[LIBER QVARTVS A]
LIBER OCTAVVS
<DE NILO>
  Delectat te, quemadmodum scribis, 4a.pr.1.1
Lucili uirorum optime, Sicilia et officium procura-
tionis otiosae, delectabitque, si continere id intra
fines suos uolueris nec efficere imperium quod est
procuratio. Facturum hoc te non dubito; scio quam 5
sis ambitioni alienus, quam familiaris otio et litteris.
Turbam rerum hominumque desiderent qui se pati
nesciunt; tibi tecum optime conuenit.
Nec est 2.1
mirum paucis istud contingere: imperiosi nobis ac
molesti sumus; modo amore nostri, modo taedio
laboramus; infelicem animum nunc superbia infla-
mus, nunc cupiditate distendimus; alias uoluptate 5
lassamus, alias sollicitudine exurimus; quod est
miserrimum, numquam sumus singuli. Necesse est
itaque assidua sit in tam magno uitiorum contu-
bernio rixa.
Fac ergo, mi Lucili, quod facere con- 3.1
suesti; a turba te, quantum potes, separa, ne adula-
toribus latus praebeas. Artifices sunt ad captandos
superiores; par illis, etiamsi bene caueris, non eris.
Sed, mihi crede, proditioni, si capieris, ipse te trades. 5
Habent hoc in se naturale blanditiae: etiam cum 4.1
reiciuntur placent. Saepe exclusae nouissime reci-
piuntur; hoc enim ipsum imputant quod repelluntur,
et subigi ne contumelia quidem possunt. Incredi-
bile est quod dicturus sum, sed tamen uerum: ea 5
maxime quisque patet, qua petitur. Fortasse enim
ideo, quia patet, petitur.
Sic ergo formare ut scias 5.1
non posse te consequi ut sis impenetrabilis; cum omnia
caueris, per ornamenta f<er>ieris. Alius adulatione
clam utetur, parce; alius ex aperto, palam, rusti-
citate simulata, quasi simplicitas illa, non ars sit. 5
Plancus, artifex ante Villeium maximus, aiebat
non esse occulte nec ex dissimulato blandiendum.
'Perit, inquit, procari, si latet.'
Plurimum adu- 6.1
lator, cum deprehensus est, proficit; plus etiam-
nunc, si obiurgatus est, si erubuit. Futuros multos
in persona tua Plancos cogita, et hoc non esse reme-
dium tanti mali, nolle laudari. Crispus Passienus, 5
quo ego nil cognoui subtilius in omnibus quidem
rebus, maxime in distinguendis et curandis uitiis,
saepe dicebat adulationi <nos> non claudere ostium,
sed <o>perire, et quidem sic quemadmodum opponi
amicae solet, quae, si impulit, grata est; gratior, 10
si effregit.
Demetrium egregium uirum memini 7.1
dicere cuidam libertino potenti facilem sibi esse ad
diuitias uiam, quo die paenituisset bonae mentis.
'Nec inuidebo, inquit, uobis hac arte, sed docebo
eos quibus quaesito opus est quemadmodum non 5
dubiam fortunam maris, non emendi uendendique
litem subeant, non incertam fidem ruris, incertiorem
fori temptent, quemadmodum non solum facili sed
etiam hilari uia pecuniam faciant gaudentesque
despolient. 10
Te, inquit, longiorem Fido <Annaeo> 8.1
iurabo et Apollonio pycte, quamuis staturam habeas
†Thecisum Thraece compositi. Hominem quidem
non esse ullum liberaliorem non mentiar, cum possis
uideri omnibus donasse quicquid dereliquisti'. 5
Ita 9.1
est, mi Iunior; quo apertior est adulatio, quo impro-
bior, quo magis frontem suam perfricuit, cecidit
alienam, hoc citius expugnat. Eo enim iam demen-
tiae uenimus ut qui parce adulatur pro maligno sit. 5
Solebam tibi dicere Gallionem, fratrem meum 10.1
quem nemo non parum amat, etiam qui amare plus
non potest, <a>lia uitia non nosse, hoc eum odisse.
Ab omni illum parte temptasti. Ingenium suspicere
coepisti omnium maximum et dignissimum quod 5
consecrari mallet quam conteri; pedes abstulit.
Frugalitatem laudare coepisti, quae sic a nostris
moribus resiluit ut illos nec habere, nec damnare
uideatur; prima statim uerba praecidit.
Coepisti 11.1
mirari comitatem et incompositam suauitatem,
quae illos quoque quos transit abducit, gratuitum
etiam in obuios meritum; nemo enim mortalium
uni tam dulcis est quam hic omnibus, cum interim 5
tanta naturalis boni uis est, ubi artem simula-
tionemque non redolet, nemo non imputari sibi
bonitatem publicam patitur; hoc quoque loco blan-
ditiis tuis restitit, ut exclamares inuenisse te inex-
pugnabilem uirum aduersus insidias, quas nemo non 10
in sinum recipit.
Eo quidem magis hanc eius pru- 12.1
dentiam et in euitando ineuitabili malo pertinaciam
te suspicere confessus es, quia speraueras posse
apertis auribus recipi, quamuis blanda diceres, quia
uera dicebas. Sed eo magis intellexit obstandum; 5
semper enim falsis a uero petitur ueri <aucto>ritas.
