
caro et fluida, receptandis tantum cibis habilis, ut ait Posido-
nius. Virtus illa divina in lubricum desinit et superioribus
eius partibus venerandis atque caelestibus animal iners ac
marcidum adtexitur. Illa utcumque altera quies nihil quidem 5
ipsa praestabat animo, sed inpedimenta removebat: voluptas
ultro dissolvit et omne robur emollit. Quae invenietur tam
discors inter se iunctura corporum? Fortissimae rei inertis-
sima adstruitur, severissimae parum seria, sanctissimae in-
temperans usque ad incesta. 10
  'Quid ergo?' inquit 'si virtutem nihil inpeditura sit bona 11.1
valetudo et quies et dolorum vacatio, non petes illas?' Quidni
petam? non quia bona sunt, sed quia secundum naturam
sunt, et quia bono a me iudicio sumentur. Quid erit tunc in
illis bonum? hoc unum, bene eligi. Nam cum vestem qualem 5
decet sumo, cum ambulo ut oportet, cum ceno quemadmo-
dum debeo, non cena aut ambulatio aut vestis bona sunt, sed
meum in iis propositum servantis in quaque re rationi con-
venientem modum. Etiamnunc adiciam: mundae vestis 12.1
electio adpetenda est homini; natura enim homo mundum
et elegans animal est. Itaque non est bonum per se munda
vestis sed mundae vestis electio, quia non in re bonum est
sed in electione quali; actiones nostrae honestae sunt, non 5
ipsa quae aguntur. Quod de veste dixi, idem me dicere de 13.1
corpore existima. Nam hoc quoque natura ut quandam
vestem animo circumdedit; velamentum eius est. Quis autem
umquam vestimenta aestimavit arcula? nec bonum nec
malum vagina gladium facit. Ergo de corpore quoque idem 5
tibi respondeo: sumpturum quidem me, si detur electio, et
sanitatem et vires, bonum autem futurum iudicium de illis
meum, non ipsa.
  'Est quidem' inquit 'sapiens beatus; summum tamen illud 14.1
bonum non consequitur nisi illi et naturalia instrumenta
respondeant. Ita miser quidem esse qui virtutem habet non
potest, beatissimus autem non est qui naturalibus bonis
destituitur, ut valetudine, ut membrorum integritate.' Quod 15.1
incredibilius videtur, id concedis, aliquem in maximis et
continuis doloribus non esse miserum, esse etiam beatum:
quod levius est negas, beatissimum esse. Atqui si potest vir-
tus efficere ne miser aliquis sit, facilius efficiet ut beatissimus 5
sit; minus enim intervalli a beato ad beatissimum restat quam
a misero ad beatum. An quae res tantum valet ut ereptum
calamitatibus inter beatos locet non potest adicere quod
superest, ut beatissimum faciat? in summo deficit clivo?
Commoda sunt in vita et incommoda, utraque extra nos. Si 16.1
non est miser vir bonus quamvis omnibus prematur incom-
modis, quomodo non est beatissimus si aliquibus commodis
deficitur? Nam quemadmodum incommodorum onere usque
ad miserum non deprimitur, sic commodorum inopia non 5
deducitur a beatissimo, sed tam sine commodis beatissimus
est quam non est sub incommodis miser; aut potest illi eripi
bonum suum, si potest minui. Paulo ante dicebam igniculum 17.1
nihil conferre lumini solis; claritate enim eius quidquid sine
illo luceret absconditur. 'Sed quaedam' inquit 'soli quoque
opstant.' At sol integer est etiam inter opposita, et quamvis
aliquid interiacet quod nos prohibeat eius aspectu, in opere 5
est, cursu suo fertur; quotiens inter nubila eluxit, non est
sereno minor, ne tardior quidem, quoniam multum interest
utrum aliquid obstet tantum an inpediat. Eodem modo 18.1
virtuti opposita nihil detrahunt: non est minor, sed minus
fulget. Nobis forsitan non aeque apparet ac nitet, sibi eadem
est et more solis obscuri in occulto vim suam exercet. Hoc
itaque adversus virtutem possunt calamitates et damna et 5
iniuriae quod adversus solem potest nebula.
