EGLOGA VI
  Egressvm magna me accepit Aricia Roma. Lucilio ha[e]c 1.5.pr.1
satyra aemulatur Horatius iter suum a Roma Brundesium
usque describens, quod et ille in tertio libro fecit, primo a
Roma Capuam usque et inde fretum Siciliense.
  Differtvm navtis et reliqua. 4.1
  Peruenisse Forum Appii indicat, ubi turba esset nauta-
rum, qui in Pomptinis paludibus nauigabant, item cauponum
ibi mora<n>t<i>um. Iter autem illud expeditioribus unius
diei esse dicit, quod ipse biduo confecerit. 5
  Altivs ac nos praecincti<s>. Id est, expediti[u]s et 5-6.1
agili<b>us.
  Hic ego propter aqvam et reliqua. Hodieque Foro Appi 7.1
uiatores propter aquam, quae ibi deterrima est, manere uitant.
Dicit ergo Horatius se ibi cenare noluisse, <ne> necesse ha-
beret bibere.
  Hvc appelle! trecentos inseris. 12.1
  Verba sunt nautae irascentis, quod plur<es> naui inponat,
quam pepigerat [id est: pactus fuerat].
  Dvm aes exigitvr, dvm mvla ligatvr. Manifestum est 13.1
illis temporibus per paludes Pomptinas non talem uiam fuisse,
ut uehicul<i>s illa ir<i> posset; itaque nauem solitos conscendere
uiatores, quam iumentum aliquod conducere.
  Absentem cantat amicam mvlta prolvtvs vappa navta 15-16.1
atqve viator. Sic enim leues ac uulgares homines noctis solacia
uigiliarum quaerere solent cantica amatoria cantantes.
  Ac missae pastvm retinacvla mvlae navta piger saxo 18-19.1
religat.
  Posteaquam obdormierint uiatores, dicit nautam mulam
disiunctam pastum mi<si>ss<e> naui retinacul<o> ad saxum ligata.
  Ora manvsqve tva lavimvs, Feronia, lympha. 24.1
  Tarracinam se quarta hora tandem peruectum esse dicit.
  Hodieque autem paulum citra Tarracinam fons Feroniae est.
  Milia tvm pransi tria repimvs atqve svbimvs inpo- 25-26.1
sitvm saxis late candentibvs Anxvr.
  Quae nunc Tarracina dicitur, olim Anxur dicebatur.
Vnde Iouem Anxyrem colebant, cuius et Vergilius me-
minit, cum ait: 5
    Iuppiter Anxyris aruis
    Praesidet.
  Merito autem repimus, inquit, et inpositum saxis
Anxur, quoniam illis temporibus adhuc Tarracinensis urbs
in altissimo monte erat, unde postea in aequiorem locum 10
deposita est, ut sunt adhuc uestigia aedificiorum in monte[m],
sed et murorum.
  Inpositvm saxis late candentibvs Anxyr. Mons ille, in 26.1
qu<o> Tarracina constituta erat, non candida saxa habet, sed
calci coquendae aptissima. Ergo a calce uidetur candida
dixisse.
  Hvc ventvrvs erat Maecenas et reliqua. Dissensione 27.1
orta inter Caesarem Augustum Antoniumque Luci[li]us <Coc-
ceius> Nerua auus eius, qui postea imperauit, petit a Caesare,
ut aliquem, cum quo de summa rerum tractaret, mitteret
Tarracinam. Et primum Maecenas, mox et Agrippa adgressi 5
sunt, hi[i]qu<e>, qu<i> pepigerant fidem confirmatissimam, in
un<a> castra conferr<e> signa utrosque exercitus iusserunt.
  Hoc et Titus Libius in libro CXXVII. refert, excepta
Fontei Capitonis mentione.
  Ad vngvem factvs homo. 32-33.1
  Translatio a marmorariis, qui iuncturas marmorum tum
demum perfectas dicunt, si unguis superductus non offendat.
Vnde iam quaecumque perfectissima esse uolumus significare,
ad unguem facta dicimus. 5
  Insani ridentes praemia scribae, praetextam et latvm 35-36.1
clavvm prvnaeqve vatillvm.
  Aufidium Luscum de decuria scribarum significat fuisse,
qui tunc in oppido Fundis magistratum gereret; quem sibi
risui fuisse ait, quod magni penderet indutum se esse lato 5
clauo ac praetexta, et de balneis publicis prunas sibi domum
a mediastinis adferri.
  In Mamvrrarvm lassi deinde vrbe manemvs. Formias 37.1
urbem significat. Hic namque fuit familia<ho>rum Mamur-
rarum honesto loco nata.
  Mvrena praebente domvm, Capitone cvlinam. Dicit se 38.1
Formi<i>s Murenae domo hospitatum esse, sed apud Capito-
nem cenasse.
  Nihil ego contvlerim iocvndo sanvs a. Quamdiu sana 44.1
mente s<u>m, inquit, nihil putabo comparabile esse iucundo
amico [meo].
  Proxima Campano ponti qvae villvla, tectvm praebvit. 45-46.1
  Hic subdistinguendum et audiendum extrinsecus uerbum
'est', quia plenum sic fit: quae uilla proxima [id] est ponti
Campano, tectum praebuit. Significat autem iuxta pontem
Campanum, qui est citra sextum decimum miliarium a Capua, 5
in uilla se mansisse.
  Et parochi, qvae debent, ligna salemqve. Ex uerbo prae- 46.1
buit, quod est in principio uersus, 'praebuerunt' h<i>c adsu-
mendum est. Parochi autem cupiarii dicuntur, ἀπὸ τοῦ παρ-
έχειν [ab exhibere].
  Hodieque autem a copiariis praestantur haec iis, qui rei 5
publicae causa iter faciunt.
