SI QUIS ALIQUEM TESTARI PROHIBUERIT UEL COEGERIT
  Ulpianus libro quadragensimo octauo ad edictum. Qui dum captat heredi- 29.6.1.pr.1
tatem legitimam uel ex testamento, prohibuit testamentarium introire uolente eo facere
testamentum uel mutare, diuus Hadrianus constituit denegari ei debere actiones denegatis-
que ei actionibus fisco locum fore. Si dominus dolo fecerit, ne testamentum 1.1
mutaretur, in quo seruus eius scriptus erat, quamuis manumissus adierit hereditatem,
actiones ei denegantur, cum et liberis eius si quid fuerit datum, denegari debeat, etsi
non fuerint in potestate. sed si legatum ei relictum sit idque restituere sit rogatus, con-
sequens erit dicere admitti eum ad legatum, quod non ipse habuisset sed ad alium sit 5
translaturus. Si plures heredes instituti sint et omnes dolo fecerint, quo minus testamen- 2.1
tum mutaretur, dicendum est actiones omnibus denegari, quia omnes dolo fecerunt.
  Paulus libro quadragensimo quarto ad edictum. Si quis dolo malo fecerit, 2.pr.1
ut testes non ueniant, et per hoc deficiatur facultas testamenti faciendi, denegandae sunt
actiones ei qui dolo fecerit, siue legitimus heres sit siue priore testamento scriptus. Fratris 1.1
autem factum fratri non nocet. Si fidei eius qui dolum admisit commissum est, ut heredi- 2.1
tatem restitueret: ea hereditas caduca cum suis oneribus fiet, ut commodum legis Falcidiae
fiscus sentiat, dodrantis autem fideicommissarius.
  Papinianus libro quinto decimo responsorum. Uirum, qui non per uim nec 3.pr.1
dolum, quo minus uxor, contra eum mutata uoluntate, codicillos faceret, intercesserat, sed
ut fieri adsolet, offensam aegrae mulieris maritali sermone plac<a>uerat, in crimen non in-
cidisse respondi, nec ei quod testamento fuerat datum auferendum.