Nihilo reuerentior leniorue erga senatum, quosdam Cal.26.2.1
summis honoribus functos ad essedum sibi currere
togatos per aliquot passuum milia et cenanti modo
ad pluteum modo ad pedes stare succinctos linteo
passus est; alios cum clam interemisset, citare nihilo 5
minus ut uiuos perseuerauit, paucos post dies uolun-
taria morte perisse mentitus. consulibus oblitis de 3.1
natali suo edicere abrogauit magistratum fuitque per
triduum sine summa potestate res p. quaestorem suum
in coniuratione nominatum flagellauit ueste detracta
subiectaque militum pedibus, quo firme uerberaturi in- 5
sisterent.
  Simili superbia uiolentiaque ceteros tractauit or- 4.1
dines. inquietatus fremitu gratuita in circo loca de
media nocte occupantium, omnis fustibus abegit; elisi
per eum tumultum uiginti amplius equites R., totidem
matronae, super innumeram turbam ceteram. scaenicis 5
ludis, inter plebem et equitem causam discordiarum
ferens, decimas maturius dabat, ut equestri<a> ab
infimo quoque occuparentur. gladiatorio munere re- 5.1
ductis interdum flagrantissimo sole uelis emitti quem-
quam uetabat, remotoque ordinario apparatu tabidas
feras, uilissimos senioque confectos gladiatores, †quo-
que paegniaris patres familiarum notos in bonam par- 5
tem sed insignis debilitate aliqua corporis subiciebat.
ac nonnumquam horreis praeclusis populo famem indixit.
  Saeuitiam ingenii per haec maxime ostendit. cum 27.1.1
ad saginam ferarum muneri praeparatarum carius pe-
cudes compararentur, ex noxiis laniandos adnotauit, et
custodiarum seriem recognoscens, nullius inspecto elo-
gio, stans tantum modo intra porticum mediam, 'a caluo 5
ad caluum' duci imperauit. uotum exegit ab eo, qui 2.1
pro salute sua gladiatoriam operam promiserat, spec-
tauitque ferro dimicantem nec dimisit nisi uictorem
et post multas preces. alterum, qui se periturum ea de
causa uouerat, cunctantem pueris tradidit, uerbena- 5
tum infulatumque uotum reposcentes per uicos
agerent, quoad praecipitaretur ex aggere. multos 3.1
honesti ordinis deformatos prius stigmatum notis ad
metalla et munitiones uiarum aut ad bestias condem-
nauit aut bestiarum more quadripedes cauea coercuit
aut medios serra dissecuit, nec omnes grauibus ex 5
causis, uerum male de munere suo opinatos, uel quod
numquam per genium suum deierassent. parentes suppli- 4.1
cio filiorum interesse cogebat; quorum uni ualitudinem
excusanti lecticam misit, alium a spectaculo poenae
epulis statim adhibuit atque omni comitate ad hilarita-
tem et iocos prouocauit. curatorem munerum ac uena- 5
tionum per continuos dies in conspectu suo catenis
uerberatum non prius occidit quam offensus putrefacti
cerebri odore. Atellan[i]ae poetam ob ambigui ioci
uersiculum media amphitheatri harena igni cremauit.
equitem R. obiectum feris, cum se innocentem procla- 10
masset, reduxit abscisaque lingua rursus induxit. reuo- 28.1.1
catum quendam a uetere exilio sciscitatus, quidnam ibi
facere consuesset, respondente eo per adulationem:
'deos semper oraui ut, quod euenit, periret
Tiberius et tu imperares,' opinans sibi quoque exules 5
suos mortem imprecari, misit circum insulas, qui uni-
uersos contrucidarent. cum discerpi senatorem concu-
pisset, subornauit qui ingredientem curiam repente
hostem publicum appellantes inuaderent, graphisque
confossum lacerandum ceteris traderent; nec ante sa- 10
tiatus est quam membra et artus et uiscera hominis
tracta per uicos atque ante se congesta uidisset. im- 29.1.1
manissima facta augebat atrocitate uerborum. nihil
magis in natura sua laudare se ac probare dicebat
quam, ut ipsius uerbo utar, ἀδιατρεψίαν, hoc est in-
uerecundiam. monenti Antoniae auiae tamquam parum 5
esset non oboedire: 'memento,' ait, 'omnia mihi et
<in> omnis licere.' trucidaturus fratrem, quem metu
uenenorum praemuniri medicamentis suspicabatur: 'an-
tidotum,' inquit, 'aduersus Caesarem?' relegatis so-
roribus non solum insulas habere se, sed etiam 10
gladios minabatur. praetorium uirum ex secessu Anti- 2.1
cyrae, quam ualitudinis causa petierat, propagari sibi
commeatum saepius desiderantem cum mandasset inter-
imi, adiecit necessariam esse sanguinis mis-
sionem, cui tam diu non prodesset elleborum. 5
decimo quoque die numerum puniendorum ex custodia
subscribens rationem se purgare dicebat. Gallis
Graecisque aliquot uno tempore condemnatis gloria-
batur Gallograeciam se subegisse. non temere in 30.1.1
quemquam nisi crebris et minutis ictibus animaduerti
passus est, perpetuo notoque iam praecepto: 'ita feri
ut se mori sentiat.' punito per errorem nominis alio
quam quem destinauerat, ipsum quoque paria meruisse 5
dixit. tragicum illud subinde iactabat:
    oderint, dum metuant.
saepe in cunctos pariter senatores ut Seiani clientis, 2.1
ut matris ac fratrum suorum delatores, inuectus est
prolatis libellis, quos crematos simulauerat, defensaque
Tiberi saeuitia quasi necessaria, cum tot criminantibus
credendum esset. equestrem ordinem ut scaenae hare- 5
naeque deuotum assidue proscidit. infensus turbae
fauenti aduersus studium suum exclamauit: 'utinam
p. R. unam ceruicem haberet!' cumque Tetrinius
latro postularetur, et qui postularent, Tetrinios
esse ait. retiari tunicati quinque numero gregatim dimi- 3.1
cantes sine certamine ullo totidem secutoribus succu-
buerant; cum occidi iuberentur, unus resumpta fuscina
omnes uictores interemit: hanc ut crudelissimam caedem
et defleuit edicto et eos, qui spectare sustinuissent, 5
execratus est. queri etiam palam de condicione tem- 31.1.1
porum suorum solebat, quod nullis calamitatibus pu-
blicis insignirentur; Augusti principatum clade Variana,
Tiberi ruina spectaculorum apud Fidenas memorabilem
factum, suo obliuionem imminere prosperitate rerum; 5
atque identidem exercituum caedes, famem, pestilentiam,
incendia, hiatum aliquem terrae optabat.