At contra arcus nocte non fit aut admodum 1.3.1.1
raro, quia luna non habet tantum uirium ut nubes
transeat et illis colorem suffundat, qualem acci-
piunt sole perstrictae.
  Sic enim formam arcus discoloris efficiunt. Quia 5
aliae partes in nubibus tumidiores sunt, aliae
summissiores, quaedam crassiores quam ut solem
transmittant, aliae imbecilliores quam ut excludant,
haec inaequalitas alternis lucem umbramque per-
miscet et exprimit illam mirabilem arcus uarietatem. 10
Altera causa arcus eiusmodi redditur. Videmus, 2.1
cum fistula aliquo loco rupta est, aquam per tenue
foramen elidi, quae sparsa contra solem oblique
positum faciem arcus repraesentat. Idem uidebis
accidere, si quando uolueris obseruare fullonem; 5
cum os aqua impleuit et uestimenta tendiculis
diducta leuiter aspergit, apparet uarios edi colores
in illo aere asperso, quales fulgere in arcu solent.
  Huius rei causam in umore esse ne dubitaueris; 3.1
non fit enim umquam arcus nisi nubilo. Sed quae-
ramus quemadmodum fiat.
  Quidam aiunt esse aliqua stillicidia quae solem
transmittant, quaedam magis coacta quam ut trans- 5
luceant; itaque ab illis fulgorem reddi, ab his umbram,
et sic utriusque intercursu effici arcum in quo pars
fulgeat, quae solem recipit, pars obscurior sit, quae
exclusit et ex se umbram proximis fecit.
  Hoc ita esse quidam negant. Poterat enim uerum 4.1
uideri, si arcus duos tantum haberet colores, si ex
lumine umbraque constaret. Nunc
    diuersi niteant cum mille colores,
    Transitus ipse tamen spectantia lumina fallit: 5
    Vsque adeo quod tangit idem est, tamen ultima distant.
Videmus in eo aliquid flammei, aliquid lutei, aliquid
caerulei et alia in picturae modum subtilibus lineis
ducta. Vt ait poeta, an dissimiles colores sint, scire
non possis, nisi cum primis extrema contuleris. 10
Nam commissura decipit, usque eo mira arte naturae:
quod a simillimo coepit, in dissimillimo desinit.
Quid ergo istic duo colores faciunt lucis atque
umbrae, cum innumerabilium ratio reddenda sit?
  Quidam ita existimant arcum fieri: in ea parte 5.1
in qua iam pluit singula stillicidia pluuiae cadentis
singula esse specula, a singulis ergo reddi imaginem
solis; deinde multas imagines, immo innumerabiles,
et deuexas et in praeceps euntes confundi; itaque 5
arcum esse multarum solis imaginum confusionem.
Hoc sic colligunt. Pelues, inquiunt, mille sereno 6.1
die pone, omnes habebunt imagines solis; in singulis
foliis dispone guttas, singulae habebunt imaginem
solis. At contra ingens stagnum non amplius habebit
quam unam imaginem. Quare? Quia omnis circum- 5
scripta leuitas et circumdata suis finibus speculum
est. Itaque piscinam ingentis magnitudinis insertis
parietibus diuide, totidem illa habebit imagines
solis quot lacus habuerit; relinque illam sic ut est
diffusa, semel tibi imaginem reddet. Nihil refert 10
quam exiguus sit umor aut lacus; si determinatus
est, speculum est. Ergo stillicidia illa infinita quae
imber cadens defert, totidem specula sunt, totidem
solis facies habent. Hae contra intuenti perturbatae
apparent, nec dispiciuntur interualla quibus sin- 15
gulae distant, spatio prohibente discerni; deinde
pro singulis apparet una facies turbida ex omnibus.
