TESTAMENTA QUEMADMODUM APERIANTUR INSPICIANTUR
ET DESCRIBANTUR
  Gaius libro septimo decimo ad edictum prouinciale. Omnibus, quicumque 29.3.1.pr.1
desiderant tabulas testamenti inspicere uel etiam describere, <in>spiciendi describendique
potestatem facturum se praetor pollicetur: quod uel suo uel alieno nomine desideranti
tribuere eum manifestum est. Ratio autem huius edicti manifesta est: 1.1
neque enim sine iudice transigi neque apud iudicem exquiri ueritas de his controuersiis,
quae ex testamento proficiscerentur, al<i>ter potest quam inspectis cognitisque uerbis testa-
menti. Si quis neget sigillum suum agnoscere, non ideo quidem minus aperiuntur 2.1
tabulae, sed alias suspectae fiunt.
  Ulpianus libro quinquagesimo ad edictum. Tabularum testamenti instru- 2.pr.1
mentum non est unius hominis, hoc est heredis, sed uniuersorum, quibus quid illic ad-
scriptum est: quin potius publicum est instrumentum. Testamentum autem proprie illud 1.1
dicitur, quod iure perfectum est: sed abusiue testamenta ea quoque appellamus, quae falsa
sunt uel iniusta uel irrita uel rupta: itemque inperfecta solemus testamenta dicere. Ad 2.1
causam autem testamenti pertinere uidetur id quodcumque quasi ad testamentum factum
sit, in quacumque materia fuerit scriptum, quod contineat supremam uoluntatem: et tam
principales quam secundae tabulae edicto continentur. Si plura sint testamenta, quae quis 3.1
exhiberi desideret, uniuersorum ei facultas facienda est. Si dubitetur, utrum uiuat an 4.1
decesserit is, cuius quis quod ad causam testamenti pertinet inspici describique postulat,
dicendum est praetorem causa cognita statuere id debere, ut, si liquerit eum uiuere, non
permittat. Inspici tabulas est, ut ipsam scripturam quis inspiciat et sigilla et quid aliud 4a.1
ex tabulis uelit spectare.
Inspectio tabularum etiam lectionem earum indicat. 5.1
Diem autem 6.1
et consulem tabularum non patitur praetor describi uel inspici idcirco, ne quid falsi fiat:
namque etiam inspectio materiam falso fabricando instruere potest. Utrum autem in 7.1
continenti potestatem inspiciendi uel describendi iubet an desideranti tempus dabit ad
exhibitionem? et magis est, ut dari debeat secundum locorum angustias seu prolixitates.
Si quis non negans apud se tabulas esse non patiatur inspici et describi, omnimodo ad 8.1
hoc compelletur: si tamen neget penes se tabulas esse, dicendum est ad interdictum rem
mitti quod est de tabulis exhibendis.
  Gaius libro septimo decimo ad edictum prouinciale. Ipsi tamen heredi uin- 3.pr.1
dicatio tabularum sicut ceterarum hereditariarum rerum competit et ob id ad exhibendum
quoque agere potest.
  Ulpianus libro quinquagesimo ad edictum. Cum ab initio aperiendae sint 4.pr.1
tabulae, praetoris id officium est, ut cogat signatores conuenire et sigilla sua recognoscere
  Paulus libro octauo ad Plautium. Uel negare se signasse: publice enim ex- 5.pr.1
pedit suprema hominum iudicia exitum habere.
  Ulpianus libro quinquagesimo ad edictum. Sed si maior pars signatorum 6.pr.1
fuerit inuenta, poterit ipsis interuenientibus resignari testamentum et recitari.
  Gaius libro septimo ad edictum prouinciale. sed si quis ex signatoribus 7.pr.1
aberit, mitti debent tabulae testamenti ubi ipse sit, uti adgnoscat: nam reuocari eum ad-
gnoscendi causa onerosum est. quippe saepe cum magna captione a rebus nostris reuo-
camur et sit iniquum damnosum cuique esse officium suum. nec ad rem pertinet, unus
absit an omnes. et si forte omnibus absentibus causa aliqua aperire tabulas urgueat, debet 5
proconsul curare, ut interuenientibus optimae opinionis uiris aperiantur et post descriptum
et recognitum factum ab isdem, quibus interuenientibus apertae sunt, obsignentur, tunc
deinde eo mittantur, ubi ipsi signatores sint, ad inspicienda sigilla sua.
  Ulpianus libro quinquagesimo ad edictum. Pupillares tabulas, etiamsi non 8.pr.1
fuerit superscriptum ne aperirentur, attamen, si seorsum eas signatas testator reliquerit,
praetor eas aperiri nisi causa cognita non patietur.
  Paulus libro quadragesimo quinto ad edictum. Si mulier uentris nomine in possessione 9.pr.1
sit, aperiendae sunt secundae tabulae, ut sciatur, cui demandata sit curatio.
  Ulpianus libro tertio decimo ad legem Iuliam et Papiam. Si in duobus ex- 10.pr.1
emplariis scriptum sit testamentum, alterutro patefacto apertae tabulae sunt. Si sui natura 1.1
tabulae patefactae sunt, apertum uideri testamentum non dubitatur: non enim quaeremus,
a quo aperiantur. Si tabulae non compareant uel exustae sint, futurum est, ut subuenire 2.1
legatariis debeat. idem est, si subpressae uel occultae sint.
  Gaius libro undecimo ad legem Iuliam et Papiam. Sicut codicilli pars in- 11.pr.1
telleguntur testamenti, ita secundae tabulae principalium tabularum partem optinere uidentur.
  Ulpianus libro tertio decimo ad legem Iuliam et Papiam. Si quis fecerit 12.pr.1
testamentum et exemplum eius, exemplo quidem aperto nondum apertum est testamentum:
quod si authenticum <p>atefactum est totum, apertum.