EGLOGA V
  Evpolis atqve <C>ratinvs Aristofanesqve poetae, atqve alii. 1.4.pr.1
  <Hi> arch<a>eas comoedias scripserunt, in quibus ciuium
uitia amaritudine scilicet prodiderunt. Mire autem per haec
origo satyrae ostenditur.
  Mvtatis tantvm pedibvs nvmerisqve facetvs. Quia scilicet 7.1
alio metro usi sunt <qui> ἀρχαίας comedias scripserunt, alio
Lucilius satyras composuit.
  [H]Emvnctae naris, id est: tersus atque eleganter d<i>cens 8.1
et ridens.
  In hora saepe dvcentos, vt magnvm, versvs dictabat 9-10.1
stans pede in vno, hoc est: magnam rem se facere putans, si
multos uersus minimo tempusculo dictaret.
  Cvm flveret lvtvlentvs erat qvo<d> tollere velles [pos- 11.1
sessa]. Allegoricos a flumine, quo significat multa eum, sed
inordinate dixisse, ex quibus tamen sint nonnulla, quae uelis
inde excerpere et pro tuis habere.
  Scribendi recte: nam vt mvltvm, nihil moror. Non, in- 13.1
quit, laborabat, ut recte scriberet, sed ut multum; sed ego
hoc nolo.
  Ecce Crispinvs minimo me provocat. Sensus ex pro- 13-14.1
uerbiali consuetudine ductus. Solemus namque dicere: 'minimo
[me] digito prouocat', cum uolumus quem intellegi tantum
ualere minimo digito, quant<um> alium totis uiribus. Crispinus
autem non tam bonos quam multos uersus faciebat; cuius et 5
supra meminit dicens:
    Ne me Crispini scrinia lippi
    Compilasse putes.
  Accipe, si vis, <accipiam: 'tabulas> accipiamus' 14-15.1
ait. Mimetico autem charactere prouocantem ad scribendum
Crispinum ostendit.
  At tv conclvsas hircinis follibvs avras et reliqua. Per 19.1
haec significat Crispinum inflata et tu<rg>ida scribere.
  Hinc autem Persius illud transtulit:
    Tu neque <an>helanti, coquitur dum massa ca-
      mino, 5
    Folle premis uentos.
  Beatvs Fannivs vltro delatis capsis et imagine. Vrba- 21-22.1
nissima amaritudine hoc dicitur. Sensus autem est: o beatum
Fannium, cuius imago et capsae cum libris in bibliothecas
ultro receptae sint, cum mea e contrario scripta nemo nori[n]t
nec ueli[n]t nosse, primum quod non publice recitentur, 5
deinde quod conscii sibi peccatorum non delectentur hoc
poematis genere, quo uitia eorum carpuntur.
  Stvpet Albivs aere. Albium, quem infra quoque male 28.1
uiuentem ostendit, cupiditate uasorum et signorum Corin-
thiorum teneri ait.
  Faenvm habet in cornv: longe fvge. Imitatiuo charactere 34.1
hoc fingit dicere eum, qui ob conscientiam peccatorum timeat
maledicum poetam. Romae autem uidemus hodieque faenum
uelut ansulam fact<u>m in cornulo boui poni, quo signum
datur transeuntibus, ut eum uitent. Hi<n>c ergo translatio 5
ad poetam.
  Omnes gestiet a fvrno redevntes scire. Id est: etiam 36-37.1
uulgares uult scire, cum maledice de uno quoque dixerit.
  Primvm ego me illorvm et reliqua. 39.1
  Ordo est: primum ego me illorum excipiam numero,
quibus dederim poetas esse. Sensus est autem: primum
omnium ego me non pono in <nu>mero eorum, quo<s> con-
sentio poetas esse, [sensus est autem] quippe sermoni coti- 5
diano prop[r]iora scribens.
  Atqve os magna sonat. Id est: magnas <r>es loquens 43-44.1
os et sublimia canens.
  Nisi qv<od> pede certo differt. 47-48.1
  Sermoni, qui in comoedia ue<l> in uersibus nostris con-
tinetur, hoc solo differt <a>metros sermo, quod ille metro
concludatur.
  Qvod meretrice nepos insanvs amica filivs. <Be>llam 49-50.1
obscuritatem adfectauit 'nepos fili<us>' dicendo, sed 'nepos' hic
'uorax atque prodigus' intellegendus.
