ARGONAVTAE CONVOCATI.
  Iason Aesonis filius et Alcimedes Cl<y>meni filiae et Thessa- 14.1.1
lorum dux. Orpheus Oeagri et Calliopes Musae filius, Thrax, urbe
†fleuia, quae est in Olympo monte ad flumen Enipeum, ma<n>tis
citharista. Asterion †Pyremi† filius, matre Antigona Pheretis filia,
ex urbe P<el>l<e>ne. alii aiunt <Hyperasii> filium, urbe Piresia quae est 5
in radicibus Phyll<e>i montis qui est in Thessalia, quo loco duo
flumina, Apidanus et Enipeus, separatim proiecta in unum conue-
niunt.
Polyphemus Elati filius, matre Hippea Antippi filia, 2.1
Thessalus ex urbe Larissa, pedibus tardus. Iphiclus Phylaci filius,
matre [Peri]clymene Minyae filia, ex Thessalia, auunculus Iasonis.
Admetus Pheretis filius, matre Periclymene Min<yae> filia ex Thes-
salia, monte C<h>alc<o>donio, unde oppidum et flumen nomen 5
traxit. huius Apollinem pecus pauisse ferunt.
Eurytus et Echion 3.1
Mercurii et Ant<ianir>ae Me<n>eti filiae fili<i>, ex urbe Alope, quae nunc
uocatur E<p>hesus; quidam auctores Thessalos putant. <A>ethalides
Mercurii et Eupolemiae M<y>rm<i>donis filiae filius; hic fuit Laris-
saeus. <Coronus Caenei filius,> urbe Gyrtone, quae est in Thessalia. 5
hic Caeneus Elati filius, Magnesius, ostendit nullo modo Centauros 4.1
ferro se posse uulnerare, sed truncis arborum in cuneum adactis;
hunc nonnulli feminam fuisse dicunt, cui petenti Neptunum
propter conubium optatum dedisse ut in iuuenilem speciem conuer-
sus nullo ictu interfici posset. quod est nunquam factum, nec fieri 5
potest ut quisquam mortalis non posset ferro necari aut ex muliere
in uirum conuerti.
Mopsus Ampyci et Chloridis filius; hic augu- 5.1
rio doctus ab Apolline ex Oechalia uel ut quidam putant <Tit>a-
rensis. Eurydamas Iri et Demonassae filius, alii aiunt Ctimeni filium,
qui iuxta lacum Xynium Dolopeidem urbem inhabitabat. Theseus
Aegei et Aethrae P<i>tthei filiae filius, a Troezene; alii aiunt ab Athe- 5
nis.
Pir<i>thous Ixionis filius, frater Centaurorum, Thessalus. 6.1
Menoetius Actoris filius, <Opuntius>. Eribotes Teleontis filius,
†ameleon.
Eurytion Iri et Demonassae filius. †ixition ab oppido 7.1
Cerintho. Oileus <Hodoe>d<o>ci et Agrianomes Perseonis filiae
filius, ex urbe Nar<y>cea.
Clytius et Iphitus Euryti et Antiopes 8.1
Pylonis filiae fili<i>, reges Oechaliae. alii aiunt ex Euboea. hic concessa
ab Apolline sagittarum scientia, cum auctore muneris contendisse
dicitur. huius filius Clytius ab Aeeta interfectus est. Peleus
et Telamon Aeaci et <En>deidos C<hir>onis filiae filii ab Aegina insula. 5
qui ob caedem Phoci fratris relictis sedibus suis diuersas petierunt
domos, Peleus Phthiam, Telamon Salaminam, quam Apollonius
Rhodius Atthida uocat.
Butes Teleontis et Zeuxippes Eridani 9.1
fluminis filiae filius ab Athenis. Phaleros Alcontis filius ab Athenis.
Tiphys Phorbantis et Hy<rmi>nes filius, Boe<o>tius; is fuit gubernator
nauis Argo.
Argus Polybi et Argiae filius, alii aiunt Danai filius; 10.1
hic fuit Argiuus, pelle taurina lanugine <nigra> adopertus. is fuit
fabricator nauis Argo. Phliasus Liberi patris et Ariadnes Minois
filiae filius, ex urbe Phliunte, quae est in Peloponneso, alii aiunt
Thebanum. Hercules Iouis et Alcimenae Electryonis filiae filius, 5
Thebanus.
Hylas Theodamantis et Menodices nymphae Or<i>onis 11.1
filiae filius, ephebus, ex Oechalia, alii aiunt ex Argis, comitem Hercu-
lis. Nauplius Neptuni et Amymones Danai filiae filius, Argiuus.
