Consultatio diiudicatioque locorum facta ex comoedia Menandri et 2.23.pr.1
Caecilii, quae Plocium inscripta est.
  Comoedias lectitamus nostrorum poetarum sumptas ac 1.1
uersas de Graecis Menandro aut Posidippo aut Apollodoro
aut Alexide et quibusdam item aliis comicis. Neque, cum 2.1
legimus eas, nimium sane displicent, quin lepide quoque et
uenuste scriptae uideantur, prorsus ut melius posse fieri
nihil censeas. Sed enim si conferas et componas Graeca ipsa, 3.1
unde illa uenerunt, ac singula considerate atque apte iunctis
et alternis lectionibus committas, oppido quam iacere atque
sordere incipiunt, quae Latina sunt; ita Graecarum, quas
aemulari nequiuerunt, facetiis atque luminibus obsolescunt. 5
  Nuper adeo usus huius rei nobis uenit. 4.1
Caecili Plocium 5.1
legebamus; hautquaquam mihi et, qui aderant, displicebat.
Libitum et Menandri quoque Plocium legere, a quo istam 6.1
comoediam uerterat. Sed enim postquam in manus Menan- 7.1
der uenit, a principio statim, di boni, quantum stupere
atque frigere quantumque mutare a Menandro Caecilius
uisus est! Diomedis hercle arma et Glauci non dispari magis
pretio existimata sunt. Accesserat dehinc lectio ad eum 8.1
locum, in quo maritus senex super uxore diuite atque
deformi querebatur, quod ancillam suam, non inscito puel-
lam ministerio et facie haut inliberali, coactus erat uenun-
dare suspectam uxori quasi paelicem. Nihil dicam ego, 5
quantum differat; uersus utrimque eximi iussi et aliis ad
iudicium faciundum exponi. Menander sic: 9.1
    ἐπ’ ἀμφότερα νῦν ἡπίκληρος ἡ κ<αλὴ>
    μέλλει καθευδήσειν. κατείργασται μέγα
    καὶ περιβόητον ἔργον· ἐκ τῆς οἰκίας
    ἐξέβαλε τὴν λυποῦσαν, ἣν ἐβούλετο, 5
    ἵν’ ἀποβλέπωσιν πάντες εἰς τὸ Κρωβύλης
    πρόσωπον ᾖ τ’ εὔγνωστος οὖσ’ ἐμὴ γυνὴ
    δέσποινα. καὶ τὴν ὄψιν, ἣν ἐκτήσατο
    ὄνος ἐν πιθήκοις τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον
    ἔστιν. σιωπᾶν βούλομαι τὴν νύκτα τὴν 10
    πολλῶν κακῶν ἀρχηγόν. οἴμοι Κρωβύλην
    λαβεῖν ἔμ’ εἰ καὶ δέκα τάλαντα . . .
    τὴν ῥῖν’ ἔχουσαν πηχέως· εἶτ’ ἐστὶ τὸ
    φρύαγμα πῶς ὑπόστατον; <μὰ τὸν> Δία
    τὸν Ὀλύμπιον καὶ τὴν Ἀθηνᾶν, οὐδαμῶς. 15
    παιδισκάριον θεραπευτικὸν δὲ καὶ λόγου
    τάχιον ἀπαγέσθ’ ὧδε. τίς ἄρ’ ἂν εἰσάγοι;
Caecilius autem sic: 10.1
    is demum miser est, qui aerumnam suam nescit occultare
    †ferre: ita me uxor forma et factis facit, si taceam, tamen indicium.
    quae nisi dotem, omnia, quae nolis, habet: qui sapiet, de me discet,
    qui quasi ad hostes captus liber seruio salua urbe atque arce. 5
    quae mihi, quidquid placet, eo †priuatu uim me seruatum.
    dum <ego> eius mortem inhio, egomet uiuo mortuus inter uiuos.
    ea me clam se cum mea ancilla ait consuetum, id me arguit,
    ita plorando, orando, instando atque obiurgando me obtudit,
    eam uti uenderem; nunc credo inter suas 10
    aequalis et cognatas sermonem serit:
    'quis uestrarum fuit integra aetatula,
      quae hoc idem a uiro
    impetrarit suo, quod ego anus modo
    effeci, paelice ut meum priuarem uirum?' 15
    haec erunt concilia hodie, differor sermone miser.