  Ebrivs et, magnvm qvod dedecvs, ambvlat ante noctem 51-52.1
cvm facibvs. Ordo est: quod ebrius ambulet ante noctem cum
facibus, quod magni dedecoris res est.
  Nvmqvid Pomponivs istis avdire<t> leviora. 52-53.1
  Mira urbanitate et amaritudine Pomponi persona abu-
sus est quasi argumenti loco, ut eum ca<r>peret.
  Qvem si dissolvas, qvivis stomachetvr eodem qvo per- 55-56.1
sonatvs pacto pater. Quem uersum si dissoluas, inquit, ea uerba
ibi inuenies, quibus quiuis de uulgo irascens filio suo utitur.
Venuste autem personatum patrem dixit senem de comoedia.
  His, ego qv<a>e nvnc, olim qvae scripsit Lvcilivs. 56-57.1
  Ex eo, quod est 'scripsit', 'scribo' adsumendum per syl-
lempsim. Totum enim tale fit: his ego qu<a>e nunc scribo
et olim qu<a>e Lucilius scripsit.
  Et est sensus: si dissoluas uersus uel meos uel Lucilii, 5
non eadem uerba inuenies, quae sunt <in> Ennianis uer-
sibus, qui magno scilicet spiritu et uerbis altioribus compositi
sunt, uelut hi sunt:
    Postquam Discordia taetra
    Belli ferratos postes portasque refregit. 10
  Invenias etiam discerpti membra poetae. Eleganter nulla 62.1
signa poeticae inueniri ait in uerbis uersuum suorum uel
Lucilii, si dissoluantur, quia de sermone communi sunt.
  Alias ivstvm sit necne poema. Subaudiendum 'tracta- 63.1
bimus' aut 'quaeremus' aut quid tale.
  Svlcivs acer ambvlat et Caprivs ravci male. Hi acerrimi 65.1
delatores et causidici fuisse traduntur, et ideo rauci, quod
in contentione iudiciorum clament. Cum libellis autem,
<in> quibus adnotant, quae deferunt.
  Vt sis tv similis Caeli Birriqve latronvm, non ego 69-71.1
svm Capri neqve Sv<l>ci: cvr metvas me? nvlla taberna.
  Etiam si tu, inquit, qui poetam times, tam nocens sis
quam Caelius aut Byrrius, non tamen ego delator aut accu-
sator sum, propter quod me ita timere debeas, ut Caprius 5
timetur aut Sulcius.
  Nvlla taberna meos habeat neqve pila libellos. Negat 71.1
se libellos suos edere bibliopolis, qui uel tabernas habeant
uel armaria apud pilas, [s]u<bi> in sordidam turbam, qualem
uult intellegi Tigellium Hermogenen, incidant.
  In medio qvi scripta foro recitent, svnt mvlti. Ἐν ὑπο- 74-75.1
κρίσει per ἀνθυποφορὰν hoc pronuntiandum est, deinde inferen-
dum qua<si> per responsum quoddam: quique lauantes. Et
est sensus: Sed dicis multo<s nim>i<e> gloriari in uersibus suis,
ut eos etiam in medio foro recitent; consentio, ac non tantum 5
ibi, uerum etiam <in> balneis haec fieri, quippe cum suauiter
resonans uox ipsos uersus gratiosiores faciat. Sed totum hoc
urbanissima amaritudine dicitur.
  Et hoc stvd<i>o pravvs facis. [Vnde petitum] Hoc est, 79.1
qu<i>a prauus es[t], studio facis. Potest et hypallage accipi:
prauo studio facis hoc.
  <Vnde> petitvm hoc in me iacis. 79-80.1
  Vnde, inquit, crimen hoc in me colligis? Et hoc poeta
proprie de se dicit. Est autem metaforicos dictum, quasi de
telo aliquo aut lapide, qui tollitur utique alicunde, ut mittatur.
  Absentem qvi rodit amicvm et reliqua. 81.1
  Haec [et]iam grauiter dicuntur.
  Solvtos qvi captat risvs hominvm, hoc est: qui 82-83.1
meram urbanitatem putat, si carpendo aliquem risum circum-
stantibus moueat.
  Hic niger est, id est: hic malus ac uenenatus est. 85.1
Nigrum autem pro malo ac noxio sic dixit, ut Vergilius:
    Nigri cum lacte ueneni.
  E qvibvs vnvs av<e>t qvavis aspergere cvnctos: pro- 87.1
bris scilicet aspergere.
