Proficiscens ad bellum Germanicum filiam suam non 20.6.1
decurs<o> luctus tempore grand<a>evo equitis Romani
filio Claudio Pompeiano dedit genere Antioc<h>ensi
nec satis nobili (quem postea bis consulem fecit), cum
filia eius Augusta esset et Augustae filia. sed has 7.1
nuptias et Faustina et ipsa, quae dabatur, invitae
habuerunt. cum Mauri Hispanias prope omnes vasta- 21.1.1
rent, res per legatos bene gestae sunt. et cum per 2.1
Aegyptum Bucolici[s] milites gravia multa fecissent,
per Av<i>dium Cassium retunsi sunt, qui postea ty-
rannidem arripuit. sub ipsis profectionis diebus in 3.1
secessu Praenestino agens filium, nomine Verum Cae-
sarem, execto sub aure tubere[m] septennem amisit.
quem non plus quinque diebus luxit consolatusque 4.1
etiam medicos <se> actibus publicis reddidit. et quia 5.1
ludi Iovis Optimi Maximi erant, interpellari eos pu-
blico luctu noluit iussitque, ut statuae tantum modo
filio mortuo decernerentur, et imago aurea circensibus
per pompam ferenda, et ut sal<i>ari[i] carmini nomen 5
eius insereretur. instante sane adhuc pestilentia et deo- 6.1
rum cultum diligentissime restituit et servos, quem
ad modum bello Punico factum fuerat, ad militiam
paravit, quos voluntarios exemplo volonum appellavit.
armavit etiam gladiatores, quos obsequentes appellavit. 7.1
latrones etiam Dalmatiae atque Dardaniae milites fecit.
armavit et dio<g>mitas. emit et Germanorum auxilia
contra Germanos. omni pra<a>eterea diligentia paravit 8.1
legiones ad Germanicum et Marcomannicum bellum.
et, ne provincialibus esset molestus, auctione<m> rerum 9.1
aulicarum, ut diximus, fecit in foro divi Traiani, in
qua praeter vestes et pocula et vasa aurea etiam signa
cum tabulis magnorum artificum vendidit. Marcoman- 10.1
nos in ipso transitu Danuvii delevit et praedam pro-
vincialibus reddidit. gentes omnes ab Illyrici limite 22.1.1
usque in Galliam conspiraverant, ut Marcomanni, Va-
ristae, Hermunduri et Quadi, Suevi, Sarmat<a>e, La-
cringes et Burei †hi aliique cum Victualis, Sosibes,
Sicobotes, Roxolani, Basternae, Halani, Peu<c>ini, Costo- 5
boci. inminebat et Parthicum bellum et Brittanicum.
magno igitur labore etiam suo gentes asperrimas vicit 2.1
militibus sese imitantibus, ducentibus etiam exercitum
legatis et praefectis praetorio, accepitque in deditio-
nem Marcomannos plurimis in Italiam traductis. sem- 3.1
per sane cum optimatibus non solum bellicas res sed
etiam civiles, priusquam faceret aliquid, contulit. deni- 4.1
que sententia illius praecipua semper haec fuit:
'aequius est, ut ego tot talium amicorum consilium
sequar, quam ut tot tales amici meam unius voluntatem
sequantur.' sane quia durus videbatur e<x> philosophiae 5.1
institutione[m] Marcus ad militiae labores atque ad
omnem vitam, graviter carpebatur, sed male loquen- 6.1
tum vel sermon<i> vel litteris respondebat. et multi no- 7.1
biles bello Germanico sive Marcomannico immo pluri-
marum gentium interierunt (quibus omnibus statuas
in foro Ulpio collocavit); quare frequenter amici sua- 8.1
serunt, ut a bellis discederet <et> Romam veniret, sed
ille contempsit ac perstitit nec prius recessit, quam
omnia bella finiret. provincias ex proconsularibus con- 9.1
sulares aut ex consularibus proconsulares aut prae-
torias pro belli necessitate fecit. res etiam in Sequanis 10.1
turbatas censura et auctoritate repressit. compositae 11.1
res et <in> Hispania, quae per Lusitaniam turbatae
erant. filio Commodo accersito ad limitem togam viri- 12.1
lem dedit, quare congiarium populo divisit, et eum
ante tempus consulem designavit.