C. PLINIVS MONTANO SVO S.
  Cognouisse iam ex epistula mea debes, adnotasse me nuper 8.6.1.1
monumentum Pallantis sub hac inscriptione: 'Huic senatus
ob fidem pietatemque erga patronos ornamenta praetoria
decreuit et sestertium centies quinquagies, cuius honore
contentus fuit.' Postea mihi uisum est pretium operae ipsum 2.1
senatus consultum quaerere. Inueni tam copiosum et effusum,
ut ille superbissimus titulus modicus atque etiam demissus
uideretur. Conferant se misceantque, non dico illi ueteres,
Africani Achaici Numantini, sed hi proximi Marii Sullae 5
Pompei (nolo progredi longius): infra Pallantis laudes iace-
bunt. Vrbanos qui illa censuerunt putem an miseros? Dicerem 3.1
urbanos, si senatum deceret urbanitas; miseros, sed nemo
tam miser est ut illa cogatur. Ambitio ergo et procedendi
libido? Sed quis adeo demens, ut per suum, per publicum
dedecus procedere uelit in ea ciuitate, in qua hic esset usus 5
florentissimae dignitatis, ut primus in senatu laudare Pallan-
tem posset? Mitto quod Pallanti seruo praetoria ornamenta 4.1
offeruntur (quippe offeruntur a seruis), mitto quod censent
non exhortandum modo uerum etiam compellendum ad
usum aureorum anulorum; erat enim contra maiestatem sena-
tus, si ferreis praetorius uteretur. Leuia haec et transeunda, 5.1
illa memoranda quod nomine Pallantis senatus (nec expiata
postea curia est), Pallantis nomine senatus gratias agit Cae-
sari, quod et ipse cum summo honore mentionem eius prose-
cutus esset et senatui facultatem fecisset testandi erga eum 5
beneuolentiam suam. Quid enim senatui pulchrius, quam ut 6.1
erga Pallantem satis gratus uideretur? Additur: 'Vt Pallas,
cui se omnes pro uirili parte obligatos fatentur, singularis
fidei singularis industriae fructum meritissimo ferat'. Pro-
latos imperî fines, redditos exercitus rei publicae credas. 5
Adstruitur his: 'Cum senatui populoque Romano liberalitatis 7.1
gratior repraesentari nulla materia posset, quam si abstinen-
tissimi fidelissimique custodis principalium opum facultates
adiuuare contigisset'. Hoc tunc uotum senatus, hoc praeci-
puum gaudium populi, haec liberalitatis materia gratissima, 5
si Pallantis facultates adiuuare publicarum opum egestione
contingeret. Iam quae sequuntur? Voluisse quidem senatum 8.1
censere dandum ex aerario sestertium centies quinquagies et
quanto ab eius modi cupiditatibus remotior eius animus
esset, tanto impensius petere a publico parente, ut eum com-
pelleret ad cedendum senatui. Id uero deerat, ut cum Pal- 9.1
lante auctoritate publica ageretur, Pallas rogaretur ut senatui
cederet, ut illi superbissimae abstinentiae Caesar ipse patro-
nus, ipse aduocaretur, ne sestertium centies quinquagies
sperneret. Spreuit, quod solum potuit tantis opibus publice 5
oblatis adrogantius facere, quam si accepisset. Senatus tamen 10.1
id quoque similis querenti laudibus tulit, his quidem uerbis:
sed cum princeps optimus parensque publicus rogatus a
Pallante eam partem sententiae, quae pertinebat ad dandum
ei ex aerario sestertium centies quinquagies, remitti uoluisset, 5
testari senatum, et se libenter ac merito hanc summam inter
reliquos honores ob fidem diligentiamque Pallanti decernere
coepisse, uoluntati tamen principis sui, cui in nulla re fas
putaret repugnare, in hac quoque re obsequi. Imaginare Pal- 11.1
lantem uelut intercedentem senatus consulto moderantem-
que honores suos et sestertium centies quinquagies ut nimium
recusantem, cum praetoria ornamenta tamquam minus rece-
pisset; imaginare Caesarem liberti precibus uel potius imperio 12.1
coram senatu obtemperantem (imperat enim libertus patrono,
quem in senatu rogat); imaginare senatum usquequaque
testantem merito libenterque se hanc summam inter reliquos
honores Pallanti coepisse decernere et perseueraturum fuisse, 5
nisi obsequeretur principis uoluntati, cui non esset fas in ulla
re repugnare. Ita ne sestertium centies quinquagies Pallas ex
aerario ferret, uerecundia ipsius obsequio senatus opus fuit
in hoc praecipue non obsecuturi, si in ulla re putasset fas esse
non obsequi. 10
  Finem existimas? Mane dum et maiora accipe: 'Vtique, 13.1
cum sit utile principis benignitatem promptissimam ad laudem
praemiaque merentium inlustrari ubique et maxime iis locis,
quibus incitari ad imitationem praepositi rerum eius curae
possent, et Pallantis spectatissima fides atque innocentia 5
exemplo prouocare studium tam honestae aemulationis pos-
set, ea quae x kal. Februarias quae proximae fuissent in
amplissimo ordine optimus princeps recitasset senatusque
consulta de iis rebus facta in aere inciderentur, idque aes
figeretur ad statuam loricatam diui Iulii'. Parum uisum tan- 14.1
torum dedecorum esse curiam testem: delectus est cele-
berrimus locus, in quo legenda praesentibus, legenda futuris
proderentur. Placuit aere signari omnes honores fastidiosissimi
mancipî, quosque repudiasset quosque quantum ad decer- 5
nentes pertinet gessit. Incisa et insculpta sunt publicis
aeternisque monumentis praetoria ornamenta Pallantis, sic
quasi foedera antiqua, sic quasi sacrae leges. Tanta principis, 15.1
tanta senatus, tanta Pallantis ipsius—quid dicam nescio, ut
uellent in oculis omnium figi Pallas insolentiam suam, patien-
tiam Caesar, humilitatem senatus. Nec puduit rationem turpi-
tudini obtendere, egregiam quidem pulchramque rationem, 5
ut exemplo Pallantis praemiorum ad studium aemulationis
ceteri prouocarentur. Ea honorum uilitas erat, illorum etiam 16.1
quos Pallas non dedignabatur. Inueniebantur tamen honesto
loco nati, qui peterent cuperentque quod dari liberto promitti
seruis uidebant.
  Quam iuuat quod in tempora illa non incidi, quorum sic 17.1
me tamquam illis uixerim pudet! Non dubito similiter adfici
te. Scio quam sit tibi uiuus et ingenuus animus: ideo facilius
est ut me, quamquam indignationem quibusdam in locis
fortasse ultra epistulae modum extulerim, parum doluisse 5
quam nimis credas. Vale.