BELLVM CIVILE CAESARIS ET POMPEI
  Iam paene toto orbe pacato maius erat imperium 2.13.1
Romanum, quam ut ullis exteris viribus opprimi pos-
set. itaque invidens Fortuna principi gentium populo,
ipsum illum in exitium sui armavit. ac Mariana quidem
Cinnanaque rabies iam intra urbem praeluserat, quasi 5
experiretur. Sullana tempestas latius, intra Italiam
tamen detonuerat. Caesaris furor atque Pompei urbem
Italiam, gentes nationes, totum denique qua patebat
imperium quodam quasi diluvio et inflammatione
corripuit, adeo ut non recte tantum civile dicatur, ac 10
ne sociale quidem, sed nec externum, sed potius com-
mune quoddam ex omnibus et plus quam bellum.
quippe si duces eius inspicias, totus senatus in parti-
bus; si exercitus, hinc undecim legiones, inde decem et
octo, flos omnis et robur Italici sanguinis; si auxilia 15
sociorum, hinc Gallici Germanique dilectus, inde
Deiotarus, Ariobarzanes, Tarcondimotus, Cotys et
Rhascypolis, omne Thraciae Cappadociae, Macedoniae
Ciliciae, Graeciae totiusque robur orientis; si moram
belli, quattuor anni, sed pro clade rerum breve tempus; 20
si locum et spatium ubi commissum est, intra
Italiam: inde se in Galliam Hispaniamque deflexit
reversumque ab occasu totis viribus in Epiro Thessa-
liaque consedit; hinc in Aegypton subito transilivit,
inde respexit Asiam, Africae incubuit, postremo in 25
Hispaniam regyravit et ibi aliquando defecit. sed non
et odia partium finita cum bello. non enim prius quie-
verunt, quam in ipsa urbe medio senatu eorum, qui
victi erant, odia victoris sese caede satiarent.
  Causa tantae calamitatis eadem quae omnium, 30
nimia felicitas. si quidem Quinto Metello Lucio Afranio
consulibus cum Romana maiestas toto orbe polleret
recentesque victorias, Ponticos et Armenios trium-
phos, in Pompeianis theatris Roma cantaret, nimia
Pompei potentia apud otiosos, ut solet, cives movit 35
invidiam. Metellus ob inminutum Cretae triumphum,
Cato adversus potentes semper oblicus detrectare
Pompeium actisque eius obstrepere. hinc dolor trans-
vorsum egit et ad praesidia dignitati paranda inpulit.
forte tunc Crassus genere divitiis dignitate florebat, 40
<ut> vellet tamen auctioris opes; C. Caesar eloquentia
et spiritu, ecce iam et consulatu adlevabatur; Pompeius
tamen inter utrumque eminebat. sic igitur Caesare
dignitatem comparare, Crasso augere, Pompeio reti-
nere cupientibus omnibusque pariter potentiae cupidis 45
de invadenda re publica facile convenit. ergo cum
mutuis viribus in suum quisque decus niterentur,
Galliam Caesar invadit, Crassus Asiam, Pompeius
Hispaniam: tres maximi exercitus, et in his orbis
imperium societate trium principum occupatur. decem 50
annos traxit ista dominatio ex fide, quia mutuo metu
tenebantur. Crassi morte apud Parthos et morte Iuliae
Caesaris filiae, quae nupta Pompeio generi soceri-
que concordiam matrimonii foedere tenebat, statim
aemulatio erupit. iam Pompeio suspectae Caesaris 55
opes et Caesari Pompeiana dignitas gravis. nec ille
ferebat parem, nec hic superiorem. pro nefas! sic de
principatu laborabant, tamquam duos tanti imperii
fortuna non caperet. ergo Lentulo Marcelloque consu-
libus rupta primum coniurationis fides. de successione 60
Caesaris senatus, id est Pompeius agitabat, nec ille
abnuebat, si ratio sui proximis comitiis haberetur.
consulatus absenti, quem decem tribuni favente Pom-
peio nuper decreverant, tum dissimulante eodem nega-
batur: veniret et peteret more maiorum. ille contra 65
flagitare decreta, ac nisi fides permaneret, non remittere
exercitum. ergo ut in hostem decernitur. his Caesar
agitatus statuit praemia armorum armis defendere.