  Praeter evm qvi praebet aqvam. 88.1
  Id est: qui[a] pascit. Sed uideamus, an commoda syn-
ecdoche sit '<a>quam praebere' dicere pro 'pascere'.
  Condita cvm verax aperit praecordia Liber. 89.1
  Hoc est: cum per ebrietatem ea, quae in penitiora mentis
condiderat, prodit ac publicat.
  Hic tibi comis et vrbanvs liberqve videtvr<, infesto 90-91.1
nigris>. Id est: tibi qui nigris, id est malignis infestus es[t].
  [Ego si risi propter leuia. Quorundam. Ego risi pro- 91.1
pter leuia quorundam uitia rideo.]
  Ego si risi, qvod ineptvs pastillos Rvfillvs olet. 91-92.1
  Ego si ris<i> propter leuia quorundam uitia, [r]ideo liuidus
tibi m<o>r<d>axque uideor?
  Mentio siqvae de Capitvlini fvrtis iniecta Petilli, et 93-94.1
reliqua. <Tu,> inquit, si forte mentio de Capitolini[s] crimi-
nibus facta fuerit, secundum consuetudinem malignitatis tuae
ita eum defendes, ut dicas a puero tibi amicum fuisse, tuaque
causa eum multa fecisse, et gaudere te, quod incolumis in 5
urbe uiuat; mirari tamen, quomodo iudicium illud effugerit.
  Hic ergo est li<u>or ac uoluntas uenenata damnare sen-
tentia sua, quem iudices absoluerunt.
  Petillius autem Capitulinus cum Capitoli curam ageret,
coronae subreptae de Capitulio causam dixit, absolutusque 10
a Caesare est.
  Hic nigrae svcvs lolliginis, haec est aervgo mera. 100-101.1
Ex lolliginis suco, liborem mentis uult intellegi, ex aerugine
uenenum. Malos autem homines atros ac uenenatos dicere
solemus.
  Insvevit pater optimvs hoc me, vt fvgerem. Pater 105-106.1
meus, inquit, eam mihi disciplinam dedit, atque in consue-
tudinem eam induxit, ut neque cogitarem quid maligne neque
dicerem.
  Deinde mira urbanitate dum ostendit, quomodo pater 5
suus monere solitus esset uitia fugere, multos probrosis iocis
percutit.
  Cvm me hortaretvr, parce frvgaliter <at>qve 107-108.1
vivere. Cum me hortaretur, uti parce frugaliterque uiuerem.
  Sapiens, vitatv qvidve petitv[s] sit melivs, cavsas 115-116.1
reddet tibi: philosophus tibi rationem reddet, quare quid peti
debeat aut uitari. Mihi satis est, si opiniones a maioribus
traditas tibi monstro.
  Navis sine cortice. Id est: natabis per te sine ad- 120.1
miniculo, et hoc allegoricos dicitur.
  Vnvm ex ivdicibvs selectis obiciebat. 123.1
  Iudices equites Romanos dixit.
  Ex equestri enim ordine iudices leguntur hodieque.
  Avidos vicinvm fvnvs vt aegros exanimat mortis, 126-127.1
et reliqua.
  Sensus est: ut intemperantes aegri, si forte audierint
aliquem in uicinia efferri, admoniti mortis ob<s>eruantius
secum agunt, ita tenerae mentes a uitiis submouentur, cum 5
obprobria aliorum audiunt.
  Exanimat autem non 'occidit' significat, sed 'contur-
bat ac timefacit'.
  Ex hoc ego sanvs ab illis, perniciem qv<ae>cvmqve 129-130.1
fervnt. His, inquit, praeceptis patris mei[s] effectum est, ut
a perniciosis uitiis temperarem.
  Liber amicvs. Id est: libere proferens apud me, si- 132.1
qui<d> de me <s>equius sentiat.
  Neqve enim, cvm [me] lectvlvs avt me porticvs 133-134.1
excepit, desvm mi.
  Tractare secum ait semper, cum sol<us> deambulet aut
iacens in lecto uigilet, de officio boni uiri atque exempla
uitae singulorum sibi proponentem quaerere, quid ipse sequi 5
imitarique debeat.
  Vbi qvid datvr otii, in<l>v<d>o chartis. Hoc est me- 138-139.1
diocri<bv>s illis ex vitiis vnvm. Vrbanissime i<n>ter u<iti>a[d]
ponit poemata scribere; sed et cetera, quae subiecta sunt,
eadem urbanitate dicuntur.