Idmon Apollonis et Cyrenes nymphae filius, quidam Abantis dicunt,
Argiuus. hic augurio prudens quamuis praedicentibus auibus mor- 5
tem sibi denuntiari intellexit, fatali tamen militiae non defuit.
Castor et Pollux Iouis et Ledae Thestii filiae fili<i> Lacedaemonii, alii 12.1
Spartanos dicunt, uterque imberbis; his eodem quoque tem-
pore stellae in capitibus ut uiderentur accidisse scribitur. Lynceus
et Idas Apharei et Arenae <Oe>bali filiae filii, Messenii ex Pelopon-
neso. ex his Lynceus sub terra quaeque latentia uidisse dicitur, 5
neque ulla caligine inhibebatur.
alii aiunt Lynceum noctu nul- 13.1
lum uidisse. idem sub terra solitus cernere dictus est ideo quod
aurifodinas norat; is cum descendebat et aurum subito ostendebat,
ita rumor sublatus eum sub terra solitum uidere. item Idas acer,
ferox. 5
Periclymenus N<e>lei et Chloridis Amphionis et Niobes 14.1
filiae filius; hic fuit Pylius. Amphidamas et Cepheus <Al>ei et
Cleobules filii de Arcadia. Ancaeus Lycurgi filius, alii nepotem
dicunt, Tegeates.
Augeas Solis et Nau<s>idames Amphidamantis 15.1
filiae filius; hic fuit Ele[ct]us. Asterion et Amphion <H>ype<r>a<s>ii
filii, alii aiunt Hip<p>asi, ex Pellene. Euphemus Neptuni et Europes
Tityi filiae filius, Taenarius; hic super aquas sicco pede cucurrisse
dicitur. 5
Ancaeus alter, Neptuni filius, matre Al<thaea> Thesti<i> 16.1
filia, ab Imbraso insula quae Parthenia appellata est, nunc autem
Samos dicitur. Erginus Neptuni filius, a Mileto, quidam Pericly-
meni dicunt, Orchomenius. Meleager Oenei et Alth<a>eae Thestii
filiae filius, quidam Martis putant, Calydonius. 5
Laocoon 17.1
Porthaonis filius, Oenei frater, Calydonius. Iphiclus alter,
Thestii filius, matre Leucippe, Alth<a>eae frater ex eadem matre,
Lacedaemonius; hic fuit †arcas cursor iaculator. Iphitus Nauboli
filius, Phocensis; alii Hippasi filium ex Pelopon<n>eso fuisse dicunt. 5
Zetes et Calais Aquilonis uenti et Orithy<i>ae Er<e>chthei filiae 18.1
filii; hi capita pedesque pennatos habuisse feruntur crinesque
caeruleos, qui peruio aere usi sunt. hi aues Harpy<i>as tres,
Thaumantis et Ozomenes filias, A<e>l<l>op<o>da Cel<aeno> Ocypeten, fuga-
uerunt a Phineo Agenoris fil<i>o eodem tempore quo Iasoni comites 5
ad Colchos proficiscebantur; quae inhabitabant insulas Strophades
in Aegeo mari, quae Plotae appellantur. hae fuisse dicuntur capiti-
bus gallinaceis, pennatae, alasque et bracchia humana, ungui-
bus magnis, pedibusque gallinaceis, pectus aluom feminaque
humana. hi autem Zet[h]es et Calais ab Hercule telis occisi sunt, 10
quorum in tumulis superpositi lapides flatibus paternis mouentur.
hi autem ex Thracia esse dicuntur.
<Ph>ocus et Priasus Caenei 19.1
filii ex Magnesia. Eu<ry>medon Liberi patris et Ariadnes Minois
filiae filius, a Phliunte. Palaemonius Lerni filius Calydonius.
Actor Hippasi filius ex Pelopon<n>eso. †thersanon Solis et Leucothoes 20.1
filius ex Andro. Hippalcimos Pelopis et Hippodamiae <Oe>nomai
filiae filius, ex Peloponneso a Pisis.
Asclepius Apollinis et 21.1
Coronidis filius, a Tr<icc>a . . . . . . . Thestii filia, Argiuus. <Ne>leus
Hippocoontis filius, Pylius.
Iolaus Iphicli filius, Argiuus. Deu- 22.1
calion Minois et Pasiphaes Solis filiae filius, ex Creta. Philoctetes
Poeantis filius, a Meliboea.
