Proscripti Regis Rvpili pvs atqve venenvm. [Hoc in Ru- 1.7.pr.1
<p>ilium Regem Praenestinum, cuius contentionem cum Persio
commemorat, cuius Persi iocum refert, qui [quam] quamuis Grae-
cus fuit [hic Persius] ciuitatem tamen Romanam sumpserat;
unde hybridam appellat.] Publius Ru<p>ilius cognomine Rex 5
Praenestinus post exilium, in quod damnatus profugerat,
militauit in A<fr>ica sub Attio Varo.
  Deinde cum praeturam gereret, proscriptus a triumuiris
confugit ad Brutum et inter comites habitus est. Ibi militan-
tem Horatium Flaccum iurgio lacessiuit, propter quod ama- 10
ritudinem stili poeta in eum strinxit.
  Hybrida qvo pacto sit Persiv[v]s vltvs. 2.1
  Persius Clazomenius fuit.
  Hybridae autem proprie dicuntur canes, qu<i> ex inpari-
bus parentibus nati sunt, hoc est ex uenatico et gr[a]egario.
  Ad hanc similitudinem uidelicet hunc Persium parentes 5
habuisse, id est Graecum et Romanam, aut Romanum et
Graecam, et ideo hybridam appellatum.
  Opinor omnibvs et lippis <notvm> et tonsoribvs esse. 2-3.1
Adeo ait [et] diuulgatum es<se>, quibus modis insectatus sit
Persius Ru<p>ilium, ut et in tonstrinis haec et in medicinis
narrata sint; fere autem in his officinis otiosi solent consi-
der[ar]e ac res rumoribus frequentatas fabulis celebrare. 5
  Permagna negotia dives habebat Clazomenis. <Clazo- 4-5.1
menae> Asiae ciuitas; ergo 'Clazomenis' ut 'Athenis'.
  Adeo sermonis amari, Sisennas, Varros vt eqvis prae- 7-8.1
cvrreret albis.
  Adeo fuit, inquit, in rabie orationis amarus Persius, ut
Sisennam atque Varrum longe anteiret; sed hoc ipso ita
gloriabatur, quasi quadrigis triumphalibus incederet. 5
  Videlicet autem Sisennam et Varrum maledicos fuisse
[dicit].
  Hoc etenim svnt omnes ivre molesti, qvo fortes, qvibvs 10-11.1
adversvm. Eadem pertinacia, inquit, mali homines inter se
contendunt qua bellant uiri fortes.
  Dvo si discordia vexet inhertes. Id est: si discordia in 15.1
se incitet inpare<s> ut Diomeden et Glaucum, cito contentio fi-
nietur cedente inferiore et ultro dante aduersario munera.
  Vt Diomedi cvm Lycio Glavco. 16-17.1
  Lycius natione fuit Glaucus, qui cessit Diomedi armis
suis aureis, acceptis a Diomede aereis, quod apud Homerum
in Zeta <I>liados legitur.
  Rvpili et Persi par pvgna<t>. 19.1
  Ioculariter contentionem horum sic refert, quasi gladia-
toriam pugnam.
  Vti non compositvm melivs cvm Bytho Bacch<i>vs. By- 19-20.1
thus et Bacch<i>us gladiatores optimi illis temporibus fuerunt.
  Qui cum multos interemissent commissi inter se mutuis
uulneribus conciderunt. Et cum eodem tempore mulier quae
VII extulerat nubere<t> ei qui uxores VII amiserat, compo- 5
situm est epigramma tale * *.
  Lavdat Brvtvm lavdatqve cohortem. Cohortem comites 23.1
dicit Bruti, qui in consilio eius erant. Sic et Lucilius ait:
    Vt praetor<i>s cohors et Nostius dixit aruspex.
  Canem illvm, invisvm agricolis sidvs, venisse; rvebat. 25-26.1
Oportune, quoniam laudans Brutum et comites eius soli et
stellis salubribus eos comparauerat, Regem, quem accusat,
Caniculae, hoc est pestilenti sideri[s] comparat.
  Rvebat flvmen vt hibernvm, fertvr qvo rara secvris. 26-27.1
Tanto impetu, inquit, eloquium ore effundebat, quanta ui
flumen ex montibus altissimis ruit. Hoc enim significat:
    fertur quo rara securis.
  Nam utique non facile itur in ea loca ad caedendum 5
lignum, quae sint nimis alta atque abrupta.
  Tvm Praenestinvs salso mvltoqve flventi expressa ar- 28-30.1
bvst<o> regerit convicia, dvrvs vindemiator et invictvs.
  Vrbane ac copiose, inquit, locuto Persio inuicem Rupilius
conuicia regerit non minus ridiculus, quam rustici uindemia-
tores solent esse in eos uiatores, a quibus per derisum cuculli 5
appellantur. Nam solent <d>e uia rustici circum uiam arbusta
uindemiantes a uiatoribus cuculli appellari.
  <T>um illi prouocati tantam uerborum amaritudinem in
eos effundunt, ut uiatores illis cedant, contenti tantum eos
cucullos iterum atque iterum appellare. 10
  Salso ergo multoque fluenti arbusto ad uinde-
miatores arbusti relatione facta dictum esse intellegere de-
bemus, qui scilicet sals<e> lo<qu>a<c>iterque uiatores insectantur
in sui ultionem.
  At Graecvs, postqvam est Italo perfvsvs aceto. Allegoricos, 32.1
postquam est, inquit, Persius acri<b>us conuiciis Rupili Re<g>is
percussus.
  Persivs exclamat: 'per magnos, Brvte, deos <te> 33-35.1
oro, qvi reges consveveris tollere, cvr non hvnc Regem ivgvlas?'
  Vrbanissimus iocus. Nam quia Tarquinius Superbus rex
Romanorum per Iunium Brutum in exilium actus est et
Gaius Caesar, qui regnum uidetur adfectasse, per Brutos in 5
senatu est occisus, quasi infestum Brutorum nomen uidetur
esse iam regibus. Ergo iocans in nomen Regis Rupili, ait:
o Brute, sequere generis tui gloriam et hunc Rupilium Regem
extingue.