XXVI Ad uindemiam quae opus sunt ut parentur
  Fac ad uindemiam quae opus sunt ut parentur. uasa 23.1.1
lauentur; corbulae sarciantur, picentur; dolia, quae opus
sunt, picentur. quom pluet, quala parentur, sarcian-
tur; far molatur; maenae emantur, oleae caducae sallian-
tur. 5
uuas miscellas, uinum praeliganeum quod ope- 2.1
rarii bibant, ubi tempus erit, legito. siccum puriter
omnium dierum pariter in dolia diuidito. si opus erit, de-
frutum indito in mustum de musto lixiuo coctum:
partem quadragesimam addito defriti uel salis sesquili- 5
bram in culleum.
marmor si indes, in culleum li- 3.1
bram indito: id indito in urnam. misceto cum musto:
id indito in doleum. resinam si indes, in culleum
musti p. III bene comminuito, indito in fiscellam et
facito uti in doleo musti pendeat: eam quassato cre- 5
bro, uti resina condeliquescat.
indideris defrutum 4.1
aut marmor aut resinam, dies XX permisceto crebro,
tribulato cotidie. tortiuum mustum circumcidaneum
suo cuique dolio diuidito additoque pariter.
XXVII Vinum graecum quo modo fiat
  Vinum graecum hoc modo fieri oportet: uuas apicias 24.1.1
percoctas bene legito; ubi delegeris, in eius musti culleum
aquae marinae ueteris q. II uel salis puri modium:
eum in fiscella suspendito sinitoque cum musto distabes-
cat. si heluiolum uinum facere uoles, dimidium heluioli, 5
dimidium apicii indito, defruti ueteris partem tricesi-
mam addito. quidquid uini defrutabis, partem trice-
simam defruti addito.
XXVIII V<i>na cocta ut seruentur
  Quom uinum coctum erit et quom legetur, facito uti 25.1.1
seruetur familiae primum suisque, facitoque studeas
bene percoctum siccumque legere, ne uinum nomen per-
dat. uinaceos cotidie recentis succernito lecto resti-
bus subtento uel cribrum illi[us] rei parato; eos con- 5
culcato in dolia picata uel in lacum uinarium pica-
tum; id bene iubeto oblini, quod des bubus per hiemem;
indidem, si uoles, lauito paulatim: erit lorea familiae
quod bibat.
XXIX Vindemia facta ut uasa torcula subligentur
  Vindemia facta, uasa torcula, corbulas, fiscinas, funis, 26.1.1
patibula, fibulas iubeto suo quidquid loco condi. dolia
cum uino bis in die fac extergeantur, priuasque sco-
pulas in dolia facito habeas illi rei, qui labra doliorum
circumfrices. ubi erit lectum dies triginta, si bene deaci- 5
nata erunt, dolia oblinito. si uoles de faece demere uinum,
tum erit ei rei optimum tempus.
XXX Sementim ut facias
  Sementim facito, ocinum, uiciam, f[o]enum grae- 27.1.1
cum, fabam, eruum, pabulum bubus; alteram et tertiam
pabuli sationem facito; deinde alias fruges serito. scro-
bis in ueruacto oleis, ulmis, uitibus, ficis: simul cum
semine serito. si erit locus siccus, tum oleas per semen- 5
tim serito, et quae ante satae erunt, teneras tum sup-
putato et arbores ablaqueato.
XXXI Oleas et reliqua semina cum seres, quo modo seras
  Oleas, ulmos, ficos, poma, uites, pinos, cupressos cum 28.1.1
seres, bene cum radicibus eximito cum terra sua quam
plurima circumligatoque, uti ferre possis: in alueo aut
in corbula ferri iubeto. caueto, cum uentus siet aut
imber, effodias aut feras: nam id maxime cauendum 5
est.
in scrobe quom pones, summam terram subdito; 2.1
postea operito terra radicibus fini, deinde calcato pedi-
bus bene, deinde festucis uectibusque calcato quam
optime poteris: id erit ei rei primum. arbores crassiores
digitis quinque quae erunt, eas praecisas serito oblinito- 5
que fimo summas et foliis alligato.
XXXII Stercus ut diuidas
  Stercus diuidito sic: partem dimidiam in segetem, ubi 29.1.1
pabulum seras, inuehito et, si ibi olea erit, simul abla-
queato stercusque addito: postea pabulum serito. par-
tem quartam circum oleas ablaqueatas, quom maxime
opus erit, addito terraque stercus operito; alteram quar- 5
tam partem in pratum reseruato idque, cum maxime
opus erit, ubi fauonius flabit, euehito luna silenti.
XXXIII Bubus frondem
  Bubus frondem ulmeam, populneam, querneam, fi- 30.1.1
culnam, usque dum habebis, dato. ouibus frondem
uiridem, usque dum habebis, praebeto. ubi sementim
facturus eris, ibi oues delectato: et frondem usque ad
pabula matura. pabulum aridum, quod condideris in 5
hieme<m>, quam maxime conseruato cogitatoque hie-
mis quam longa siet.
XXXIV Ad oleam cogendam quae pares. oleam cogendam
et efficiendam locato
  Ad oleam cogendam quae opus erunt parentur. ui- 31.1.1
mina matura, salix per tempus legatur, uti sit unde cor-
bulae fiant et ueteres sarciantur. fibulae unde fiant: sci-
dae iligneae, ulmeae, nuceae, ficulneae fac in stercus aut
in aquam coniciantur: inde, ubi opus erit, fibulas facito. 5
uectes iligneos, acrufolios, laureos, ulmeos facito uti
sient parati.
pr[a]elum ex carpino atra potissimum 2.1
facito. ulmeam, pineam, nuceam, hanc atque aliam
materiem omnem cum effodies, luna decrescente eximito
postmeridie sine uento austro: tum erit tempestiua,
cum semen suum maturum erit, cauetoque per [er]ro- 5
rem trahas aut doles. quae materies semen non habe-
bit, cum glubet, tempestiua erit. uento austro caueto ne
quam materiem neue uinum tractes nisi necessario.