  Prima civilis belli harena Italia fuit, cuius arces
levibus praesidiis Pompeius insederat; sed omnia subito 70
Caesaris impetu oppressa sunt. prima Arimino signa
cecinerunt. tum pulsus Etruria Libo, Vmbria Thermus,
Domitius Corfinio. et peractum erat bellum sine san-
guine, si Pompeium Brundisi opprimere potuisset. et
ceperat; sed ille per obsessi claustra portus nocturna 75
fuga evasit. turpe dictu! modo princeps patrum, pacis
bellique moderator per triumphatum a se mare lacera
et paene inermi nave fugiebat. nec Pompei ab Italia
quam senatus ab urbe fuga turpior: quam paene va-
cuam metu Caesar ingressus consulem ipse se fecit. 80
aerarium quoque sanctum, [quod] quia tardius aperie-
bant tribuni, iussit effringi, censumque et patrimonium
populi Romani ante rapuit quam imperium.
  Pulso fugatoque Pompeio maluit prius ordinare
provincias quam ipsum sequi. Siciliam et Sardiniam, 85
annonae pignora, per legatos habet. nihil hostile erat in
Gallia; pacem ipse fecerat. sed ad Hispanienses Pom-
pei exercitus transeunti per eam duci portas claudere
ausa Massilia est. misera dum cupit pacem, belli metu
in bellum incidit; sed quia tuta muris erat, vinci eam 90
sibi iussit absenti. Graecula civitas non pro mollitia
nominis et vallum rumpere et incendere machinas ausa,
etiam congredi navibus; sed Brutus, cui mandatum
erat bellum, victos terra marique perdomuit. mox de-
dentibus sese omnia ablata praeter quam potiorem 95
omnibus habebant libertatem.
  Anceps variumque sed incruentum in Hispania
bellum cum legatis Gnaei Pompei, Petreio et Afranio,
quos Ilerdae castra habentes apud Sicorin amnem
obsidere et ab oppido intercludere adgreditur. interim 100
abundatio verni fluminis commeatibus prohibet: sic
fame castra temptata sunt, obsessorque ipse quasi obsi-
debatur. sed ubi pax fluminis rediit et populationibus
et pugnae campos aperuit, iterum ferox instat et ceden-
tes ad Celtiberiam consecutus aggere et vallo et per 105
haec siti ad deditionem compulit. sic citerior Hispania
recepta est, nec ulterior moram fecit. quid enim una
post quinque legiones? itaque ultro cedente Varrone
Gades, fretum, Oceanus, omnia felicitatem Caesaris
sequebantur. 110
  Aliquid tamen adversus absentem ducem ausa
Fortuna est circa Illyricum et Africam, quasi de indu-
stria prospera eius adversis radiarentur. quippe cum
fauces Hadriani maris iussi occupare Dolabella et
Antonius, ille Illyrico, hic Curictico litore castra posuis- 115
sent, iam maria late tenente Pompeio, repente legatus
eius Octavius Libo ingentibus copiis classicorum
utrumque circumvenit. deditionem fames extorsit An-
tonio. missae quoque a Basilo in auxilium eius rates,
quales inopia navium fecerat, nova Pompeianorum 120
arte Cilicum actis sub mari funibus captae quasi per
indaginem. duas tamen aestus explicuit. una, quae
Opiterginos ferebat, in vadis haesit memorandumque
posteris exemplum dedit. quippe vix mille iuvenum
manus circumfusi undique exercitus per totum diem 125
tela sustinuit, et cum exitum virtus non haberet, tamen
ne in deditionem veniret hortante tribuno Volteio
mutuis ictibus inter se concucurrit. in Africa quoque
par et virtus et calamitas Curionis fuit, qui ad reci-
piendam provinciam missus pulso fugatoque Varo 130
iam superbus subitum Iubae regis adventum equita-
tumque Maurorum sustinere non potuit. patebat victo
fuga; sed pudor suasit, ut amissum sua temeritate
exercitum morte sequeretur.
  Sed iam debitum par Fortuna flagitante sedem 135
bello Pompeius Epiron elegerat; nec Caesar morabatur.
quippe ordinatis a tergo omnibus, quamvis hiemps me-
dia prohiberet tempestate, ad bellum navigavit; posi-
tisque ad Oricum castris, cum pars exercitus ob ino-
piam navium cum Antonio relicta Brundisii moram 140
faceret, adeo inpatiens erat, ut ad arcessendos eos
ardente ventis mari, nocte concubia, speculatorio navi-
gio solus ire temptaverit. exstat ad trepidum tanto
discrimine gubernatorem vox ipsius: "quid times?
