Quod est quaedam septenarii numeri uis et facultas in multis 3.10.pr.1
naturae rebus animaduersa, de qua M. Varro in hebdomadibus
disserit copiose.
  M. Varro in primo librorum, qui inscribuntur hebdomades 1.1
uel de imaginibus, septenarii numeri, quem Graece ἑβδομάδα
appellant, uirtutes potestatesque multas uariasque dicit. 'Is 2.1
namque numerus' inquit 'septentriones maiores minoresque
in caelo facit, item uergilias, quas πλειάδας Graeci uocant,
facit etiam stellas, quas alii "erraticas", P. Nigidius "erro-
nes" appellat.' Circulos quoque ait in caelo circum longi- 3.1
tudinem axis septem esse; ex quis duos minimos, qui axem
extimum tangunt, πόλους appellari dicit; sed eos in sphaera,
quae κρικωτή uocatur, propter breuitatem non inesse. Ac 4.1
neque ipse zodiacus septenario numero caret; nam in septi-
mo signo fit solstitium a bruma, in septimo bruma a sol-
stitio, in septimo aequinoctium ab aequinoctio. Dies deinde 5.1
illos, quibus alcyones hieme anni in aqua nidulantur, eos
quoque septem esse dicit. Praeterea scribit lunae curriculum 6.1
confici integris quater septenis diebus; 'nam die <duo->
detricesimo luna', inquit 'ex quo uestigio profecta est,
eodem redit', auctoremque opinionis huius Aristidem esse
Samium; in qua re non id solum animaduerti debere dicit, 5
quod quater septenis, id est octo et uiginti, diebus conficeret
luna iter suum, sed quod is numerus septenarius, si ab uno
profectus, dum ad semetipsum progreditur, omnes, per quos
progressus est, numeros comprehendat ipsumque se addat,
facit numerum octo et uiginti, quot dies sunt curriculi 10
lunaris. Ad homines quoque nascendos uim numeri istius 7.1
porrigi pertinereque ait: 'Nam cum in uterum' inquit
'mulieris genitale semen datum est, primis septem diebus
conglobatur coagulaturque fitque ad capiendam figuram
idoneum. Post deinde quarta hebdomade, quod eius uirile 5
secus futurum est, caput et spina, quae est in dorso, in-
formatur. Septima autem fere hebdomade, id est nono et
quadragesimo die, totus' inquit 'homo in utero absoluitur.'
Illam quoque uim numeri huius obseruatam refert, quod 8.1
ante mensem septimum neque mas neque femina salubriter
ac secundum naturam nasci potest et quod hi, qui iustissime
in utero sunt, post ducentos septuaginta tres dies, postquam
sunt concepti, quadragesima denique hebdomade inita 5
nascuntur. Pericula quoque uitae fortunarumque hominum, 9.1
quae 'climacteras' Chaldaei appellant, grauissimos quosque
fieri affirmat septenarios. Praeter hoc modum esse dicit 10.1
summum adolescendi humani corporis septem pedes. Quod 11.1
esse magis uerum arbitramur, quam quod Herodotus, homo
fabulator, in primo historiarum inuentum esse sub terra
scripsit Oresti corpus cubita longitudinis habens septem,
quae faciunt pedes duodecim et quadrantem, nisi si, ut 5
Homerus opinatus est, uastiora prolixioraque fuerunt cor-
pora hominum antiquiorum et nunc quasi iam mundo sene-
scente rerum atque hominum decrementa sunt. Dentes quo- 12.1
que et in septem mensibus primis et septenos ex utraque
parte gigni ait et cadere annis septimis et genuinos adnasci
annis fere bis septenis. Venas etiam in hominibus uel potius 13.1
arterias medicos musicos dicere ait numero moueri septe-
nario, quod ipsi appellant τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν,
quae fit in collatione quaternarii numeri. Discrimina etiam 14.1
periculorum in morbis maiore ui fieri putat in diebus, qui
conficiuntur ex numero septenario, eosque dies omnium
maxime, ita ut medici appellant, κρισίμους uideri: primam
hebdomadam et secundam et tertiam. Neque non id etiam 15.1
sumit ad uim facultatesque eius numeri augendas, quod,
quibus inedia mori consilium est, septimo demum die mor-
tem oppetunt.
  Haec Varro de numero septenario scripsit admodum con- 16.1
quisite. Sed alia quoque ibidem congerit frigidiuscula: ueluti
septem opera esse in orbe terrae miranda et sapientes item
ueteres septem fuisse et curricula ludorum circensium sol-
lemnia septem esse et ad oppugnandas Thebas duces septem 5
delectos. Tum ibi addit se quoque iam duodecimam 17.1
annorum hebdomadam ingressum esse et ad eum diem
septuaginta hebdomadas librorum conscripsisse, ex quibus
aliquammultos, cum proscriptus esset, direptis bibliothecis
suis non comparuisse. 5