  Namqve pila lippis inimicvm et lvdere <c>rvdis. 49.1
  Se lippum dixerat; ergo crudum Vergilium intellegamus,
quia uidetur singula singulis adsignasse.
  Qvae svper est C[l]avdi cavponas. A Capua profectos in 51.1
Coccei Neruae uilla[m] mansisse se indicat, quae est supra
tabernas Caudi oppidi.
  Nvnc mihi pavcis Sarmenti[s] scvrrae pvgnam Mes- 51-53.1
siiqve Cicirri, Mvsa, velim memores.
  Ostendit se relaturum contentionem, quam inter se Sar-
mentius et Cicirrius habuerint, ambo et urbanitate et audacia
noti, equites tamen Romani. 5
  Messi clarvm genvs Osci. Figurata elocutio: Messi 54.1
genus Osci sunt.
  Sarmenti domina exstat. Sic hoc dicitur, quasi liber- 55.1
tin<us> fuerit Sarmentius.
  Laevi frontem tvrpaverat oris. 61.1
  Attende elocutionem 'laeui oris frontem', pro 'laeuam
partem [p]o<r>i<s> in fronte'.
  Campanvm in morbvm. 62.1
  Campani, qui Osci dicebantur, ore inmundi habiti sunt.
  Vnde etiam obscenos dictos putant quasi Oscenos.
  Donasset iamne catenam ex voto laribvs, qvaerebat. 65-66.1
  Vrbanissima contumelia haec dicta sunt in e<um>, qui ser-
uilibus esset natalibus, translatione sumpta a generosis pueris,
qui bullam auream egressi pueritiae annos apud lares solent
suspendere. 5
  Scriba qvod esset, nihilo deterivs domin<i i>vs e<s>se; 66-67.1
rogabat, id est: nullum praeiudicium dominum passum, quod
illum decuria scribarum sibi comparasset.
  Vbi sedvlvs hospes pene macros arsit dvm tvrdos 71-72.1
versat in[s]igni[s]. Ordo est: paene arsit.
  Nam vaga per veterem et reliqua. Mira energia hic 73.1
sensus explicitus est.
  Incipit ex illo montes Apvlia n<o>tos ostentare mihi. 77-78.1
  Non est 'ostentare mihi' accipiendum potius quam 'notos
[ostentare] mihi'. Ideo maxime non est intellegendum, quia,
si[c] hoc uellet, intellegi, 'ostentare nobis' dicendum erat, cum
non solus iter faciat, nec illos montes solus uidere incipiat. 5
  Qvos torret Atabvlvs. Sic appellatur uentus in Apulia 78.1
feruentissimus, Graeca appellatione, <qua>si Ata<ba>lon
ἀπὸ τοῦ ἐς τὴν ἄτην βάλλειν πάντα.
  Nisi nos vicina Trivici vill[vl]a recepisset. Triuici 79-80.1
oppidum <in> fine Campaniae est.
  Tvm inmvndo somnia visv noctvrnam vestem macvlant. 84-85.1
  Significat, cum ad nescio quam puellam misisset, ut
secum maneret, illam promisisse quidem se uenturam, sed
non uenisse; quam cum diu expectasset, postremo obdormisse;
deinde per somnum imaginantem secum eandem puellam 5
uidisse[t] concumbere <et> super se ipsum patrasse.
  Mansvri oppidvlo, qvod versv dicere non est, signis 87-88.1
perfacile est. Aequum Tuticum significat, cuius nomen exa-
metro uersu compleri non potest.
  Hoc autem sub exemplo Lucili posuit. Nam ille in
sexto saturarum sic ait: 5
    Seruorum est festus dies hic,
    Quem plane exametro uersu non dicere possis.
  Vltra callidvs vt soleat vmeris portare viator. 89-90.1
  Adeo dicit hic bonum panem fieri, ut, qui callidi, id est
periti sint uiae illius ac sciant ultra meliorem panem non
esse, inde sibi ferant.
  Aqvae non d<iti>or vrna. 91.1
  De Canusio hoc dicitur, non de Aeco Tutico, cuius supra
meminimus.
  Flentibvs hinc Varivs d<i>scedit ma<e>stvs amicis. 93.1
  Non ob aliam causam 'flentibus' [s]e<t> 'maestu<s>' dictum
est <nisi> ob mutuum desiderium.
  Dehinc Gnatia lymphis iratis extrvcta. Per haec 97-98.1
<hoc> quoque oppidulum significat penuria[e] aquae laborare.
  Risvsqve iocosqve, dvm flamma sine tvra liqv[i]escere 98-100.1
lim<i>ne sacro persvadere.
  Significat Gnatiae aram esse, in qua lignis exti[ncti]s-
que positis ignem sua sponte gliscere opinio sit; quod tamen
se coram non euenisse nosset. 5
  Ideo deridendam esse hanc opinionem adfirmat.
  Credat Ivdaevs Apella, non ego. 100-101.1
  Vrbanissimum nomen Iudaeo inposuit 'Apellan' dicens,
quasi quod pellem in parte genitali Iudaei non habeant.
  Namqve deos didici secvrvm agere aevvm. Hoc de 101.1
opinione Epicureorum uenit, qui deos aiunt non aliter posse
inmortales esse, nisi quieti et ab omni cura separati sint.
  Nec, siqvid miri faciat natvra, <deos> id tristes ex 102-103.1
alto caeli demittere tecto. Verissima opinione hoc dicitur. Constat
enim omnia miracula, quae in toto mundo fiant, certa ratione
fieri; de quibus idem Epicurei prudentissime disputant.
  Brvndesivm longae finis chartaeqve viaeqvest. 104.1
  Iucunde satis ita tunc finem uiae Brundesium sibi fuisse
significat, ut nunc relationis.