Caesarem vehis." contractis in unum undique omnibus 145
copiis positisque comminus castris diversa erant du-
cum consilia. Caesar pro natura ferox et conficiendae
rei cupidus ostentare aciem, provocare, lacessere; nunc
obsidione castrorum, quae sedecim milium vallo obdu-
xerat—sed quid his obesset obsidio, qui patente mari 150
omnibus copiis abundarent?—, nunc expugnatione
Dyrrachi inrita, quippe quam vel situs inexpugnabilem
faceret; ad hoc adsiduis in eruptione hostium proeliis,
quo tempore egregia virtus Scevae centurionis emi-
cuit, cuius in scuto centum atque viginti tela sederunt; 155
iam vero urbium direptione sociarum, cum Oricum et
Gomphos et alia castella Thessaliae vastaret. Pompeius
adversus haec nectere moras, tergiversari, sic hostem
interclusum undique inopia commeatuum terere, usque
dum ardentissimi ducis consenesceret impetus. nec 160
diutius profuit ducis salutare consilium. miles otium,
socii moram, principes ambitum ducis increpabant. sic
praecipitantibus fatis proelio sumpta Thessalia est, et
Philippicis campis urbis, imperii, generis humani fata
commissa sunt. numquam ullo loco tantum virium 165
populi Romani, tantum dignitatis Fortuna respexit:
trecenta amplius milia hinc vel illinc praeter auxilia,
reges et senatum. numquam inminentis ruinae mani-
festiora prodigia: fuga victimarum, examina in signis,
interdiu tenebrae, dux ipse in nocturna imagine theatri 170
sui audiens plausum in modum planctus circumso-
nantem et mane cum pullo pallio—nefas—apud
principia conspectus est. numquam acrior neque ala-
crior exercitus Caesaris fuit; inde classica prius, inde
tela. adnotatum quoque committentis aciem Crastini 175
pilum, qui mox adacto in os gladio—sic inter cadavera
repertus—libidinem ac rabiem qua pugnaverat ipsa
novitate volneris praeferebat. sed nec minus admira-
bilior illius exitus belli. quippe cum Pompeius adeo
equitum copia abundaret, ut facile circumventurus 180
sibi Caesarem videretur, circumventus ipse est. nam
cum diu aequo Marte contenderent, iussuque Pompei
fusus a cornu erupisset equitatus, repente hinc signo
dato Germanorum cohortes tantum in effusos equi-
tes fecere impetum, ut illi esse pedites, hi venire in 185
equis viderentur, hanc stragem fugientis equitatus levis
armaturae ruina comitata est; tunc terrore latius dato,
turbantibus invicem copiis, reliqua strages quasi una
manu facta est: nec ulla res magis exitio fuit quam ipsa
exercitus magnitudo. multus in eo proelio Caesar 190
mediusque inter imperatorem et militem. voces quoque
obequitantis acceptae, altera cruenta, sed docta et ad
victoriam efficax "miles faciem feri!", altera ad iacta-
tionem composita "parce civibus!", cum ipse sequeretur
felicem utcumque in malis Pompeium, si eadem ipsum 195
quae exercitum eius fortuna traxisset. superstes digni-
tatis suae vixit, ut cum maiore dedecore per Thessalica
Tempe equo fugeret, ut una navicula Lesbon applicare-
tur, ut Syedris, in deserto Ciliciae scopulo, fugam in
Parthos, Africam vel Aegypton agitaret, ut denique in 200
Pelusio litore imperio vilissimi regis, consiliis spadonum
et ne quid malis desit, Septimi desertoris sui gladio tru-
cidatus sub oculis uxoris suae liberorumque moreretur.
  Quis non peractum esse cum Pompeio crederet bel-
lum? atquin acrius multo atque vehementius Thessalici 205
incendii cineres recaluerunt. et in Aegypto quidem
adversus Caesarem sine partibus bellum. quippe cum
Ptolemaeus, rex Alexandriae, summum civilis belli
scelus peregisset et foedus amicitiae cum Caesare
medio Pompei capite sanxisset, ultionem clarissimi 210
viri manibus quaerente Fortuna causa non defuit. Cleo-
patra, regis soror, adfusa Caesaris genibus partem regni
reposcebat, aderat puellae forma, et quae duplicaretur
ex illo, quod talis passa videbatur iniuriam, odium
ipsius regis, qui Pompei caedem partium fato, non 215
Caesari dederat, haud dubie idem in ipsum ausurus,
si fuisset occasio. quam ubi Caesar restitui iussit in
regnum, statim ab isdem percussoribus Pompei obses-
sus in regia quamvis exigua manu ingentis exercitus
molem mira virtute sustinuit. ac primum proximorum 220
aedificiorum atque navalium incendio infestorum ho-
stium tela submovit, mox in paeninsulam Pharon subi-
tus evasit; inde depulsus in maria mira felicitate ad
proximam classem enatavit, relicto quidem in fluctibus
paludamento seu fato seu consilio, ut illud ingruenti- 225
bus hostium telis saxisque peteretur. tunc receptus a
classicis suis, undique simul hostes adortus de inbelli
ac perfida gente iusta generi manibus dedit. quippe et
Theodotus magister auctorque totius belli, et ne virilia
quidem portenta, Pothinus atque Ganymedes diversa 230
per mare et terras fuga morte consumpti, regis ipsius
corpus obrutum limo repertum est in aureae loricae
honore.
