Pater Tiberi, Nero, quaestor C. Caesaris Alexandrino Tib.4.1.1
bello classi praepositus, plurimum ad uictoriam contulit.
quare et pontifex in locum P. Scipionis substitutus et
ad deducendas in Galliam colonias, in quis Narbo et
Arelate erant, missus est. tamen Caesare occiso, cunctis 5
turbarum metu abolitionem facti decernentibus, etiam
de praemiis tyrannicidarum referendum censuit. prae- 2.1
tura deinde functus, cum exitu anni discordia inter
triumuiros orta esset, retentis ultra iustum tempus
insignibus L. Antonium consulem triumuiri fratrem ad
Perusiam secutus, deditione a ceteris facta, solus per- 5
mansit in partibus ac primo Praeneste, inde Neapolim
euasit seruisque ad pilleum frustra uocatis in Siciliam
profugit. sed indigne ferens nec statim se in con- 3.1
spectum Sexti Pompei admissum et fascium usu pro-
hibitum, ad M. Antonium traiecit in Achaiam. cum
quo breui reconciliata inter omnis pace Romam redit
uxoremque Liuiam Drusillam et tunc grauidam et ante 5
iam apud se filium enixam petenti Augusto concessit.
nec multo post diem obiit, utroque liberorum super-
stite, Tiberio Drusoque Neronibus.
  Tiberium quidam Fundis natum existimauerunt se- 5.1.1
cuti leuem coniecturam, quod materna eius auia Fun-
dana fuerit et quod mox simulacrum Felicitatis ex s. c.
publicatum ibi sit. sed ut plures certioresque tradunt,
natus est Romae in Palatio XVI. Kal. Dec. M. Aemilio 5
Lepido iterum L. Munatio Planco conss. per bellum
Philippense. sic enim in fastos actaque in publica
relatum est. nec tamen desunt, qui partim antecedente
anno, Hirti ac Pansae, partim insequenti, Seruili Isau-
rici <L.>que Antoni[i] consulatu, genitum eum scribant. 10