Cum ergo tanta haec disciplina sit, condecorata et abun- 1.1.11.1
dans eruditionibus variis ac pluribus, non puto posse <se>
iuste repente profiteri architectos, nisi qui ab aetate
puerili his gradibus disciplinarum scandendo scientia ple-
rarumque litterarum et artium nutriti pervenerint ad sum- 5
mum templum architecturae. at fortasse mirum videbitur 12.1
inperitis, hominis posse naturam tantum numerum doctri-
narum perdiscere et memoria continere. cum autem anim-
adverterint omnes disciplinas inter se coniunctionem
rerum et communicationem habere, fieri posse faciliter 5
credent; encyclios enim disciplina uti corpus unum ex his
membris est composita. itaque qui a teneris aetatibus
eruditionibus variis instruuntur, omnibus litteris agno-
scunt easdem notas communicationemque omnium discipli-
narum, et ea re facilius omnia cognoscunt. ideoque de 10
veteribus architectis Pytheos, qui Prieni aedem Minervae
nobiliter est architectatus, ait in suis commentariis archi-
tectum omnibus artibus et doctrinis plus oportere posse
facere, quam qui singulas res suis industriis et exercitationi-
bus ad summam claritatem perduxerunt. id autem re non 15
expeditur. non enim debet nec potest esse architectus 13.1
grammaticus, uti fuerat Aristarchus, sed non agrammatus,
nec musicus ut Aristoxenus, sed non amusos, nec pictor
ut Apelles, sed graphidos non inperitus, nec plastes quem-
admodum Myron seu Polyclitus, sed rationis plasticae 5
non ignarus, nec denuo medicus ut Hippocrates, sed non
aniatrologetus, nec in ceteris doctrinis singulariter ex-
cellens, sed in îs non inperitus. non enim in tantis rerum
varietatibus elegantias singulares quisquam consequi pot-
est, quod earum ratiocinationes cognoscere et percipere 10
vix cadit in potestatem. nec tamen non tantum architecti 14.1
non possunt in omnibus rebus habere summum effectum,
sed etiam ipsi, qui privatim proprietates tenent artium,
non efficiunt, ut habeant omnes summum laudis princi-
patum. ergo si in singulis doctrinis singuli artifices neque 5
omnes sed pauci aevo perpetuo nobilitatem vix sunt con-
secuti, quemadmodum potest architectus, qui pluribus ar-
tibus debet esse peritus, non id ipsum mirum et magnum
facere, ne quid ex his indigeat, sed etiam ut omnes artifices
superet, qui singulis doctrinis adsiduitatem cum industria 10
summa praestiterunt? igitur in hac re Pytheos errasse 15.1
videtur, quod non animadvertit ex duabus rebus singulas
artes esse compositas, ex opere et eius ratiocinatione, ex
his autem unum proprium esse eorum, qui singulis rebus
sunt exercitati, id est operis effectus, alterum commune 5
cum omnibus doctis, id est rationem, uti medicis et musicis
et de venarum rythmo et pedum [motus]; at si vulnus
mederi aut aegrum eripere de periculo oportuerit, non
accedet musicus, sed id opus proprium erit medici; item
in organo non medicus sed musicus modulabitur, ut aures 10
suavem cantionibus recipiant iucunditatem. similiter cum 16.1
astrologis et musicis est disputatio communis de sympathia
stellarum et symphoniarum in quadratis et trigonis dia-
tessaron et diapente, a geometris [divisus] qui graece
λογος ορικος appellatur; ceterisque omnibus doctrinis 5
multae res vel omnes communes sunt dumtaxat ad dis-
putandum. operum vero ingressus, qui manu aut tracta-
tionibus ad elegantiam perducuntur, ipsorum sunt, qui
proprie una arte ad faciendum sunt instituti. ergo satis
abunde videtur fecisse, qui ex singulis doctrinis partes et 10
rationes earum mediocriter habet notas, eas quae necessariae
sunt ad architecturam, uti, si quid de his rebus et artibus
iudicare et probare opus fuerit, ne deficiatur. quibus vero 17.1
natura tantum tribuit sollertiae, acuminis, memoriae, ut
possint geometriam, astrologiam, musicen ceterasque disci-
plinas penitus habere notas, praetereunt officia architec-
torum et efficiuntur mathematici. itaque faciliter contra 5
eas disciplinas disputare possunt, quod pluribus telis di-
sciplinarum sunt armati. hi autem inveniuntur raro, ut
aliquando fuerunt Aristarchus Samius, Philolaus et Archy-
tas Tarentini, Apollonius Pergaeus, Eratosthenes Cyrenaeus,
Archimedes et Scopinas ab Syracusis, qui multas res <me- 10
chanicas,> organicas, gnomonicas numero naturalibusque
rationibus inventas atque explicatas posteris reliquerunt.