CAPITVLA LIBRI SECVNDI
  I Quo genere solitus sit philosophus Socrates exercere pr.2.1.1
patientiam corporis; deque eiusdem uiri temperantia.
  II Quae ratio obseruatioque officiorum esse debeat inter 2.1
patres filiosque in discumbendo sedendoque atque id genus
rebus domi forisque, si filii magistratus sint et patres priuati;
superque ea re Tauri philosophi dissertatio et exemplum ex
historia Romana petitum. 5
  III Qua ratione uerbis quibusdam uocabulisque ueteres 3.1
immiserint 'h' litterae spiritum.
  IV Quam ob causam Gauius Bassus genus quoddam 4.1
iudicii 'diuinationem' appellari scripserit; et quam alii
causam esse eiusdem uocabuli dixerint.
  V Quam lepide signateque dixerit Fauorinus philosophus, 5.1
quid intersit inter Platonis et Lysiae orationem.
  VI Quibus uerbis ignauiter et abiecte Vergilius usus esse 6.1
dicatur; et quid his, qui improbe <id> dicunt, responde-
atur.
  VII De officio erga patres liberorum; deque ea re ex 7.1
philosophiae libris, in quibus scriptum quaesitumque est, an
omnibus patris iussis obsequendum sit.
  VIII Quod parum aequa reprehensio Epicuri a Plutarcho 8.1
facta sit in synlogismi disciplina.
  IX Quod idem Plutarchus euidenti calumnia uerbum ab 9.1
Epicuro dictum insectatus sit.
  X Quid sint fauisae Capitolinae; et quid super eo uerbo 10.1
M. Varro Seruio Sulpicio quaerenti rescripserit.
  XI De Sicinio Dentato egregio bellatore multa memoratu 11.1
digna.
  XII Considerata perpensaque lex quaedam Solonis speciem 12.1
habens primorem iniquae iniustaeque legis, sed ad usum et
emolumentum salubritatis penitus reperta.
  XIII 'Liberos' in multitudinis numero etiam unum filium 13.1
filiamue ueteres dixisse.
  XIV Quod M. Cato in libro, qui inscriptus est contra 14.1
Tiberium exulem, 'stitisses uadimonium' per 'i' litteram dicit,
non 'stetisses'; eiusque uerbi ratio reddita.
  XV Quod antiquitus aetati senectae potissimum habiti 15.1
sint ampli honores; et cur postea ad maritos et ad patres
idem isti honores delati sint; atque ibi de capite quaedam
legis Iuliae septimo.
  XVI Quod Caesellius Vindex a Sulpicio Apollinari repre- 16.1
hensus est in sensus Vergiliani enarratione.
  XVII Cuiusmodi esse naturam quarundam praeposi- 17.1
tionum M. Cicero animaduerterit; disceptatumque ibi super
eo ipso, quod Cicero obseruauerat.
  XVIII Quod Phaedon Socraticus seruus fuit; quodque 18.1
item alii complusculi seruitutem seruierunt.
  XIX 'Rescire' uerbum quid sit; et quam habeat ueram 19.1
atque propriam significationem.
  XX Quae uolgo dicuntur 'uiuaria', id uocabulum ueteres 20.1
non dixisse; et quid pro eo P. Scipio in oratione ad populum,
quid postea M. Varro in libris de re rustica dixerit.
  XXI Super eo sidere, quod Graeci ἅμαξαν, non 'septentri- 21.1
ones' uocamus; ac de utriusque uocabuli ratione et origine.
  XXII De uento 'iapyge' deque aliorum uentorum uoca- 22.1
bulis regionibusque accepta ex Fauorini sermonibus.
  XXIII Consultatio diiudicatioque locorum facta ex com- 23.1
oedia Menandri et Caecilii, quae Plocium inscripta est.
  XXIV De uetere parsimonia; deque antiquis legibus 24.1
sumptuariis.
  XXV Quid Graeci ἀναλογίαν, quid contra ἀνωμαλίαν 25.1
uocent.
  XXVI Sermones M. Frontonis et Fauorini philosophi de 26.1
generibus colorum uocabulisque eorum Graecis et Latinis;
atque inibi color 'spadix' cuiusmodi sit.
  XXVII Quid T. Castricius existimarit super Sallustii 27.1
uerbis et Demosthenis, quibus alter Philippum descripsit,
alter Sertorium.
  XXVIII Non esse compertum, cui deo rem diuinam fieri 28.1
oporteat, cum terra mouet.
  XXIX Apologus Aesopi Phrygis memoratu non inutilis. 29.1
  XXX Quid obseruatum sit in undarum motibus, quae in 30.1
mari alio atque alio modo fiunt austris flantibus aquiloni-
busque.