  Praeter uenustatem autem rerum atque uerborum in 11.1
duobus libris nequaquam parem in hoc equidem soleo ani-
mum attendere, quod, quae Menander praeclare et apposite
et facete scripsit, ea Caecilius, ne qua potuit quidem, cona-
tus est enarrare, sed quasi minime probanda praetermisit et 12.1
alia nescio qua mimica inculcauit et illud Menandri de uita
hominum media sumptum, simplex et uerum et delectabile,
nescio quo pacto omisit. Idem enim ille maritus senex cum
altero sene uicino colloquens et uxoris locupletis superbiam 5
deprecans haec ait:
    Α. ἔχω δ’ ἐπίκληρον Λάμιαν· οὐκ εἴρηκά σοι
    τοῦτ’; εἶτ’ ἄρ’ οὐχί; κυρίαν τῆς οἰκίας
    καὶ τῶν ἀγρῶν καὶ †πάντων ἀντ’ ἐκείνης
    ἔχομεν. Β. Ἄπολλον, ὡς χαλεπόν. Α. χαλεπώτατον. 10
    ἅπασι δ’ ἀργαλέα ’στίν, οὐκ ἐμοὶ μόνῳ,
    υἱῷ πολὺ μᾶλλον, θυγατρί. Β. πρᾶγμ’ ἄμαχον λέγεις.
    Α. εὖ οἶδα.
Caecilius uero hoc in loco ridiculus magis, quam personae 13.1
isti, quam tractabat, aptus atque conueniens uideri maluit.
Sic enim haec corrupit:
    A. sed tua morosane uxor, quaeso, est? B. ua! rogas?
    A. qui tandem? B. taedet mentionis, quae mihi, 5
    ubi domum adueni, adsedi, extemplo sauium
    dat ieiuna anima. A. nil peccat de sauio:
    ut deuomas, uult, quod foris potaueris.
  Quid de illo quoque loco in utraque comoedia posito 14.1
existimari debeat, manifestum est, cuius loci haec ferme
sententia:
Filia hominis pauperis in peruigilio uitiata est. 15.1
Ea res clam patrem fuit, et habebatur pro uirgine. 16.1
Ex eo 17.1
uitio grauida mensibus exactis parturit. Seruus bonae frugi, 18.1
cum pro foribus domus staret et propinquare partum erili
filiae atque omnino uitium esse oblatum ignoraret, gemitum
et ploratum audit puellae in puerperio enitentis: timet,
irascitur, suspicatur, miseretur, dolet. Hi omnes motus eius 19.1
affectionesque animi in Graeca quidem comoedia mirabiliter
acres et illustres, apud Caecilium autem pigra istaec omnia
et a rerum dignitate atque gratia uacua sunt. Post, ubi 20.1
idem seruus percontando, quod acciderat repperit, has aput
Menandrum uoces facit:
    ὦ τρὶς κακόδαιμον, ὅστις ὢν πένης γαμεῖ
    καὶ παιδοποιεῖ. ὡς ἀλόγιστός ἐστ’ ἀνήρ, 5
    ὃς μήτε φυλακὴν τῶν ἀναγκαίων ἔχει,
    μήτ’, ἂν ἀτυχήσῃ εἰς τὰ κοινὰ τοῦ βίου,
    ἐπαμφιέσαι δύναιτο τοῦτο χρήμασιν,
    ἀλλ’ ἐν ἀκαλύπτῳ καὶ ταλαιπώρῳ βίῳ
    χειμαζόμενος ζῇ τῶν μὲν ἀνιαιρῶν ἔχων 10
    τὸ μέρος ἁπάντων, <τῶν δ’> ἀγαθῶν οὐδὲν μέρος.
    ὑπὲρ γὰρ ἑνὸς ἀλγῶν ἅπαντας νουθετῶ.
Ad horum autem sinceritatem ueritatemque uerborum an 21.1
adspirauerit Caecilius, consideremus. Versus sunt hi Caecili
trunca quaedam ex Menandro dicentis et consarcinantis
uerba tragici tumoris:
      is demum infortunatus est homo, 5
    pauper qui educit in egestatem liberos,
    cui fortuna et res ut est continuo patet.
    nam opulento famam facile occultat factio.
  Itaque, ut supra dixi, cum haec Caecilii seorsum lego, 22.1
neutiquam uidentur ingrata ignauaque, cum autem Graeca
comparo et contendo, non puto Caecilium sequi debuisse,
quod assequi nequiret.