Nolo tamen displiceas tibi, quasi male egeris mimum
et quasi ille aliquid iocorum aut doli suspicatus sit;
non deprehendit te sed reppulit.
  Ad hoc exemplar componere. Cum quis ad 13.1
te adulator accesserit, dicito: 'Vis tu ista uerba, quae
iam ab alio magistratu ad alium cum lictoribus
transeunt, ferre ad aliquem qui, paria facturus,
uult quicquid dixerit audire? Ego nec decipere 5
uolo, nec decipi possum; laudari me a uobis, nisi
laudaretis etiam malos, uellem'. Quid autem ne-
cesse est in hoc descendere ut te petere comminus
possint? Longum inter uos interuallum sit.
Cum 14.1
cupieris bene laudari, quare hoc ulli debeas? Ipse te
lauda. Dic: 'Liberalibus me studiis tradidi. Quam-
quam paupertas alia suaderet et ingenium <eo>
duceret ubi praesens studii pretium est, ad gra- 5
tuita carmina deflexi me et ad salutare philosophiae
contuli studium.
Ostendi in omne pectus cadere 15.1
uirtutem et, eluctatus natalium angustias nec sorte
me sed animo mensus, par maximis steti. Non mihi
in amicitia Gaetulici Gaius fidem eripuit. Non in
aliorum persona infeliciter amatorum Messall<ina> 5
et Narcissus, diu publici hostes antequam sui,
propositum meum potuerunt euertere. Ceruicem
pro fide opposui. Nullum uerbum mihi quod non
salua bona conscientia procederet excussum est.
Pro amicis omnia timui, pro me nihil, nisi ne parum 10
bonus amicus fuissem.
Non mihi muliebres fluxere 16.1
lacrimae; non e manibus ullius supplex pependi;
nihil indecorum nec bono nec uiro feci. Periculis
meis maior, paratus ire in ea quae minabantur, egi
gratias fortunae quod experiri uoluisset quanti 5
aestimarem fidem; non debebat mihi paruo res
tanta constare. Ne examinau<i> quidem diu, neque
enim paria pendebant, utrum satius esset me perire
pro fide an fidem pro me.
Non praecipiti 17.1
impetu in ultimum consilium, quo me eriperem
furori potentium, misi. Videbam apud Gaium tor-
menta, uidebam ignes, sciebam olim sub illo in
eum statum res humanas decidisse ut inter miseri- 5
cordiae exempla haberentur occisi; non tamen ferro
incubui nec in mare aperto ore desilui, ne uiderer pro
fide tantum mori posse.'
Adice inuictum mune- 18.1
ribus animum et in tanto auaritiae certamine num-
quam suppositam manum lucro; adice uictus parsi-
moniam, sermonis modestiam, aduersus minores
humanitatem, aduersus maiores reuerentiam. Post 5
haec ipse te consule, uerane an falsa memoraueris.
Si uera sunt, coram magno teste laudatus es; si
falsa, sine teste derisus es.
  Possum et ipse nunc uideri te aut captare aut 19.1
experiri; utrumlibet crede et omnes timere a me
incipe. Vergilianum illud exaudi
    nusquam tuta fides,
aut Ouidianum 5
    qua terra patet, fera regnat Erinys,
    in facinus iurasse putes,
aut illud Menandri—quis enim non in hoc magni-
tudinem ingenii sui concitauit, detestatus consen-
sum humani generis tendentis ad uitia—: omnes 10
ait malos uiuere et in scaenam uelut rusticus poeta
prosiluit; non senem excipit, non puerum, non
feminam, non uirum, et adicit non singulos peccare
nec paucos, sed iam scelus esse contextum.
  Fugiendum ergo et in se recedendum est; immo 20.1
etiam a se recedendum. Hoc tibi, etsi diuidimur
mari, praestare temptabo ut subinde te iniecta
manu ad meliora perducam, et, ne solitudinem
sentias, hinc tecum miscebo sermones. Erimus una, 5
qua parte optimi sumus. Dabimus inuicem consilia
non ex uultu audientis pendentia.
Longe te ab 21.1
ista prouincia abducam, ne forte magnam historiis
esse fidem credas et placere tibi incipias, quotiens
cogitaueris: 'Hanc ego habeo sub meo iure prouin-
ciam quae maximarum urbium exercitus et sustinuit 5
et fregit, cum inter Carthaginem et Romam ingentis
belli pretium iacuit; <quae> quattuor Romanorum
principum, id est totius imperii, uires contractas in
unum locum uidit aluitque; <quae> Pompeii fortunam
erexit, Caesaris fatigauit, Lepidi transtulit, omnium 10
cepit;
quae illi ingenti spectaculo interfuit ex 22.1
quo liquere mortalibus posset quam uelox foret ad
imum lapsus e summo quamque diuersa uia magnam
potentiam fortuna destrueret; uno enim tempore
uidit Pompeium Lepidumque ex maximo fastigio 5
aliter ad extrema deiectos, cum Pompeius alienum
exercitum fugeret, Lepidus suum'.