  Aristoteles idem iudicat. Ab omni, inquit, 7.1
leuitate acies radios suos replicat; nihil autem est
leuius aqua et aere; ergo etiam ab aere spisso uisus
noster in nos redit. Vbi uero acies hebes et infirma
est, qualislibet aeris ictu deficiet. Quidam itaque hoc 5
genere ualetudinis laborant ut ipsi sibi uideantur
occurrere, ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
Quia infirma uis oculorum non potest perrumpere
ne sibi quidem proximum aera, sed resi<l>it.
Itaque, 8.1
quod in aliis efficit densus aer, in his facit omnis;
satis enim ualet qualiscumque ad imbecillam aciem
repellendam. Longe autem magis uisum nobis nostrum
remittit <aqua>, quia crassior est et peruinci non potest, 5
sed radios luminum nostrorum moratur et eo unde
exierunt reflectit. Ergo, cum multa stillicidia sint,
totidem specula sunt; sed, quia parua sunt, solis
colorem sine figura exprimunt. Deinde, cum in
stillicidiis innumerabilibus et sine interuallo caden- 10
tibus reddatur idem color, incipit facies esse non
multarum imaginum et intermissarum, sed unius
longae atque continuae.
  —Quomodo, inquis, tu mihi multa milia ima- 9.1
ginum istic esse dicis ubi ego nullam uideo? Et
quare, cum solis color unus sit, imaginum diuersus
est?—Ut et haec quae proposuisti refellam et
alia quae non minus refellenda sunt, illud dicam 5
oportet, nihil esse acie nostra fallacius non tantum
in his a quibus subtiliter peruidendis illam <loc>orum
diuersitas submouet, sed etiam in his quoque quae
ad manum cernit. Remus tenui aqua tegitur et fracti
speciem reddit; poma per uitrum aspicientibus 10
multo maiora sunt; columnarum interualla porticus
longior iungit.
Ad ipsum solem reuertere. Hunc, 10.1
quem toto terrarum orbe maiorem probat ratio,
acies nostra sic contraxit ut sapientes uiri pedalem
esse contenderent; quem uelocissimum omnium
scimus, nemo nostrum moueri uidet, nec ire crede- 5
remus, nisi appareret isse. Mundum ipsum prae-
cipiti uelocitate labentem et ortus occasusque intra
momentum temporis reuoluentem nemo nostrum
sentit procedere. Quid ergo miraris, si oculi nostri
imbrium stillicidia non separant et ex ingenti spatio 10
intuentibus minutarum imaginum discrimen interit?
Illud dubium esse nulli potest quin arcus imago 11.1
solis sit roscida et caua nube concepta. Quod ex hoc
tibi appareat: numquam non aduersa soli est;
sublimis aut humilis, prout ille se submisit aut
sustulit; in contrarium mota, illo enim descendente 5
altior est, alto depressior. Saepe talis nubes a latere
solis est nec arcum efficit, quia non ex recto imaginem
trahit.
  Varietas autem non ob aliam causam fit quam 12.1
quia pars coloris <a> sole est, pars a nube illa; umor
modo caeruleas lineas, modo uirides, modo purpurae
similes et luteas aut igneas ducit, duobus coloribus
hanc uarietatem efficientibus, remisso et intento. 5
Sic enim et purpura eodem conchylio non in unum
modum exit; interest quamdiu macerata sit, crassius
medicamentum an aquatius traxerit, saepius mersa
sit et excocta an semel tincta.
Non est ergo 13.1
mirum si, cum duae res sint, sol et nubes, id est
corpus et speculum, tam multa genera colorum
exprimuntur quam multis generibus possunt ista
incitari aut relanguescere; alius est enim color ex 5
igneo lumine, alius ex obtunso et leniore.
In aliis 14.1
rebus uaga inquisitio est, ubi non habemus quod
manu tenere possimus et late coniectura mittenda
est; hic apparet duas causas esse arcus, solem
nubemque, quia nec sereno umquam fit, nec nubilo 5
ita ut sol lateat; ergo utique ex his est quorum sine
altero non est.