Descende caelo et dic age tibia. 3.4.pr.1
  Inuocat Musam, ut se iuuet in carminibus. Sed quod
ait descende caelo, ad illud pertinet, quod uelit iam
transire a Iunonis sermonibus, quos in caelo habuisse eam
ostenderat. 5
  Avditis. His distinguendum et pronuntiandum inter- 5.1
rogatiua figura. Dicit autem audire se uocem Musae can<en>t<i>s.
  <An me lvdit amabilis insania?>. Aut numquid ego hoc 5-6.1
imaginor errore mentis, quem nimio poetico studio concepi?
  Avdire et videor pios. Hic pios dixit pro diis, et ex hoc 6.1
pro Musis dictum est.
  Me fabvlos<a>e Vvltvre in Apvlo <nvtricis> extra limen 9.1
Apvliae. Vultur mons est in Apulia, ubi dicit se poeta educa-
tum a nut<r>ic[ta]e nomine Apuliae, quam fabulosam appellauit,
quod nutrices fere alum[i]ni[bu]s suis fabulas narrare soleant.
  Lvdo fatigatvm<q. s.> Ordo est: ludo somnoque fa- 11.1
tigatum.
  Qvicvmqve celsae ni<d>vm [H]achervntiae. 14.1
  Acheruntia oppidum est Lucaniae, quam nidum appel-
lauit, quod paruum sit et in summo monte constitutum, sicut
nidi auium in summis arboribus solent esse.
  Saltvs<q>v<e> Bantinos <e. a.> Bantia oppidum est in Apulia. 15.1
  Et arvvm pingve tenent hvmilis Ferenti. 15-16.1
  Ferente oppidum est et ipsum in Lucania, quod humile
appellauit, quod in ualle est positum.
  Vt pr[a]emerer sacra lavr<o>qve conlataqve myrto. 18-19.1
Sacr<a>m laurum, non ideo tantum dixit, quod sit in tutela
Apollinis, sed etiam, quod uelit diuinitus se ea coopertum a
columbis intellegi.
  Non sine diis animosvs infans. 20.1
  Ideo quia solitudinem nemoris non expauerat, cum esset
et solus <et> infans; quod ipsum prodigium dicit diuinitatis
cuiusdam, quam in se esse intellegi uult.
  Vester, Camenae, vester in ardvos t. S. Vbicum- 21-22.1
que, inquit, sum, uester sum, o Musae, cuius infantiam mani-
festum est uos custodisse. Per haec autem significat se, ubi-
cumque fuerit, nihil aliud quam studia musica colere.
  Sev Tibvr svpinvm sev l. p. Supinum, inquit, 23-24.1
Tibur ad situm eius [montis] aspiciens. Nam in latere
montis constitutum est.
  Vestris amicvm f. et c. Sub Bruto se militasse Hora- 25.1
tius saepe ostendit, et periclitatum, cum ab Augusto partes
eius fusae sunt, quod periculum nunc ait praesidio Musarum
se euasisse.
  Devota non extinxit arbor. Deuota nunc e<l>idenda 27.1
ac per hoc execrabilis ac detestabilis.
  Nec Sicvla Palinvrvs vnda. 28.1
  Ostendit se etiam in mar<i> circa Palinurum promuntu-
rium periclitatum.
  Vtcvmqve mecvm vos eritis. Vtcumque nunc pro 29.1
'ubicumque' accipe.
  'Vt' enim ueteres nonnumquam pro locali particula po-
nebant, ut Vergil. in quinto:
    Caesis ut forte iuuencis 5
pro '<u>bi caesis', et Ouidius:
    †Qua[e]<qu>e fugit tellus illuc ut pontus
      et aer.
  Navita. Nauita, id est: nauigans. 30.1
  Et la<e>tvm eqvino sangvine Concanvm. Concani Hispaniae 34.1
gens est, uel, ut alii dicunt, Scythiae, quos ostendit equino
uesci sanguine. De quo et Vergil. sic ait:
    Et lac concretum cum sanguine potat e-
      quino. 5
  Et Scythicvm inviolatvs amnem. 36.1
  Scythicum amnem Tanain uidetur significare. Inuio-
latus autem et ad superiores sensus per zeugma referendum.
