Ordo et summa rerum, quas deinceps gessit, sic Jul.34.1.1
se habent. Picenum Vmbriam Etruriam occupauit et
Lucio Domitio, qui per tumultum successor ei nomi-
natus Corfinium praesidio tenebat, in dicionem redacto
atque dimisso secundum Superum mare Brundisium 5
tetendit, quo consules Pompeiusque confugerant quam
primum transfretaturi. hos frustra per omnis moras 2.1
exitu prohibere conatus Romam iter conuertit appel-
latisque de re publica patribus ualidissimas Pompei
copias, quae sub tribus legatis M. Petreio et L. Afranio
et M. Varrone in Hispania erant, inuasit, professus 5
ante inter suos, ire se ad exercitum sine duce
et inde reuersurum ad ducem sine exercitu. et
quanquam obsidione Massiliae, quae sibi in itinere
portas clauserat, summaque frumentariae rei penuria
retardante breui tamen omnia subegit. hinc urbe re- 35.1.1
petita in Macedoniam transgressus Pompeium, per
quattuor paene menses maximis obsessum operibus, ad
extremum Pharsalico proelio fudit et fugientem Alexan-
driam persecutus, ut occisum deprehendit, cum Ptole- 5
maeo rege, a quo sibi quoque insidias tendi uidebat,
bellum sane difficillimum gessit, neque loco neque
tempore aequo, sed hieme anni et intra moenia copio-
sissimi ac sollertissimi hostis, inops ipse omnium re-
rum atque inparatus. regnum Aegypti uictor Cleo- 10
patrae fratrique eius minori permisit, ueritus prouin-
ciam facere, ne quandoque uiolentiorem praesidem nacta
nouarum rerum materia esset. ab Alexandria in Sy- 2.1
riam et inde Pontum transiit urgentibus de Pharnace
nuntiis, quem Mithridatis Magni filium ac tunc occa-
sione temporum bellantem iamque multiplici successu
praeferocem, intra quintum quam adfuerat diem, quat- 5
tuor quibus in conspectum uenit horis, una profligauit
acie; crebro commemorans Pompei felicitatem, cui
praecipua militiae laus de tam inbelli genere hostium
contigisset. dehinc Scipionem ac Iubam reliquias
partium in Africa refouentis deuicit, Pompei liberos 10
in Hispania. omnibus ciuilibus bellis nullam cladem 36.1.1
nisi per legatos suos passus est, quorum C. Curio in
Africa periit, C. Antonius in Illyrico in aduersariorum
deuenit potestatem, P. Dolabella classem in eodem
Illyrico, Cn. Domitius Caluinus in Ponto exercitum 5
amiserunt. ipse prosperrime semper ac ne ancipiti
quidem umquam fortuna praeterquam bis dimicauit:
semel ad Dyrrachium, ubi pulsus non instante Pom-
peio negauit eum uincere scire, iterum in Hispania
ultimo proelio, cum desperatis rebus etiam de consci- 10
scenda nece cogitauit.