Proximus <a> militaribus institutis ad ur- 2.4.1.1
bana castra, id est theatra, gradus faciendus est,
quoniam haec quoque saepe numero animosas acies
instruxerunt excogitataque cultus deorum et homi-
num delectationis causa non sine aliquo pacis rubore 5
uoluptatem et religionem ciuili sanguine scaenico-
rum portentorum gratia macularunt.
  Quae inchoata quidem sunt a Messala et Cas- 2.1
sio censoribus. ceterum auctore P. Scipione Nasica
omnem apparatum operis eorum subiectum hastae
uenire placuit, atque etiam senatus consulto cautum
est ne quis in urbe propiusue passus mille subsellia 5
posuisse sedensue ludos spectare uellet, ut scilicet
remissioni animorum * standi uirilitas propria Roma-
nae gentis nota esset.
  Per quingentos autem et quinquaginta et octo 3.1
annos senatus populo mixtus spectaculo ludorum in-
terfuit. sed hunc morem Atilius Serranus et L. Scri-
bonius aediles ludos Matri deum facientes, posterio-
ris Africani sententiam secuti discretis senatus et 5
populi locis soluerunt, eaque res auertit uulgi ani-
mum et fauorem Scipionis magnopere quassauit.
  Nunc causam instituendorum ludorum ab ori- 4.1
gine sua repetam. C. Sulpico Petico C. Licinio Sto-
lone consulibus intoleranda uis ortae pestilentiae
ciuitatem nostram a bellicis operibus reuocatam do-
mestici atque intestini mali cura adflixerat, iamque 5
plus in exquisito et nouo cultu religionis quam in
ullo humano consilio positum opis uidebatur. ita-
que placandi caelestis numinis gratia conpositis car-
minibus uacuas aures praebuit ad id tempus circensi
spectaculo contenta, quod primus Romulus raptis 10
uirginibus Sabinis Consualium nomine celebrauit.
uerum, ut est mos hominum paruula initia pertinaci
studio prosequendi, uenerabilibus erga deos uerbis
iuuentus rudi atque inconposito motu corporum io-
cabunda gestus adiecit, eaque res ludium ex Etruria 15
arcessendi causam dedit. cuius decora pernicitas ue-
tusto ex more Curetum Lydorumque, a quibus Tusci
originem traxerunt, nouitate grata Romanorum ocu-
los permulsit, et quia ludius apud eos hister appella-
batur, scaenico nomen histrionis inditum est. paula- 20
tim deinde ludicra ars ad saturarum modos perrepsit,
a quibus primus omnium poeta Liuius ad fabularum
argumenta spectantium animos transtulit, isque sui
operis actor, cum saepius a populo reuocatus uocem
obtudisset, adhibito pueri ac tibicinis concentu gesti- 25
culationem tacitus peregit. atellani autem ab Oscis
acciti sunt. quod genus delectationis Italica seueri-
tate temperatum ideoque uacuum nota est: nam ne-
que tribu mouetur <actor> nec a militaribus stipendiis
repellitur. 30
  Et quia ceteri ludi ipsis appellationibus unde 5.1
trahantur apparet, non absurdum uidetur saeculari-
bus initium suum, cuius [generis] minus trita notitia
est, reddere. Cum ingenti pestilentia urbs agrique
uastarentur, Valesius uir locuples rusticae uitae duo- 5
bus filiis et filia ad desperationem usque medicorum
laborantibus aquam calidam iis a foco petens, geni-
bus nixus lares familiares ut puerorum periculum
in ipsius caput transferrent orauit. orta deinde uox
est, habiturum eos saluos, si continuo flumine Ti- 10
beri deuectos Tarentum portasset ibique ex Ditis
patris et Proserpinae ara petita aqua recreasset. eo
praedicto magnopere confusus, quod et longa et
periculosa nauigatio imperabatur, spe tamen dubia
praesentem metum uincente pueros ad ripam Tiberis 15
protinus detulit—habitabat enim in uilla sua pro-
pter uicum Sabinae regionis Eretum—ac luntre
Ostiam petens nocte concubia ad Martium campum
appulit, sitientibusque aegris succurrere cupiens, igne
in nauigio non suppetente ex gubernatore cognouit 20
haud procul apparere fumum, et ab eo iussus egredi
Tarentum—id nomen ei loco est—cupide adrepto
calice aquam flumine haustam eo, unde fumus erat
obortus, iam laetior pertulit, diuinitus dati remedii
quasi uestigia quaedam in propinquo nanctum se 25
existimans, inque solo magis fumante quam ullas
ignis habente reliquias, dum tenacius omen adpre-
hendit, contractis leuibus et quae fors obtulerat nu-
trimentis pertinaci spiritu flammam euocauit cale-
factamque aquam pueris bibendam dedit. qua potata 30
salutari quiete sopiti diutina ui morbi repente sunt
liberati patrique indicauerunt uidisse se in somnis
a nescio quo deorum spongea corpora sua perter-
geri et praecipi ut ad Ditis patris <et> Proserpinae
aram, a qua potio ipsis fuerat adlata, furuae hostiae 35
immolarentur lectisterniaque <ac> ludi nocturni fierent.
is, quod eo loci nullam aram uiderat, desiderari cre-
dens ut a se constitueretur, aram empturus in urbem
perrexit relictis qui fundamentorum constituendo-
rum gratia terram ad solidum foderent. hi domini 40
imperium exequentes, cum ad xx pedum altitudinem
humo egesta peruenissent, animaduerterunt aram
Diti patri Proserpinaeque inscriptam. hoc postquam
Valesius nuntiante seruo accepit, omisso emendae
arae proposito hostias nigras, quae antiquitus fur- 45
uae dicebantur, Tarenti immolauit ludosque et lecti-
sternia continuis tribus noctibus, quia totidem filii
periculo liberati erant, fecit. cuius exemplum Vale-
rius Publicola, qui primus consul fuit, studio suc-
currendi ciuibus secutus apud eandem aram publice 50
nuncupatis uotis caesisque atris bubus, Diti mari-
bus, feminis Proserpinae, lectisternioque ac ludis
trinoctio factis aram terra, ut ante fuerat, obruit.
  Religionem ludorum crescentibus opibus se- 6.1
cuta lautitia est. eius instinctu Q. Catulus Campanam
imitatus luxuriam primus spectantium consessum
uelorum umbraculis texit. Cn. Pompeius ante omnes
aquae per semitas decursu aestiuum minuit feruo- 5
rem. Claudius Pulcher scaenam uarietate colorum
adumbrauit uacuis ante pictura tabulis extentam.
quam totam argento C. Antonius, auro Petreius,
ebore Q. Catulus praetexuit. uersatilem fecerunt
Luculli, argentatis choragiis P. Lentulus Spinther 10
adornauit. translatum antea poenicis indutum tuni-
cis M. Scaurus exquisito genere uestis cultum in-
duxit. 7. nam gladiatorium munus primum Romae
datum est in foro boario App. Claudio Q. Fuluio
consulibus. dederunt Marcus et Decimus filii Bruti 15
<Perae> funebri memoria patris cineres honorando.
athletarum certamen a M. Scauri tractum est muni-
ficentia.