Itaque si qui voluerit ex his commentariis animadver- 2.8.8.1
tere et eligere genus structurae, perpetuitatis poterit
rationem habere. non enim quae sunt e molli caemento
subtili facie venustatis, non eae possunt esse in vetustate
non ruinosae. itaque cum arbitri communium parietum 5
sumuntur, non aestimant eos quanti facti fuerint, sed cum
ex tabulis inveniunt eorum locationes, pretia praeteritorum
annorum singulorum deducunt octogesimas et ita—ex re-
liqua summa <pro rata> parte reddi pro his parietibus—
sententiam pronuntiant eos non posse plus quam annos lxxx 10
durare. de latericiis vero, dummodo ad perpendiculum sint 9.1
stantes, nihil deducitur, sed quanti fuerint olim facti, tanti
esse semper aestimantur. itaque nonnullis civitatibus et
publica opera et privatas domos etiam regias e latere
structas licet videre: et primum Athenis murum, qui spec- 5
tat ad Hymettum montem et Pentelensem; item Patris
in aede Iovis et Herculis latericias cellas, cum circa lapi-
dea in aede epistylia sint et columnae; in Italia Arretio
vetustum egregie factum murum. Trallibus domus regibus
Attalicis facta, quae ad habitandum semper datur ei, qui 10
civitatis gerit sacerdotium. item Lacedaemone e quibus-
dam parietibus etiam picturae excisae intersectis late-
ribus inclusae sunt in ligneis formis et in comitium ad
ornatum aedilitatis Varronis et Murenae fuerunt adlatae.
Croesi domus, quam Sardiani [civibus ad requiescendum 10.1
aetatis otio] seniorum collegio gerusiam dedicaverunt; item
Halicarnasso potentissimi regis Mausoli domus, cum Pro-
connensio marmore omnia haberet ornata, parietes habet
latere structos, qui ad hoc tempus egregiam praestant fir- 5
mitatem ita tectoriis operibus expoliti, uti vitri perluci-
ditatem videantur habere. neque is rex ab inopia id fecit;
infinitis enim vectigalibus erat fartus, quod imperabat
Cariae toti. acumen autem eius et sollertiam ad aedificia 11.1
paranda sic licet considerare. cum esset enim natus My-
lasis et animadvertisset Halicarnasso locum naturaliter
esse munitum, idoneum portum emporiumque utile, ibi
sibi domum constituit. is autem locus est theatri cur- 5
vaturae similis. itaque in imo secundum portum forum
est constitutum; per mediam autem altitudinis curvaturam
praecinctionemque platea ampla latitudine facta, in qua
media Mausoleum ita egregiis operibus est factum, ut in
septem spectaculis nominetur. in summa arce media Martis 10
fanum habens statuam colossicam acrolithon nobili manu
Leocharis factam. hanc autem statuam alii Leocharis, alii
Timothei putant esse. in cornu autem summo dextro
Veneris et Mercurii fanum ad ipsum Salmacidis fontem.
is autem falsa opinione putatur venerio morbo inplicare 12.1
eos, qui ex eo biberint. sed haec opinio quare per orbem
terrae falso rumore sit pervagata, non pigebit exponere.
non enim quod dicitur molles et inpudicos ex ea aqua
fieri, id potest esse, sed est eius fontis potestas perlucida 5
saporque egregius. cum autem Melas et Areuanias ab Argis
et Troezene coloniam communem eo loci deduxerunt, bar-
baros Caras et Lelegas eiecerunt. hi autem ad montes
fugati inter se congregantes discurrebant et ibi latrocinia
facientes crudeliter eos vastabant. postea de colonis unus 10
ad eum fontem propter bonitatem aquae quaestus causa
tabernam omnibus copiis instruxit eamque exercendo eos
barbaros allectabat. ita singillatim decurrentes et ad coetus
convenientes e duro feroque more commutati in Grae-
corum consuetudinem et suavitatem sua voluntate reduce- 15
bantur. ergo ea aqua non inpudico morbi vitio, sed huma-
nitatis dulcedine mollitis animis barbarorum eam famam
est adepta.