Habes crimen meum, Maxime, quasi improbi comisatoris 10.1
de sertis et canticis compositum. hic illud etiam reprehendi
animaduertisti, quod, cum aliis nominibus pueri uocentur,
ego eos Charinum et Critian appellitarim. eadem igitur
opera accusent C. Catul<l>um, quod Lesbiam pro Clodia nomi- 5
narit, et Ticidam similiter, quod quae Metella erat Perillam
scripserit, et Propertium, qui Cunthiam dicat, Hostiam
dissimulet, et Tibullum, quod ei sit Plania in animo, Delia
in uersu. e[t]quidem C. Lucilium, quanquam sit iambicus,
tamen improbarim, quod Gentium et Macedonem pueros 10
directis nominibus carmine suo prostituerit. quanto mode-
stius tandem Mantuanus poeta, qui itidem ut ego puerum
amici sui Pollionis bucolico ludicro laudans et abstinens
nominum sese quidem Corydonem, puerum uero Alexin
uocat. sed Aemilianus, uir ultra Virgilianos opiliones et 15
busequas rusticanus, agrestis quidem semper et barbarus,
uerum longe austerior ut putat Serranis et Curiis et
Fabriciis, negat id genus uersus Platonico philosopho com-
petere. etiamne, Aemiliane, si Platonis ipsius exemplo
doceo factos? cuius nulla carmina extant nisi amoris elegia; 20
nam cetera omnia, credo quod tam lepida non erant, igni
deussit. disce igitur uersus Platonis philosophi in puerum
Astera, si tamen tantus natu potes litteras discere:
    ἀστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ξωοῖσιν Ἑῷος·
      νῦν δὲ θανὼν λάμπεις Ἕσπερος ἐν φθιμένοις. 25
item eiusdem Platonis in Alexin Phaedrumque pueros
coniuncto carmine:
    νῦν ὅτε μηδὲν Ἄλεξις ὅσον μόνον εἶφ’ ὅτι καλός,
      ὦπται καὶ πάντῃ πᾶσι περιβλέπεται.
    θυμέ, <τί> μηνύεις κυσὶν ὀστέον; εἶτ’ ἀνιήσει 30
      ὕστερον. οὐχ οὕτω Φαῖδρον ἀπωλέσαμεν;
ne pluris commemorem, nouissimum uersum eius de Dione
Syracusano si dixero, finem faciam: ὦ ἐμὸν ἐκμήνας θυμὸν
ἔρωτι Δίων. Sed sumne ego ineptus, qui haec etiam in 11.1
iudicio? an uos potius calumniosi, qui etiam haec in
accusatione, quasi ullum specimen morum sit uersibus
ludere? Catullum ita respondentem maliuolis non legistis:
    'nam castum esse decet pium poetam 5
    ipsum, uersiculos nihil necesse est'?
Diuus Adrianus cum Voconi amici sui poetae tumulum
uorsibus muneraretur, ita scripsit: 'lasciuus uersu, mente
pudicus eras', quod nunquam ita dixisset, si forent lepi-
diora carmina argumentum impudicitiae habenda. ipsius 10
etiam diui Adriani multa id genus legere me memini.
aude sis, Aemiliane, dicere male id fieri, quod imperator
et censor diuus Adrianus fecit et factum memoriae reli-
quit. ceterum Maximum quicquam putas culpaturum,
quod sciat Platonis exemplo a me factum? cuius uersus 15
quos nunc percensui tanto sanctiores sunt, quanto aper-
tiores, tanto pudicius compositi, quanto simplicius professi;
namque haec et id genus omnia dissimulare et occultare
peccantis, profiteri et promulgare ludentis est; quippe
natura uox innocentiae, silentium maleficio distributa. 20
mitto enim dicere alta illa et diuina Platonica, rarissimo 12.1
cuique piorum ignara, ceterum omnibus profanis incognita:
geminam esse Venerem deam, proprio quamque amore et
diuersis amatoribus pollentis; earum alteram uulgariam,
quae sit percita populari amore, non modo humanis 5
animis, uerum etiam pecuinis et ferinis ad libidinem
imperitare ui immodica trucique perculsorum animalium
serua corpora complexu uincientem: alteram uero caelitem
Venerem, praeditam [quae sit] optimati amore, solis homi-
nibus et eorum paucis curare, nullis ad turpitudinem 10
stimulis uel illecebris sectatores suos percellentem; quippe
amorem eius non amoenum et lasciuum, sed contra in-
com[i]tum et serium pulchritudine honestatis uirtutes ama-
toribus suis conciliare, et si quando decora corpora
co<m>mendet, a contumelia eorum procul absterrere; neque 15
enim quicquam aliud in corporum forma diligendum quam
quod ammoneant diuinos animos eius pulchritudinis, quam
prius ueram et sinceram inter deos uidere. quapropter, ut
semper, eleganter Afranius hoc scriptum relinquat: 'amabit
sapiens, cupient ceteri', tamen si uerum uelis, Aemiliane, 20
uel si haec intellegere unquam potes, non tam amat
sapiens quam recordatur. da igitur ueniam Platoni philo- 13.1
sopho uersuum eius de amore, ne ego necesse habeam
contra sententiam Neoptolemi Enniani pluribus philoso-
phari; uel si tu id non facis, ego me facile patiar in
huiuscemodi uersibus culpari cum Platone. tibi autem, 5
Maxime, habeo gratiam propensam, cum has quoque appen-
dices defensionis meae iccirco necessarias, quia accusationi
rependuntur, tam attente audis. et ideo hoc etiam peto,
quod mihi ante ipsa crimina superest audias, ut adhuc
fecisti, libenter et diligenter. 10