  Vos Caesarem altvm militia simvl fessas <coh>ortis 37-38.1
addidit oppidis.
  Etiam Caesarem altum, inquit, uos recreatis, cum in
hibernis constituit exercitum; per quod etiam Caesarem stu-
diosum esse poeticae ostendit. 5
  Vos lene consilivm datis et dato gavde[n]tis almae. 41-42.1
  Per Musas, id est per studium litterarum, ad sapientiam
corroborari mentem intellegi uult. Lene enim consilium
sapientiam dicit.
  Scimvs vt inpios Titanas immanemqve tvrbam. Hac 42-43.1
parecbasi ostendit uires sine prudentia non tantum uanas
esse, uerum etiam sibi aduersarias; per quod probat illud,
quod supra dixerat:
    Vos lene consilium datis et dato gaude[n]tis. 5
  Fidens ivventvs horrida brachiis. Ordo est: fidens 50.1
brachiis iuuentus horrida.
  Melius enim <id> intellegitur quam 'horrida brachiis'.
  Fratresqve tendentes opaco Pelion inposvisse Olympo. 51-52.1
Tendentes: contendentes. De hoc autem et Vergilius
sic loquitur:
    Ter sunt conati inponere Pelio[n] Ossam
    Scilicet, atque Ossae frondosum inuoluere 5
      Olympum.
    Ter pater extructos deiecit fulmine montes.
  Avt qvid minaci Porfyrion statv. Sic Vergil.: 54.1
    Mediaeque minans inlabitur urbi,
nisi quod et in ipsa corporis altitudine mina<e> quaedam
uidentur esse atque horror.
  Hinc avidvs stetit V. Auidum Vulcanum dixit 58-59.1
propter ignis auiditatem.
  <Nvmqvam> vmeris positvrvs a. Numquam posi- 60.1
turus pro 'qui numquam ponet'.
  Qvi rore pvro Castaliae lavit crines. Castalia fons 61-62.1
est in monte Parnasso.
  Natalem silvam. Nunc 'in qua natus est'. Aliter diem 63.1
natalem dicimus, quo quis natus est.
  Delivs et Patarevs Apollo. 64.1
  Delius a Delo insula dicitur, Patareus a Patare urbe,
quae est in Lycia.
  Vi<s> consilii expers mole rvit sva. 65.1
  Haec et generalis est sententia et specialiter praeterea
nunc ad Gigantes pertinet.
  [Quia] vim temperatam dii qvoqve provehvnt in 66-67.1
maivs. Hoc ad Augustum uult referri, quem scilicet fortem
intellegi uult et doctum, per quae ad sublimitatem imperii
<Ro>ma<ni> peruenerit.
  Notvs et integr<a>e temptator Orion Dianae. Et hic 70-71.1
'testis est mearum sententiarum' accipe.
  Orion autem Dianam stuprare cum temptasset, sagitta
eius occisus est.
  In<i>ecta monstris Terra dolet svis. 73.1
  Terra, inquit, mater dolet filios suos, Gigantes se mon-
tibus suis pr[a]emere.
  Nec peredit inpositam celer ignis Aetnen. 75-76.1
  Aetna mons Encelado superpositus est, quem ait, quamuis
s<em>per ardeat, non tamen absumi[t], ut semper eum premat.
  Incontinentis nec Titvi iecvr relinqvit ales. Incon- 77-78.1
tinent<i>s: libidinos<i>. Hic autem adortus est Proserpinam uel,
ut alii aiunt, Latonam; ob quod iecur eius semper renascens
a uulture consumitur.
  Amatorem trecentae Perithovm cohibent catenae. 79-80.1
Aeque et hic Proserpinam rapere temptauit, ob quod dicitur
<nu>n<c> esse apud inferos.