  In Asia quoque novus rerum motus a Ponto, plane
quasi de industria captante Fortuna hunc Mithridatico 235
regno exitum, ut a Pompeio pater, a Caesare filius
vinceretur. rex Pharnaces magis discordiae nostrae
fiducia quam suae virtutis infesto in Cappadociam
agmine ruebat. sed hunc Caesar adgressus uno et, ut
sic dixerim, non toto proelio obtrivit more fulminis, 240
quod uno eodemque momento venit, percussit, absces-
sit. nec vana de se praedicatio est Caesaris, ante victum
hostem esse quam visum.
  Sic cum exteris; at in Africa cum civibus multo
atrocius quam in Pharsalia. huc reliquias partium naufra- 245
garum quidam fugae aestus expulerat; nec reliquias dice-
res, sed integrum bellum. sparsae magis quam oppressae
vires erant; auxerat sacramentum ipsa clades imperato-
ris, nec degenerabat ducum successio. quippe satis ample
sonabant in Pompeiani nominis locum Cato et Scipio. 250
accessit copiis Mauretaniae rex Iuba, videlicet ut latius
vinceret Caesar. nihil ergo inter Pharsaliam et Thapson,
nisi quod amplior eoque acrior Caesareanorum impetus
fuit indignantium post Pompeium crevisse bellum; deni-
que, quod alias numquam, ante imperium ducis sua 255
sponte signa cecinerunt. et primum strages a Iuba coe-
pit, cuius elephanti bellorum rudes et nuper a silva con-
sternati subito clangore lituorum in suos sese circume-
gere. statim exercitus in fugam, nec duces fortius quam
ut effugerent. non inconspicua tamen mors omnium. iam 260
Scipio nave fugiebat; sed adsecutis hostibus gladium
per viscera exegit et, ubi esset quodam requirente,
respondit hoc ipsum: "bene se habet imperator." Iuba
cum se recepisset in regiam, magnifice epulatus est
postero die cum Petreio fugae comite superque mensas 265
et pocula interficiendum se ei praebuit. ille et regi suf-
fecit et sibi, cum interim semesi in medio cibi et paren-
talia fercula regio simul Romanoque sanguine madebant.
Cato non interfuit bello. positis apud Bagradam castris
Vticam velut altera Africae claustra servabat. sed accepta 270
partium clade nihil cunctatus, ut sapiente dignum erat,
mortem sibi etiam laetus accivit. nam postquam filium
comitesque ab amplexu dimisit, in noctem lecto ad lu-
cernam Platonis libro, qui inmortalitatem animae docet,
paulum quieti dedit; tunc circa primam vigiliam stricto 275
gladio revelatum manu pectus semel iterumque percus-
sit. ausi post hoc virum medici violare fomentis. ille
passus, dum abscederent, rescidit plagas secutaque vi
sanguinis moribundas manus in ipso volnere reliquit.
  Quasi numquam esset dimicatum, sic arma rursus 280
et partes, quantoque Africa supra Thessaliam fuit, tanto
Africam superabat Hispania. plurimum quantum favo-
ris partibus dabat fraternitas ducum et pro uno duos
stare Pompeios. itaque nusquam atrocius nec tam
ancipiti Marte concursum est. primum in ipso ostio 285
Oceani Varus Didiusque legati conflixere. sed acrius
fuit cum ipso mari quam inter se navibus bellum;
siquidem, quasi furorem civicum castigaret, Oceanus
utramque classem naufragio cecidit. quinam ille hor-
ror, cum eodem tempore fluctus, procellae, viri, naves, 290
armamenta confligerent! adde situ ipsius formidi-
nem, vergentia in unum hinc Hispaniae, inde Mau-
retaniae litora, mare et intestinum et externum inmi-
nentesque Herculis speculas, cum omnia undique simul
proelio et tempestate saevirent. mox circa obsidiones 295
urbium utrimque discursum est, quae miserae inter
hos atque illos duces societatis Romanae poenas dabant.
