Caelo tonantem credi<di>mvs I. r. <Si> famae, inquit, 3.5.pr.1
tantum de Iouis magnitudine credidimus: quanto magis de
Augusti credendum est, cuius uirtutes et potentiam omne<s>
non audimus, sed uidemus.
  <Ad>iectis Brittanis imperio gravibvsqve Persis. 3-4.1
  Per has gentes ab ultima occidentis plaga usque ad
orientalem per continuationem adiunxisse imperio suo terras
Augustum intellegi uult.
  Milesne Crassi conivge barbara. Cum magnitudinem 5.1
rerum gestarum Augusti commemorasset, indignatur eos, qui
sub Crass<o> militauerant, oblitos Romanae uirtutis, apud Par-
thos resedisse turpitudinem captiuitatis aequo animo ferent<e>s.
  Tvrpis maritvs vixit et hostivm, pro cvria inversiqve 6-8.1
mores, consenvit socerorvm in arm<is>. Ὑπέρβατον sic ordinandum:
et hostium socerorum in armis consenuit. Nam illa per ex-
clamationem [per medium est], quae Graece διὰ μέσου inlata
esse dicuntur: 'Pro curia inuersique mores!' 5
  Puta autem hoc eum dixisse: Itane hoc Romanus fecit?
O mores, inuersi estis, et o curia, quam indignas res passa
es[t]!
  Svb rege Medo. Medum suo more pro Partho posuit. 9.1
  [h]anciliorvm et nominis <et> togae oblitvs aeter- 10-11.1
naeqve Vest<a>e. Per [h]ancilia[m] et Vestam sacra ac religio-
nes Romanas uult intellegi.
  Aeternam autem Vestam propter aeternos, qui in ara
eius coluntur, ignes dixit. 5
  Incolvmi Iove. Mire incolumi Ioue, ut si diceret: 12.1
stante[m] mundo, incolumi rerum natura.
  Hoc caverat mens provida Regvli: Nequis scilicet uitam 13.1
captiuitate speraret, sed potius pro libertate moreretur.
  Dissentient<i>s condicionibvs foedis, quod captiuos 14-15.1
Afrorum noluit pro se reddi.
  Exemplo trahentis perniciem veniens in aevvm. Per- 15-16.1
niciem hinc processuram in futurum tempus, si exemplum
tale induceret.
  Si non periret inmiserabilis captiva pvbes. Id est: 17-18.1
si non perissent captiui, quo<nia>m nemo eorum misereri deberet.
  Signa ego Pvnic<is> adfixa delvbris. 18-19.1
  H<ae>c uerba sunt Reguli desuadentis, ne permutatio ca-
ptiuorum fieret. Indicat autem indignationem quan<d>am, tur-
pitudinem in Romanis militibus, cum se facile captiuitati
traderent, uideri. 5
  Et arva Marte coli popvlata nostro. <Vi>di, inquit, 23-24.1
s<e>c<u>r<i>o<r>es Poenos agros suos colere, qui agri iam a nobis
ante fuerant uastati.
  Avro repensvs scilicet acrior miles redibit. [H]ironia, 25-26.1
cuius sensus est: uidelicet fortior prodibit miles in pugnam
pr[a]etio redemptus. Quod significat non posse fortiter in
acie stare militem, qui didicerit uictum se posse uiuere.
  Flagitio additis damnvm. Turpitudin<i>, inquit, 26-27.1
Roman<ae>, qu<a>e per ignauiam militum accidit, insuper uos
adiungitis damnum pecuniae, qua si<c> eos redimere uultis.
  Neqve amissos colores lana[ta] refert medicata fvco. 27-28.1
Vt lana, inquit, medicata, id est infecta, numquam ad pri-
stinum redit colorem, ita miles inbutus uitio captiuitatis non
erit fortis.
  Et Marte Poenos pro[p]teret altero id est: <si> iterum 34.1
constitutus ad pugnam hostis prodierit.
  Hic vnde vitam svmeret inscivs pacem <dv>ello miscvit. 37-38.1
  Cum deberet, inquit, uitam uirtute atque armis quaerere,
commisit se hostibus; sic ergo pacem bello miscuit.
  O magna Carthago probrosis altior [rvinis] Italiae 39-40.1
rvinis. Sic uoca[ba]tur Carthago magna, quam ait dedecore
et d<am>nis ma<gn>is Romanorum altiorem factam.
  Fertvr pvdicae conivgis oscvlvm parvosqve natos vt 41-43.1
capitis minor ab se removisse. Adfirmatur Regulus, cum Romam
captiuus adductus esset a Poenis, auersatus uxoris osculum,
dicens inhonestum matronae esse eum, qui sit infamiae ca-
ptiuitatis damnatus, id est seruus factus, maritum agnoscere. 5
Bene ergo additum pudicae coniugis, ne putares illum
ideo osculum coniugis auersatum, quod de pudicitia eius in-
iqu<i>us sensisset.
  Et virilem torvvs hvmi posvisse vvltvm. Id est, 43-44.1
ad humum uultum dei<e>cisse. Virilem autem uultum ad
uirtutem animi eius, cum hoc faceret, referens dixit.
  Donec labantes consilio patres firmaret avctor, nvm- 45-46.1
qvam alias dato. S<cil>(icet) generaliter accipiendum, id est:
qualem sententiam nemo umquam de se tulisset.
  Egregivs properaret exvl. 48.1
  Hoc est: gloriosus, qui se exulem maluerit esse, quam
cum infamia redimi. Et est occultum antitheton; <n>a<m>
m<a>erentibus amicis egregium exulem opposuit, quae figura
eam uim habet, ut ostendat ingens miraculum fuisse in hoc, 5
quod, cum amici pro eo m<a>ere<re>nt, ipse egregius, id est
sublimis animo ageret.
  Qvam si clientivm longa negotia. Cum populus, in- 53.1
quit, ei obsisteret, ne in Africam portaretur, non aliter eos
reliquit, quam solent principes ciuitatis amicos suos nego-
tiorum deiudicatis litibus uel prolatis rebus otiosa mente re-
linquere, festinantes in praedia sua. 5