  Invenitur qui dicat sapientem corpore parum prospero 19.1
usum nec miserum esse nec beatum. Hic quoque fallitur;
exaequat enim fortuita virtutibus et tantundem tribuit
honestis quantum honestate carentibus. Quid autem foedius,
quid indignius quam comparari veneranda contemptis? 5
Veneranda enim sunt iustitia, pietas, fides, fortitudo, pru-
dentia: e contrario vilia sunt quae saepe contingunt pleniora
vilissimis, crus solidum et lacertus et dentes et horum sanitas
firmitasque. Deinde si sapiens cui corpus molestum est nec 20.1
miser habebitur nec beatus, sed <in> medio relinquetur, vita
quoque eius nec adpetenda erit nec fugienda. Quid autem
tam absurdum quam sapientis vitam adpetendam non esse?
aut quid tam extra fidem quam esse aliquam vitam nec 5
adpetendam nec fugiendam? Deinde si damna corporis
miserum non faciunt, beatum esse patiuntur; nam quibus
potentia non est in peiorem transferendi statum, ne inter-
pellandi quidem optimum.
  'Frigidum' inquit 'aliquid et calidum novimus, inter 21.1
utrumque tepidum est; sic aliquis beatus est, aliquis miser,
aliquis nec beatus nec miser.' Volo hanc contra nos positam
imaginem excutere. Si tepido illi plus frigidi ingessero, fiet
frigidum; si plus calidi adfudero, fiet novissime calidum. At 5
huic nec misero nec beato quantumcumque ad miserias
adiecero, miser non erit, quemadmodum dicitis; ergo imago
ista dissimilis est. Deinde trado tibi hominem nec miserum 22.1
nec beatum. Huic adicio caecitatem: non fit miser; adicio
debilitatem: non fit miser; adicio dolores continuos et gra-
ves: miser non fit. Quem tam multa mala in miseram vitam
non transferunt ne ex beata quidem educunt. Si non potest, 23.1
ut dicitis, sapiens ex beato in miserum decidere, non potest
in non beatum. Quare enim qui labi coepit alicubi subsistat?
quae res illum non patitur ad imum devolvi retinet in sum-
mo. Quidni non possit beata vita rescindi? ne remitti quidem 5
potest, et ideo virtus ad illam per se ipsa satis est.
  'Quid ergo?' inquit 'sapiens non est beatior qui diutius 24.1
vixit, quem nullus avocavit dolor, quam ille qui cum mala
fortuna semper luctatus est?' Responde mihi: numquid et
melior est et honestior? Si haec non sunt, ne beatior quidem
est. Rectius vivat oportet ut beatius vivat: si rectius non 5
potest, ne beatius quidem. Non intenditur virtus, ergo ne
beata quidem vita, quae ex virtute est. Virtus enim tantum
bonum est ut istas accessiones minutas non sentiat, brevita-
tem aevi et dolorem et corporum varias offensiones; nam
voluptas non est digna ad quam respiciat. Quid est in virtute 25.1
praecipuum? futuro non indigere nec dies suos conputare. In
quantulo libet tempore bona aeterna consummat. Incredi-
bilia nobis haec videntur et supra humanam naturam excur-
rentia; maiestatem enim eius ex nostra inbecillitate metimur 5
et vitiis nostris nomen virtutis inponimus. Quid porro? non
aeque incredibile videtur aliquem in summis cruciatibus
positum dicere 'beatus sum'? Atqui haec vox in ipsa officina
voluptatis audita est. 'Beatissimum' inquit 'hunc et ultimum
diem ago' Epicurus, cum illum hinc urinae difficultas tor- 10
queret, hinc insanabilis exulcerati dolor ventris. Quare ergo 26.1
incredibilia ista sint apud eos qui virtutem colunt, cum apud
eos quoque reperiantur apud quos voluptas imperavit? Hi
quoque degeneres et humillimae mentis aiunt in summis
doloribus, in summis calamitatibus sapientem nec miserum 5
futurum nec beatum. Atqui hoc quoque incredibile est,
immo incredibilius; non video enim quomodo non in imum
agatur e fastigio suo deiecta virtus. Aut beatum praestare
debet aut, si ab hoc depulsa est, non prohibebit fieri miserum.
