Qualibus uerbis notarit Herodes Atticus falso quempiam cultu 9.2.pr.1
amictuque nomen habitumque philosophi ementientem.
  Ad Herodem Atticum, consularem uirum ingenioque 1.1
amoeno et Graeca facundia celebrem, adiit nobis praesenti-
bus palliatus quispiam et crinitus barbaque prope ad pubem
usque porrecta ac petit aes sibi dari εἰς ἄρτους. Tum Herodes 2.1
interrogat, quisnam esset. Atque ille uultu sonituque uocis 3.1
obiurgatorio philosophum sese esse dicit et mirari quoque
addit, cur quaerendum putasset, quod uideret. 'Video' in- 4.1
quit Herodes 'barbam et pallium, philosophum nondum
uideo. Quaeso autem te, cum bona uenia dicas mihi, quibus 5.1
nos uti posse argumentis existimas, ut esse te philosophum
noscitemus?' Interibi aliquot ex his, qui cum Herode erant, 6.1
erraticum esse hominem dicere et nulli rei incolamque esse
sordentium ganearum, ac nisi accipiat, quod petit, conuicio
turpi solitum incessere; atque ibi Herodes: 'demus' inquit
'huic aliquid aeris, cuicuimodi est, tamquam homines, non 5
tamquam homini', et iussit dari pretium panis triginta 7.1
dierum.
  Tum nos aspiciens, qui eum sectabamur: 'Musonius' in- 8.1
quit 'aeruscanti cuipiam id genus et philosophum sese osten-
tanti dari iussit mille nummum, et cum plerique dicerent
nebulonem esse hominem malum et malitiosum et nulla re
bona dignum, tum Musonium subridentem dixisse aiunt: 5
ἄξιος οὖν ἐστιν ἀργυρίου. Sed hoc potius' inquit 'dolori mihi 9.1
et aegritudini est, quod istiusmodi animalia spurca atque
probra nomen usurpant sanctissimum et philosophi appel-
lantur. Maiores autem mei Athenienses nomina iuuenum 10.1
fortissimorum Harmodii et Aristogitonis, qui libertatis re-
cuperandae gratia Hippiam tyrannum interficere adorsi
erant, ne umquam seruis indere liceret, decreto publico
sanxerunt, quoniam nefas ducerent nomina libertati patriae 5
deuota seruili contagio pollui. Cur ergo nos patimur nomen 11.1
philosophiae inlustrissimum in hominibus deterrimis exsor-
descere? Simili autem' inquit 'exemplo ex contraria specie
antiquos Romanorum audio praenomina patriciorum quo-
rundam male de republica meritorum et ob eam causam 5
capite damnatorum censuisse, ne cui eiusdem gentis patricio
inderentur, ut uocabula quoque eorum defamata atque
demortua cum ipsis uiderentur.'