BELLVM CIMBRICVM TEVTONICVM
TIGVRINVM
  Cimbri, Teutoni atque Tigurini ab extremis Gal- 1.38.1
liae profugi, cum terras eorum inundasset Oceanus,
novas sedes toto orbe quaerebant, exclusique et Gallia
et Hispania cum in Italiam demigrarent, misere legatos
in castra Silani, inde ad senatum, petentes ut Mar- 5
tius populus aliquid sibi terrae daret quasi stipendium,
ceterum ut vellet manibus atque armis suis uteretur.
sed quas daret terras populus Romanus agrariis legi-
bus intra se dimicaturus? repulsi igitur, quod nequive-
rant precibus, armis petere coeperunt. sed nec primum 10
impetum barbarorum Silanus, nec secundum Mallius,
nec tertium Caepio sustinere potuerunt; omnes fugati,
exuti castris. actum erat, nisi Marius illi saeculo conti-
gisset, ille quoque non ausus congredi statim militem
tenuit in castris, donec invicta illa rabies et impetus, 15
quem pro virtute barbari habent, consenesceret. reces-
sere igitur increpantes et—tanta erat capiendae urbis
fiducia—consulentes, si quid ad uxores suas manda-
rent. nex segnius quam minati fuerant tripertito agmine
per Alpes, id est claustra Italiae, ferebantur. Marius 20
mira statim velocitate occupatis compendiis praevenit
hostem, prioresque Teutonas sub ipsis Alpium radi-
cibus adsecutus in loco quem Aquas Sextias vocant
quo—fidem numinum—proelio oppressit! vallem
fluviumque medium hostes tenebant, nostris aquarum 25
nulla copia. consultone id egerit imperator, an errorem
in consilium verterit, dubium; certe necessitate aucta
virtus causa victoriae fuit. nam flagitante aquam exer-
citu, "si viri" inquit "estis, en, illic habetis." itaque
tanto ardore pugnatum est eaque caedes hostium fuit, 30
ut victor Romanus de cruento flumine non plus aquae
biberit quam sanguinis barbarorum. certe rex ipse
Teutobodus, quaternos senosque equos transilire solitus,
vix unum, cum fugeret, ascendit, proximoque in saltu
comprehensus insigne spectaculum triumphi fuit. quip- 35
pe vir proceritatis eximiae super tropaea sua eminebat.
  Sublatis funditus Teutonis in Cimbros conver-
titur. hi iam—quis crederet?—per hiemem, quae
altius Alpes levat, Tridentinis iugis in Italiam provo-
luti <veluti> ruina descenderant. Athesim flumen non 40
ponte nec navibus, sed quadam stoliditate barbarica
primum corporibus adgressi, postquam retinere am-
nem manibus et clipeis frustra temptaverant, ingesta
obrutum silva transiluere: et si statim infesto agmine
urbem petissent, grande discrimen; sed in Venetia, 45
quo fere tractu Italia mollissima est, ipsa soli caelique
clementia robur elanguit. ad hoc panis usu carnisque
coctae et dulcedine vini mitigatos Marius in tempore
adgressus est. venere illi—†quam et in barbaris
multa vestigia!—: diem pugnae a nostro imperatore 50
petierunt; et sic proximum dedit. in patentissimo, quem
Raudium vocant, campo concurrere. inde milia sexa-
ginta quinque cecidere, hinc trecentis minus; per
omnem diem conciditur barbarus. istic quoque impe-
rator addiderat virtuti dolum, secutus Hannibalem ar- 55
temque Cannarum; primum nebulosum nanctus diem,
ut hosti inopinatus occurreret, tum ventosum quoque,
ut pulvis in oculos et ora ferretur, tum acie conversa
in orientem, ut, quod ex captivis mox cognitum est,
ex splendore galearum ac repercussu quasi ardere 60
caelum videretur. nec minor cum uxoribus eorum
pugna quam cum ipsis fuit; cum obiectis undique
plaustris atque carpentis altae desuper quasi e turribus
lanceis contisque pugnarent. perinde speciosa mors
earum fuit quam pugna. nam cum missa ad Marium 65
legatione libertatem ac sacerdotium non inpetrassent
—nec fas erat—, suffocatis elisisque passim infantibus
suis aut mutuis concidere volneribus aut vinculo e
crinibus suis facto ab arboribus iugisque plaustrorum
pependerunt. Boiorix rex in prima acie dimicans inpigre 70
nec inultus occubuit.
  Tertia Tigurinorum manus, quae quasi in subsi-
dio Noricos insederat Alpium tumulos, in diversa lapsi
fuga ignobili et latrociniis evanuit. hunc tam laetum
tamque felicem liberatae Italiae adsertique imperii 75
nuntium non per homines, ut solebat, populus Romanus
accepit, sed per ipsos, si credere fas est, deos. quippe
eodem die quo gesta res est visi pro aede Pollucis et
Castoris iuvenes laureatas praetori litteras tradere,
frequensque in spectaculo rumor "victoriae Cimbricae 80
feliciter!" dixit. quo quid admirabilius, quid insignius
fieri pote est? quippe velut elata montibus suis Roma
spectaculo belli interesset, quod in gladiatorio munere
fieri solet, uno eodemque momento, cum in acie Cimbri
succumberent, populus in urbe plaudebat. 85