Stans non potest mitti: aut vincatur oportet aut vincat. 10
  'Dis' inquit 'inmortalibus solis et virtus et beata vita con- 27.1
tigit, nobis umbra quaedam illorum bonorum et similitudo;
accedimus ad illa, non pervenimus.' Ratio vero dis homini-
busque communis est: haec in illis consummata est, in nobis
consummabilis. Sed ad desperationem nos vitia nostra per- 28.1
ducunt. Nam ille alter secundus est ut aliquis parum constans
ad custodienda optima, cuius iudicium labat etiamnunc et
incertum est. Desideret oculorum atque aurium sensum,
bonam valetudinem et non foedum aspectum corporis et 5
habitu manente suo aetatis praeterea longius spatium. Per 29.1
haec potest non paenitenda agi vita, at inperfecto viro huic
malitiae vis quaedam inest, quia animum habet mobilem ad
prava, illa †aitarens malitia et ea agitata† abest [de bono].
Non est adhuc bonus, sed in bonum fingitur; cuicumque 5
autem deest aliquid ad bonum, malus est. Sed 30.1
    si cui virtus animusque in corpore praesens,
hic deos aequat, illo tendit originis suae memor. Nemo in-
probe eo conatur ascendere unde descenderat. Quid est autem
cur non existimes in eo divini aliquid existere qui dei pars 5
est? Totum hoc quo continemur et unum est et deus; et
socii sumus eius et membra. Capax est noster animus, perfer-
tur illo si vitia non deprimant. Quemadmodum corporum
nostrorum habitus erigitur et spectat in caelum, ita animus,
cui in quantum vult licet porrigi, in hoc a natura rerum 10
formatus est, ut paria dis vellet; et si utatur suis viribus ac se
in spatium suum extendat, non aliena via ad summa nititur.
Magnus erat labor ire in caelum: redit. Cum hoc iter nactus 31.1
est, vadit audaciter contemptor omnium nec ad pecuniam
respicit aurumque et argentum, illis in quibus iacuere tene-
bris dignissima, non ab hoc aestimat splendore quo inperi-
torum verberant oculos, sed a vetere caeno ex quo illa secrevit 5
cupiditas nostra et effodit. Scit, inquam, aliubi positas esse
divitias quam quo congeruntur; animum impleri debere,
non arcam. Hunc inponere dominio rerum omnium licet, 32.1
hunc in possessionem rerum naturae inducere, ut sua orientis
occidentisque terminis finiat, deorumque ritu cuncta possi-
deat, cum opibus suis divites superne despiciat, quorum nemo
tam suo laetus est quam tristis alieno. Cum se in hanc sub- 33.1
limitatem tulit, corporis quoque ut oneris necessarii non
amator sed procurator est, nec se illi cui inpositus est subicit.
Nemo liber est qui corpori servit; nam ut alios dominos quos
nimia pro illo sollicitudo invenit transeas, ipsius morosum 5
imperium delicatumque est. Ab hoc modo aequo animo exit, 34.1
modo magno prosilit, nec quis deinde relicti eius futurus sit
exitus quaerit; sed ut ex barba capilloque tonsa neglegimus,
ita ille divinus animus egressurus hominem, quo recepta-
culum suum conferatur, ignis illud †excludat† an terra 5
contegat an ferae distrahant, non magis ad se iudicat pertinere
quam secundas ad editum infantem. Utrum proiectum aves
differant an consumatur
    canibus data praeda marinis,
quid ad illum qui nullus <est>? Sed tunc quoque cum inter 35.1
homines est, <non> timet ullas post mortem minas eorum
quibus usque ad mortem timeri parum est. 'Non conterret'
inquit 'me nec uncus nec proiecti ad contumeliam cadaveris
laceratio foeda visuris. Neminem de supremo officio rogo, 5
nulli reliquias meas commendo. Ne quis insepultus esset
rerum natura prospexit: quem saevitia proiecerit dies condet.'
Diserte Maecenas ait,
    nec tumulum curo: sepelit natura relictos.
Alte cinctum putes dixisse; habuit enim ingenium et grande 10
et virile, nisi illud secunda discinxissent. Vale.