Videamus nunc quemadmodum fiat is fulgor 1.2.1.1
qui sidera circumuenit. Memoriae proditum est,
quo die Vrbem diuus Augustus Apollonia reuersus
intrauit, circa solem uisum coloris uarii circulum,
qualis esse in arcu solet. Hunc Graeci halo uocant, 5
nos dicere coronam aptissime possumus. Quae
quemadmodum fieri dicatur, exponam.
  Cum in piscinam lapis missus est, uidemus in 2.1
multos orbes aquam discedere et fieri primum angus-
tissimum orbem, deinde laxiorem ac deinde alios
maiores, donec euanescat impetus et in planitiem
immotarum aquarum soluatur. Tale quiddam cogi- 5
temus fieri etiam in aere. Cum spissior factus est,
sentire plagam potest; lux solis aut lunae uel cuius-
libet sideris incurrens recedere illum in circulos
cogit. Nam umor et aer et omne quod ex ictu formam
accipit in talem habitum impellitur qualis est eius 10
quod impellit; omne autem lumen rotundum est;
ergo et aer in hunc modum lumine percussus
exibit.
  Ob hoc tales splendores Graeci areas uoca- 3.1
uerunt quia fere terendis frugibus destinata loca
rotunda sunt. Non est autem quod existimemus
istas, siue areae siue coronae sunt, in uicinia siderum
fieri. Plurimum enim ab his absunt, quamuis cingere 5
ea et coronare uideantur; non longe a terra fit
talis effigies, quam uisus noster solita imbecillitate
deceptus circa ipsum sidus putat positam.
In 4.1
uicinia autem stellarum et solis nihil tale fieri potest,
quia illic tenuis aether est. Nam formae crassis
demum spissisque corporibus imprimi solent; in
subtilibus non habent ubi consistant aut haereant. 5
In balneis quoque circa lucernam tale quiddam
aspici solet ob aeris densi obscuritatem; frequen-
tissime autem austro, cum caelum maxime graue
et spissum est.
Nonnumquam paulatim diluuntur 5.1
et desinunt. Nonnumquam ab aliqua parte rum-
puntur et inde uentum nautici expectant unde
contextus coronae perit: si a septemtrione discessit,
aquilo erit; si ab occidente, fauonius. Quod argu- 5
mentum est intra eam partem caeli has fieri coronas
intra quam uenti quoque esse solent; superiora non
habent coronas, quia ne uentos quidem.
  His argumentis et illud adice numquam coronam 6.1
colligi nisi stabili aere et pigro uento; aliter non
solet aspici. Nam qui stat aer impelli et diduci et
in aliquam faciem fingi potest. Is autem qui fluit
ne feritur quidem lumine; non enim resistit nec 5
formatur, quia prima quaeque pars eius dissipatur.
Numquam ergo <u>llu<m> sidus talem sibi effigiem 7.1
circumdabit, nisi cum aer erit densus atque immotus
et ob hoc custodiens incidentem in se rotundi lineam
luminis. Nec sine causa. Repete enim exemplum
quod paulo ante proposui. Lapillus in piscinam 5
aut lacum et alligatam aquam missus circulos facit
innumerabiles; at hoc idem non faciet in flumine.
Quare? Quia omnem figuram fugiens aqua disturbat.
Idem ergo in aere euenit, ut ille qui manet possit
figurari, at ille qui rapitur et currit non det sui 10
potestatem et omnem ictum uenientemque formam
ex eo turbet.
  Hae de quibus dixi coronae, cum dilapsae sunt 8.1
aequaliter et in semet ipsae euanuerunt, signifi-
catur quies aeris et otium et tranquillitas; cum ad
unam partem cesserunt, illinc uentus est unde
finduntur; si ruptae pluribus locis sunt, tempestas 5
fit.
Quare id accidat, ex his quae iam exposui intel- 9.1
legi potest. Nam si facies uniuersa subsedit, apparet
temperatum esse aera, et sic placidum. Si ab una
parte intercisa est, apparet inde aera incumbere, et
ideo illa regio uentum dabit. At cum undique lace- 5
rata et concerpta est, manifestum est a pluribus
partibus in illam impetum fieri et inquietum aera
hinc atque illinc assilire; itaque ex hac inconstantia
caeli tam multa temptantis et undique laborantis
apparet futura tempestas uentorum plurium. 10
  Hae coronae noctibus fere circa lunam et alias 10.1
stellas notantur; interdiu raro, adeo ut quidam ex
Graecis negauerint omnino eas fieri, cum illos histo-
riae coarguant. Causa autem raritatis haec est quod
solis fortius lumen est et aer ipse agitatus ab illo 5
calefactusque solutior. Lunae inertior uis est ideoque
facilius a circumposito aere sustinetur.
Aeque 11.1
cetera sidera infirma sunt nec perrumpere aera ui
sua possunt; excipitur itaque illorum imago et in
materia solidiore ac minus cedente seruatur. Debet
enim aer nec tam spissus esse ut excludat ac sum- 5
moueat a se lumen immissum, nec tam tenuis aut
solutus ut nullam uenientibus radiis moram prae-
beat. Haec noctibus temperatura contingit, cum
sidera circumiectum aera luce leni non pugnaciter
nec aspere feriunt spissioremque quam solet esse 10
interdiu inficiunt.