GRAVITER DICTA AVT FACTA
  Magnam et bonam laudis partem in claris uiris 6.4.pr.1
etiam illa uindicant, quae aut ab his dicta grauiter
aut facta pertinax memoria uiribus aeternis conpre-
hendit. quorum ex abundanti copia nec parca nimis
nec rursus auida manu quod magis desiderio satis- 5
faciat quam satietati abundet hauriamus.
  Ciuitate nostra Cannensi clade perculsa, cum 1.1
admodum tenui filo suspensa rei publicae salus ex
sociorum fide penderet, ut eorum animi ad imperium
Romanum tuendum constantiores essent, maiori parti
senatus principes Latinorum in ordinem suum sublegi 5
placebat. Annius autem Campanus etiam consulem
alterum Capua creari debere adseuerabat: sic con-
tusus et aeger Romani imperii spiritus erat. tunc
Manlius Torquatus filius eius, qui Latinos apud Ve-
serim inclita pugna fuderat, quam poterat clara uoce 10
denuntiauit, si quis sociorum inter patres conscriptos
sententiam dicere ausus esset, continuo eum inter-
empturum. hae unius minae et Romanorum languen-
tibus animis calorem pristinum reddiderunt et Italiam
ad ius ciuitatis nobiscum exaequandum consurgere 15
passae non sunt: namque ut patris armis, ita uerbis
filii fracta cessit.
  Par illius quoque [et] Manli grauitas, cui cum
consulatus [cum] omnium consensu deferretur eum-
que sub excusatione aduersae ualitudinis oculorum 20
recusaret, instantibus cunctis 'alium' inquit, 'Qui-
rites, quaerite, ad quem hunc honorem transferatis:
nam si me gerere eum coegeritis, nec ego mores
uestros ferre nec uos meum imperium perpeti pote-
ritis'. priuati tam ponderosa uox: quam graues fasces 25
consulis extitissent!
  Nihilo segnior Scipionis Aemiliani aut in curia 2.1
aut in contione grauitas. qui, cum haberet consortem
censurae Mummium, ut nobilem, ita eneruis uitae,
pro rostris dixit se ex maiestate rei publicae omnia
gesturum, <si> sibi ciues uel dedissent collegam uel 5
non dedissent.
  Idem, cum Ser. Sulpicius Galba et Aurelius con-
sules in senatu contenderent uter aduersus Viriathum
in Hispaniam mitteretur, ac magna inter patres con-
scriptos dissensio esset, omnibus quonam eius sen- 10
tentia inclinaretur expectantibus, 'neutrum' inquit
'mihi mitti placet, quia alter nihil habet, alteri nihil
est satis', aeque malam licentis imperii magistram
iudicans inopiam atque auaritiam. quo dicto ut neu-
ter in prouinciam mitteretur obtinuit. 15
  C. uero Popilius a senatu legatus ad Antiochum 3.1
missus, ut bello se, quo Ptolemaeum lacessebat, ab-
stineret, cum ad eum uenisset atque is prompto animo
et amicissimo uultu dexteram ei porrexisset, inui-
cem illi suam porrigere noluit, sed tabellas senatus 5
consultum continentis tradidit. quas ut legit Antio-
chus, dixit se cum amicis conlocuturum. indignatus
Popilius, quod aliquam moram interposuisset, uirga
solum, quo insistebat, denotauit et 'prius' inquit
'quam hoc circulo excedas da responsum, quod se- 10
natui referam'. non legatum locutum, sed ipsam cu-
riam ante oculos positam crederes: continuo enim
rex adfirmauit fore ne amplius de se Ptolemaeus
quereretur, ac tum demum Popilius manum eius tam-
quam socii adprehendit. quam efficax est animi ser- 15
monisque abscisa grauitas! eodem momento Syriae
regnum terruit, Aegypti texit.
  P. autem Rutilii uerba pluris an facta aestimem 4.1
nescio: nam utrisque aeque admirabile inest robur.
cum amici cuiusdam iniustae rogationi resisteret,
atque is per summam indignationem dixisset 'quid
ergo mihi [inquit] opus est amicitia tua, si quod rogo 5
non facis?' respondit 'immo quid mihi tua, si pro-
pter te aliquid inhoneste facturus sum?' huic uoci
consentanea illa opera, quod magis ordinum dissen-
sione quam ulla culpa sua reus factus nec obsoletam
uestem induit nec insignia senatoris deposuit nec 10
supplices ad genua iudicum manus tetendit nec dixit
quicquam splendore praeteritorum annorum humi-
lius effecitque ut periculum non inpedimentum gra-
uitatis eius esset, sed experimentum. atque etiam
cum ei reditum in patriam Sullana uictoria praestaret, 15
in exilio, ne quid aduersus leges faceret, remansit.
quapropter felicitatis cognomen iustius quis moribus
grauissimi uiri quam inpotentis armis adsignauerit:
quod quidem Sulla rapuit, Rutilius meruit.
  M. Brutus suarum prius uirtutum quam patriae 5.1
parentis parricida—uno enim facto et illas in pro-
fundum praecipitauit et omnem nominis sui memo-
riam inexpiabili detestatione perfudit—, ultimum
proelium initurus negantibus quibusdam id committi 5
oportere 'fidenter' inquit 'in aciem descendo: hodie
enim aut recte erit aut nihil curabo'. praesumserat
uidelicet neque uiuere se sine uictoria neque mori
sine securitate posse.