De barbararum gentium prodigiosis miraculis; deque diris et exiti- 9.4.pr.1
osis effascinationibus; atque inibi de feminis repente uersis in
mares.
  Cum e Graecia in Italiam rediremus et Brundisium iremus 1.1
egressique e naui in terram in portu illo inclito spatiaremur,
quem Q. Ennius remotiore paulum, sed admodum scito
uocabulo 'praepetem' appellauit, fasces librorum uenalium
expositos uidimus. Atque ego auide statim pergo ad libros. 2.1
Erant autem isti omnes libri Graeci miraculorum fabu- 3.1
larumque pleni, res inauditae, incredulae, scriptores ueteres
non paruae auctoritatis: Aristeas Proconnesius et Isigonus
Nicaeensis et Ctesias et Onesicritus et Polystephanus et
Hegesias; ipsa autem uolumina ex diutino situ squalebant 4.1
et habitu aspectuque taetro erant. Accessi tamen perconta- 5.1
tusque pretium sum et adductus mira atque insperata uili-
tate libros plurimos aere pauco emo eosque omnis duabus
proximis noctibus cursim transeo; atque in legendo carpsi
exinde quaedam et notaui mirabilia et scriptoribus fere 5
nostris intemptata eaque his commentariis aspersi, ut, qui
eos lectitabit, is ne rudis omnino et ἀνήκοος inter istiusmodi
rerum auditiones reperiatur.
  Erant igitur in illis libris scripta huiuscemodi: Scythas 6.1
illos penitissimos, qui sub ipsis septentrionibus aetatem
agunt, corporibus hominum uesci eiusque uictus alimento
uitam ducere et ἀνθρωποφάγους nominari; item esse homines
sub eadem regione caeli unum oculum in frontis medio 5
habentes, qui appellantur Arimaspi, qua fuisse facie Cyclo-
pas poetae ferunt; alios item esse homines apud eandem
caeli plagam singulariae uelocitatis uestigia pedum habentes
retro porrecta, non, ut ceterorum hominum, prospectantia;
praeterea traditum esse memoratumque in ultima quadam 10
terra, quae 'Albania' dicitur, gigni homines, qui in pueritia
canescant et plus cernant oculis per noctem quam interdiu;
item esse compertum et creditum Sauromatas, qui ultra
Borysthenen fluuium longe colunt, cibum capere semper
diebus tertiis, medio abstinere. 15
  Id etiam in isdem libris scriptum offendimus, quod postea 7.1
in libro quoque Plinii Secundi naturalis historiae septimo
legi, esse quasdam in terra Africa hominum familias uoce
atque lingua effascinantium, qui si impensius forte laudaue-
rint pulchras arbores, segetes laetiores, infantes amoeniores, 8.1
egregios equos, pecudes pastu atque cultu opimas, emorian-
tur repente haec omnia nulli aliae causae obnoxia. Oculis
quoque exitialem fascinationem fieri in isdem libris scriptum
est, traditurque esse homines in Illyriis, qui interimant 5
uidendo, quos diutius irati uiderint, eosque ipsos mares
feminasque, qui uisu tam nocenti sunt, pupillas in singulis
oculis binas habere. Item esse in montibus terrae Indiae 9.1
homines caninis capitibus et latrantibus, eosque uesci auium
et ferarum uenatibus; atque esse item alia aput ultimas
orientis terras miracula, homines qui 'monocoli' appellentur,
singulis cruribus saltuatim currentes, uiuacissimae pernici- 5
tatis; quosdam etiam esse nullis ceruicibus oculos in humeris
habentes. Iam uero hoc egreditur omnem modum admira- 10.1
tionis, quod idem illi scriptores gentem esse aiunt aput ex-
trema Indiae corporibus hirtis et auium ritu plumantibus
nullo cibatu uescentem, sed spiritu florum naribus hausto
uictitantem; Pygmaeos quoque haut longe ab his nasci, 5
quorum qui longissimi sint, non longiores esse quam pedes
duo et quadrantem.
  Haec atque alia istiusmodi plura legimus; 11.1
sed cum ea 12.1
scriberemus, tenuit nos non idoneae scripturae taedium
nihil ad ornandum iuuandumque usum uitae pertinentis.
Libitum tamen est in loco hoc miraculorum notare id etiam, 13.1
quod Plinius Secundus, uir in temporibus aetatis suae in-
genii dignitatisque gratia auctoritate magna praeditus, non
audisse neque legisse, sed scire sese atque uidisse in libro
naturalis historiae septimo scripsit. Verba igitur haec, quae 14.1
infra posui, ipsius sunt ex eo libro sumpta, quae profecto
faciunt, ut neque respuenda neque ridenda sit notissima illa
ueterum poetarum de Caenide et Caeneo cantilena. 'Ex 15.1
feminis' inquit 'mutari in mares non est fabulosum. Inueni-
mus in annalibus Q. Licinio Crasso C. Cassio Longino con-
sulibus Casini puerum factum ex uirgine sub parentibus
iussuque haruspicum deportatum in insulam desertam. 5
Licinius Mucianus prodidit uisum esse a se Argis Arescon-
tem, cui nomen Arescusae fuisset, nubsisse etiam, mox
barbam et uirilitatem prouenisse uxoremque duxisse; eius-
dem sortis et Zmyrnae puerum a se uisum. Ipse in Africa
uidi mutatum in marem die nuptiarum L. Cossitium ciuem 10
Thysdritanum, uiuebatque, cum proderem haec.'
  Idem Plinius in eodem libro uerba haec scripsit: 'Gignun- 16.1
tur homines utriusque sexus, quos "hermaphroditos" uoca-
mus, olim "androgynos" uocatos et in prodigiis habitos,
nunc uero in deliciis.'