STRATEGEMATA
  Illa uero pars calliditatis egregia et ab omni re- 7.4.pr.1
prehensione procul remota, cuius opera, quia appel-
latione * uix apte exprimi possunt, Graeca pronun-
tiatione strategemata dicantur.
  † Omnibus militaribus copiis Tullus Hostilius 1.1
Fidenas adgressus, quae surgentis imperii nostri
incunabula crebris rebellationibus torpere passae
non sunt finitimisque tropaeis ac triumphis alitam
uirtutem eius spes suas ulterius promouere docuerunt, 5
Mettius Fufetius dux Albanorum dubiam et su-
spectam semper societatis suae fidem repente in
ipsa acie detexit: deserto enim Romani exercitus
latere in proximo colle consedit, pro adiutore spe-
culator pugnae futurus, ut aut uictis insultaret aut 10
uictores fessos adgrederetur. non erat dubium quin
ea res militum nostrorum animos debilitatura esset,
cum eodem tempore et hostes confligere et auxilia
deficere cernerent. itaque ne id fieret Tullus pro-
uidit: concitato enim equo omnes pugnantium globos 15
percucurrit praedicans suo iussu secessisse Mettium
eumque, cum ipse signum dedisset, inuasurum Fide-
natium terga. quo imperatoriae artis consilio metum
fiducia mutauit proque trepidatione alacritate suorum
pectora repleuit. 20
  Et ne continuo a nostris regibus recedam, 2.1
Sextus Tarquinius Tarquini filius indigne ferens,
quod patris uiribus expugnari Gabii nequirent, ua-
lentiorem armis excogitauit rationem, qua inter-
ceptum illud oppidum Romano imperio adiceret: 5
subito namque se ad Gabinos contulit tamquam
parentis saeuitiam et uerbera, quae uoluntate sua
perpessus erat, fugiens, ac paulatim unius cuius-
que fictis et compositis blanditiis adliciendo beni-
uolentiam, ut apud omnes plurimum posset conse- 10
cutus, familiarem suum ad patrem misit indicatu-
rum quemadmodum cuncta in sua manu haberet et
quaesiturum quidnam fieri uellet. iuuenili calliditati
senilis astutia respondit, si quidem re eximie de-
lectatus Tarquinius, fidei autem nuntii parum <cre- 15
dens> nihil respondit, sed seducto eo in hortum
maxima et altissima papauerum capita baculo de-
cussit. cognito adulescens silentio simul ac patris
facto causam alterius, <alterius> argumentum peruidit
nec ignorauit praecipi sibi ut excellentissimum quem- 20
que Gabinorum aut exilio summoueret aut morte
consumeret. ergo spoliatam bonis propugnatoribus
ciuitatem tantum non uinctis manibus ei tradidit.
  Illud quoque maioribus et consilio pruden- 3.1
ter et exitu feliciter prouisum: cum enim urbe
capta Galli Capitolium obsiderent solamque potiendi
eius spem in fame eorum repositam animaduerterent,
perquam callido genere consilii <Romani usi> unico 5
perseuerantiae inritamento uictores spoliauerunt:
panes enim iacere conpluribus e locis coeperunt.
quo spectaculo obstupefactos infinitamque frumenti
abundantiam nostris superesse credentes ad pactio-
nem omittendae obsidionis conpulerunt. misertus 10
est tunc profecto Iuppiter Romanae uirtutis, praesi-
dium ab astutia mutuantis, cum summa alimentorum
inopia proici praesidia inopiae cerneret. igitur ut
uafro, ita periculoso consilio salutarem exitum dedit.
  Idemque Iuppiter postea praestantissimorum 4.1
ducum nostrorum sagacibus consiliis propitius aspi-
rauit: nam cum alterum Italiae latus Hannibal
laceraret, alterum inuasisset Hasdrubal, ne duorum
fratrum iunctae copiae intolerabili onere fessas si- 5
mul res nostras urguerent, hinc Claudii Neronis
uegetum consilium, illinc Liui Salinatoris inclyta
prouidentia effecit: Nero enim conpresso a se in
Lucanis Hannibale praesentiam suam, quoniam ita
ratio belli desiderabat, mentitus hosti ad opem 10
collegae ferendam per longum iter celeritate mira
tetendit. Salinator in Vmbria apud Metaurum flu-
men proximo die dimicaturus summa cum dissimu-
latione Neronem castris noctu recepit: tribunos enim
a tribunis, centuriones a centurionibus, equites ab 15
equitibus, pedites a peditibus excipi iussit ac sine
ulla tumultuatione solo uix unum exercitum ca-
piente alterum inseruit. quo euenit ne Hasdrubal
cum duobus se consulibus proeliaturum prius sciret
quam utriusque uirtute prosterneretur. ita illa toto 20
terrarum orbe infamis Punica calliditas Romana
elusa prudentia Hannibalem Neroni, Hasdrubalem
Salinatori decipiendum tradidit.
  Memorabilis etiam consilii Q. Metellus. qui, 5.1
cum pro consule bellum in Hispania aduersus Celti-
beros gereret urbemque <Con>trebiam caput eius gen-
tis uiribus expugnare non posset, intra pectus suum
multum ac diu consiliis agitatis uiam repperit, qua 5
propositum ad exitum perduceret. itinera magno
impetu ingrediebatur, deinde alias atque alias re-
giones petebat: hos obsidebat montes, paulo post
ad illos transgrediebatur, cum interim tam suis
omnibus quam ipsis hostibus ignota erat causa in- 10
opinatae eius ac subitae fluctuationis. interrogatus
quoque a quodam amicissimo sibi quid ita sparsum
et incertum militiae genus sequeretur, 'absiste' in-
quit 'istud quaerere: nam si huius consilii mei in-
teriorem tunicam consciam esse sensero, continuo 15
eam cremari iubebo'. quorsum igitur <e>a dissimu-
latio erupit aut quem finem habuit? postquam uero
et exercitum suum ignorantia et totam Celtiberiam
errore implicauit, cum alio cursum direxisset, subito
ad <Con>trebiam reflexit eamque <in>opinatam et attoni- 20
tam oppressit. ergo nisi mentem suam dolos scru-
tari coegisset, ad ultimam ei senectutem apud moe-
nia <Con>trebiae armato sedendum foret.