omnium postrema certaminum Munda. hic non pro
cetera felicitate, sed anceps et diu triste proelium, ut
plane videretur nescio quid deliberare Fortuna. sane 300
et ipse ante aciem maestior non ex more Caesar, sive
respectu fragilitatis humanae, sive nimiam prospero-
rum suspectam habens continuationem, vel eadem
timens, postquam idem esse coeperat quod Pompeius;
et in ipso proelio, quod nemo umquam meminerat, 305
cum diu pari Marte acies nihil amplius quam occide-
rent, in medio ardore pugnantium subito ingens inter
utrosque silentium, quasi convenisset et hic omnium
sensus esset "quo usque?". novissime illud inusitatum
Caesaris oculis—nefas—post quattuordecim annos 310
probata veteranorum manus gradum retro dedit, quos,
etsi nondum fugerant, apparebat tamen pudore magis
quam virtute resistere. itaque ille ablegato equo simi-
lis furenti primam in aciem procurrit. ibi prensare
fugientis, confirmare signiferos, orare hortari increpare, 315
per totum denique agmen oculis manibus clamore
volitare. dicitur in illa perturbatione et de extremis
agitasse secum et ita manifesto voltu fuisse, quasi
occupare mortem manu vellet; nisi quod cohortes hos-
tium quinque per transversam aciem actae, quas Labie- 320
nus periclitantibus castris praesidio miserat, speciem
fugae praebuissent. hoc aut et ipse credidit aut dux
callidus arripuit in occasionem, et quasi in fugien-
tes invectus simul et suorum erexit animos et hostis
perculit. nam et hi, dum se putant vincere, fortius sequi, 325
et Pompeiani, dum fugere credunt suos, fugere coepe-
runt. quanta fuerit hostium caedes, ira rabiesque victo-
ribus, sic aestimari potest, quod a proelio profugi cum se
Mundam recepissent, et Caesar obsideri statim victos im-
perasset, congestis cadaveribus agger effectus est, quae 330
pilis tragulisque confixa inter se tenebantur—foedum
etiam in barbaros—. sed videlicet victoriam desperan-
tibus Pompei liberis, Gnaeum proelio profugum, crure
saucium, deserta et avia petentem Caesonius apud Lau-
ronem oppidum consecutus, pugnantem—adeo nondum 335
desperabat—interficit; Sextum Fortuna in Celtiberia
interim abscondit aliisque post Caesarem bellis reservavit.
  Caesar in patriam victor invehitur, primum de
Gallia triumphum trahens: hic erat Rhenus et Rhodanus
et ex auro captivus Oceanus. altera laurus Aegyptia: 340
tunc in ferculis Nilus, Arsinoe et ad simulacrum
ignium ardens Pharos. tertius de Pharnace currus et
Ponto. quartus Iubam et Mauros et bis subactam
ostendebat Hispaniam. Pharsalia et Thapsos et Munda
nusquam: et quanto maiora erant, de quibus non 345
triumphabat!
  Hic aliquando finis armis fuit; reliqua pax in-
cruenta pensatumque clementia bellum. nemo caesus
imperio praeter Afranium—satis ignoverat semel—
et Faustum Sullam—docuerat generos timere Pom- 350
peius—filiamque Pompei cum parvolis ex Sulla
—hic posteris cavebatur—. itaque non ingratis civi-
bus omnes unum in principem congesti honores: circa
templa imagines, in theatro distincta radiis corona, sug-
gestus in curia, fastigium in domo, mensis in caelo, ad 355
hoc pater ipse patriae perpetuusque dictator, novissime,
dubium an ipso volente, oblata pro rostris ab Antonio
consule regni insignia. quae omnia velut infulae in
destinatam morti victimam congerebantur. quippe cle-
mentiam principis vicit invidia, gravisque erat liberis 360
ipsa beneficiorum potentia. nec diutius lata dominatio
est, sed Brutus et Cassius aliique patres consensere
in caedem principis. quanta vis fati! manaverat late
coniuratio, libellus etiam Caesari datus eodem die,
nec perlitare centum victimis potuerat. venit in curiam 365
tamen expeditionem Parthicam meditans. ibi in curuli
sedentem eum senatus invasit, tribusque et viginti
volneribus ad terram datus est. sic ille, qui terrarum
orbem civili sanguine inpleverat, tandem ipse sanguine
suo curiam inplevit. 370