C<a>eneus alter Coroni filius, <G>or<t>yna. 23.1
Acastus Peliae et Anaxibiae <Bi>antis filiae filius, ex Iolco, duplici
pallio coopertus. hic uoluntarius Argonautis accessit, sponte sua
comes Iasonis.
hi autem omnes Minyae sunt appellati, uel 24.1
quod plurimos eorum filiae Minyae pepererunt, uel quod Iasonis
mater Clymen<es> Minyae <filiae> filia erat. sed neque Colchos omnes
peruenerunt neque in patriam regressum habuerunt.
Hylas 25.1
enim in Moesia a nymphis iuxta Cion flumenque Ascanium raptus
est, quem dum Hercules et Pol<y>phemus requirunt, uento
rapta naue deserti sunt. Polyphemus ab Hercule quoque relictus,
condita in Moesia ciuitate, periit apud Chalybas. 5
Tiphys autem 26.1
morbo absumptus est in Mariand<y>nis in Propontide apud Lycum
regem; pro quo nauem rexit Colchos Ancaeus Neptuni filius.
Idmon autem Apollinis filius ibi apud Lycum cum stramenta-
tum exisset, ab apro percussus decidit; ultor Idmonis fuit Idas 5
Apharei filius, qui aprum occidit.
Butes Teleontis filius quamuis 27.1
cantibus et cithara Orphei auocabatur, uictus tamen est dulcedine
Sirenum et nataturus ad eas in mare se praecipitauit; eum Venus
delatum fluctibus Lilybaeo seruauit.
hi sunt qui non peruenerunt 28.1
Colchos; in reuersione autem perierunt Eur<y>bates Teleontis
filius et Cant<h>us †ceriontis filius; interfecti sunt in L<i>b<y>a a pastore
Cephalione Nasamonis fratre, filio Tritonidis Nymphae et Amphi-
t<h>emidis, cuius [fuste] pecus depopulabantur. 5
Mopsus autem 29.1
Amy<p>ci filius ab serpentis morsu in Africa obiit. is autem in
itinere accesserat comes Argonautis, Am<p>yco patre occiso.
item accesserunt ex insula Dia Phrixi et Chalciopes Medeae sororis 30.1
filii, Argus Melas Phrontides Cylindrus, ut alii aiunt uocitatos
Phronius Demoleon Autolycus Phlogius, quos Hercules cum edu-
xisset habiturus comites dum Amazonum balteum petit, reli-
quit terrore perculsos †a dascylo qui regis mansuaden filia.† 5
hi autem cum exirent ad Colchos, Herculem ducem facere uo- 31.1
luerunt; ille abnuit, sed potius Iasonem fieri oportere, cuius opera
exirent omnes; dux ergo Iason regnauit.
faber Argus Danai 32.1
filius, <gubernator Tiphys,> cuius post mortem rexit nauem
Ancaeus Neptuni filius; proreta nauigauit Lynceus Apharei
filius, qui multum uidebat; tutarchi autem fuerunt Zetes et Calais
Aquilonis filii, qui pennas et in capite et in pedibus habuerunt; ad 5
proram et remos sederunt Peleus et T[h]elamon; ad pitulum sede-
runt Hercules et Idas; ceteri ordinem seruauerunt; celeuma
dixit Orpheus Oeagri filius. post, relicto eo ab Hercule, loco eius
sedit Peleus Aeaci filius.
  Haec est nauis Argo quam Minerua in sideralem circulum 33.1
rettulit ob hoc quod ab se esset aedificata. ac primum in pelagus
deducta est haec nauis, in astris apparens a gubernaculo ad uelum;
cuius speciem ac formam Cicero in Phaenomenis exponit his uer-
sibus: 5
    at Canis ad caudam serpens praelabitur Argo,
    conuersam prae se portans cum lumine puppim;
    non aliae naues ut in alto ponere proras
    ante solent, rostris Neptunia prata secantes;
    <sed conuersa retro caeli se per loca portat,> 10
    sicut cum coeptant tutos contingere portus,
    obuertant nauem magno cum pondere nautae,
    aduersamque trahunt optata ad litora puppim,
    sic conuersa uetus super aethera labitur Argo . . . .
    inde gubernaclum tendens a puppe uolante 15
    clari posteriora Canis uestigia tangit.
haec nauis habet stellas in puppe quattuor, in gubernaculo dextro
quinque, in sinistro quattuor, consimiles inter sese; omnino
tredecim.