Beatvs ille, qvi procvl negotiis. 2.pr.1
  Ha<e>c ὠ<ι>δὴ laudes rusticae uitae continet. Negotia
autem hic molestias urbanae uitae uult intellegi.
  Neqve excitatvr classico miles trvci et reliqua. 5.1
  Eleganter ostendit incommoda uitae, quibus rustici
carent.
  Et svperba civivm p. l. 7-8.1
  Salutationum officia dicit.
  Altas marita<t> popvlos. Proprie maritari arbores 10.1
dicuntur, cum uites his adiunguntur.
  Sed speciem pro specie posuit.
  Non enim populi maritari, sed ulmi solent. Hinc autem
iam commoda rusticae uitae enumerare ac describere incipit. 5
  Vel cvm decorvm mitibvs pomis capvt avtvmnvs 17-18.1
agris extvlit.
  Poetica fantasia finxit autumnum quasi corporalem deum
pomis coronatum.
  Insitiva decerpens pira. Merito insitiua. Nam pi- 19.1
rorum arbores, quae sponte natae sunt, necesse est dura atque
aspera poma dent.
  Qva mvneretvr te, Priape. Et munero et [in] munero<r> 21.1
in actiua significatione recte dicitur.
  Qvervntvr in silvis aves. 26.1
  Queruntur, inquit, quoniam ueteres omnium anima-
lium uoces praeterquam hominum qu[a]erellas dicebant. De-
nique et Vergil.:
    Et cantu querulae rumpunt arbusta cicadae, 5
inquit, et de ranis:
    Et ueterem in limo ranae cecinere querellam.
  Et de bubus:
    Atque omne querellis
    Inpleri nemus. 10
  Fontesqve lymphis obstrepvnt manantibvs, somnos 27-28.1
qvod invitet leves [i. l.]
  Suauis elocutio: fontes obstrepunt, quod somnos inuitet.
  A[v]t cvm tonantis annvs hibernvs Iovis. Annus hi- 29.1
bernus, pro 'hibernum tempus anni'.
  Nota autem synecdoche[n] es<t> annum pro parte anni
dicere.
  Sic et Vergil.: 5
    Nunc frondent siluae, nunc formosissimus
    annus.
  Avt amite levi rara tendit retia. Amites hodieque ap- 33.1
pellantur forculae, quibus retia in uenatione uel in aucupio
suspenduntur. Et est figura ἐφεξήγησις[, quia retia doli sunt].
  Qvod si pvdica mvlier in partem. 39.1
  No<n> ai<t> 'quod si [quodsi] et pudica uxor rustico con-
tingat'; nec enim existimat difficile esse rusticam uxorem
pudicam esse, cum omnes pudicas esse intellegi uelit. Sed
hoc ait: Quodsi et uxorem habeat, qui alioqui pudica est. 5
Potest autem utique accidere [idioma. Et est consuetudo
rustica], ut uxor non sit, uel quia nondum ducta est, uel quia
aliquo casu adempta sit.
  Sacrvm vetvstis extrvat lignis focvm. Proprie hoc 43.1
rusticae uitae est focum amare.
  Sacrum autem dixit, quia ara deorum P[a]enatium est
focus.
  Et horna dvlci vina promens dolio. Orna uina di- 47.1
cuntur huius anni. Non ergo 'dulci dolio', ut dictum est, sed
translati<ci>o ἐπιθέτω<ι> 'dulcia uina' intellegamus. Hoc quo-
que autem ad idioma rusticae simplicitatis pertinet, hornum
uinum bibere. 5
  Dapes inemptas appar<e>t. 48.1
  Vergilianum est. S<cil>ic[et] et ille, cum de uita
rustica loqueretur, sic ait:
    Dapibus mensas onerabat inemptis.
  Non me Lvcrina ivverint conchylia magisve rhombvs 49-50.1
avt scari. Non me magis iuuerint Lucrina conchylia rhom-
busue aut scari.
  Avt scar<i>, siqvos E<ois> intonata flvctibvs hiemps ad 50-52.1
hoc vertat mare. Intellegi uult scaros pisces in orientali mari
esse, et difficile fieri, ut circa Italiam capiantur, nisi quos
inde uiolentia tempestatis adduxerit.
  Non Afra avis. Afram au[t]em gallinam Numidicam dicit. 53.1
  Non attagen Ionicvs. Cum attagenas feminino genere 54.1
uulgo dicant, adnotandum, quod masculino genere hic dixerit.
Attagen autem auis est Asiatica inter nobilissimas habita.
Ionicus uero ab Ionia dictus, quae est regio Asiae, in qua
est urbs Efesus. 5
  Vel agna festis caesa Terminalibvs, vel haedvs ere- 59-60.1
ptvs lvpo.
  Iucunde expressit rusticorum frugalitatem.
  Videre fessos vomere<m> inversvm boves c. t. l. 63-64.1
  Hoc Vergilianum illud est:
    Aspice aratra <iugo> referunt suspensa iu-
uenci. Languido autem collo: lasso. Et utique uoluptas
domino hinc est cogitanti, quantum utilitatis ex <a>ratione agro 5
contuleri<n>t.
  Positosqve vernas, ditis examen domvs, hoc est: qui 65.1
uernae ditem dom[in]um faciunt.
  Hic 'ditem' frequentem ac familiosam; nec ultra hoc ditem
domum nunc intellegas, cum de rustico patre familias loquitur.
  Haec vbi locvtvs fenerator Alfivs, iam iam fvtvrvs 67-68.1
rvsticvs, et reliqua.
  Vrbanissime postremo finxit haec non de sua persona
dicta esse, sed feneratoris; per quod uult intellegi neminem
<ne>scire, quid iucunditatis habeat uita rustica, nec tamen 5
quemquam ab ea, in qua consueuerit, posse discedere.
  Omnem redegit Idibvs pecvniam, qv<a>erit Kal. ponere. 69-70.1
Exigit, inquit, a debitoribus pecuniam comparaturus praedia,
cogitans scilicet iocunditatem uitae illius, quam in rusticis
laudat. Sed rursus stimulatus cupiditat<e> usurarum quaerit
eam faenori dar<e>. 5