DE BONIS EORUM QUI ANTE SENTENTIAM UEL MORTEM
SIBI CONSCIUERUNT UEL ACCUSATOREM CORRUPERUNT
  Ulpianus libro octauo disputationum. In capitalibus criminibus a princi- 48.21.1.pr.1
pibus decretum est non nocere ei qui aduersarium corrupit, sed in his demum, quae
poenam mortis continent: nam ignoscendum c<e>nsuerunt ei, qui sanguinem suum qualiter-
qualiter redemptum uoluit.
  Macer libro secundo publicorum. 'Imperatores Seuerus et Antoninus Iulio 2.pr.1
Iuliano. Eos, qui a latronibus nominati corruptis accusatoribus diem suum obierint, ut
confessos de crimine non relinquere defensionem heredibus rationis est.' Si is, de cuius 1.1
poena imperatori scriptum est (ueluti quod decurio fuerit uel quod in insulam deportari
debuerit), antequam rescriberetur decesserit: potest quaeri, num ante sententiam decessisse
uideatur. argumento est senatus consultum, quod factum est de his, qui Romam trans-
missi ante sententiam decessissent. cuius uerba haec sunt: 'Cum damnatus nemo uideri 5
possit in hunc annum, antequam de eo forte iudicium Romae redditum et pronuntiatum
esset: neque cuiusquam mortui bona, antequam de eo Romae pronuntiatum sit, publicata
sunt, eaque bona heredes possidere debent'.
  Marcianus libro singulari de delatoribus. Qui rei postulati uel qui in scelere 3.pr.1
deprehensi metu criminis imminentis mortem sibi cons<ciu>erunt, heredem non habent. Papi-
nianus tamen libro sexto decimo digestorum responsorum ita scripsit, ut qui rei criminis non
postulati manus sibi intulerint, bona eorum fisco non uindicentur: non enim facti sceleritatem
esse obnoxiam, sed conscientiae metum in reo uelut confesso teneri placuit. ergo aut 5
postulati esse debent aut <in> scelere deprehensi, ut, si se interfecerint, bona eorum con-
fiscentur. Ut autem diuus Pius rescripsit, ita demum bona eius, qui in reatu mortem sibi 1.1
consciuit, fisco uindicanda sunt, si eius criminis reus fuit, ut, si damnaretur, morte aut
deportatione adficiendus esset. Idem rescripsit eum, qui modici furti reus fuisset, licet 2.1
uitam suspendio finierit, non uideri in eadem causa esse, ut bona heredibus adimenda
essent, sicuti neque ipsi adimerentur, si compertum in eo furtum fuisset. Ergo ita demum 3.1
dicendum est bona eius, qui manus sibi intulit, fisco uindicari, si eo crimine nexus fuit,
ut, si conuinceretur, bonis careat. Si quis autem taedio uitae uel inpatientia doloris ali- 4.1
cuius uel alio modo uitam finierit, successorem habere diuus Antoninus re-
scripsit. Uideri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum 5.1
occidisse, magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona eius non esse publi-
canda diuus Hadrianus rescripsit. Sic autem hoc distinguitur, interesse qua ex causa 6.1
quis sibi mortem consciuit: sicuti cum quaeritur, an is, qui sibi manus intulit et non
perpetrauit, debeat puniri, quasi de se sententiam tulit. nam omnimodo puniendus est,
nisi taedio uitae uel inpatientia alicuius doloris coactus est hoc facere. et merito, si sine
causa sibi manus intulit, puniendus est: qui enim sibi non pepercit, multo minus alii 5
parcet. Si qui autem sub incerto causae euentu in uinculis uel sub fideiussoribus deces- 7.1
serint, horum bona non esse confiscanda mandatis cauetur. De illo uideamus, si quis 8.1
conscita morte nulla iusta causa praecedente in reatu decesserit, an, si parati fuerint he-
redes causam suscipere et innocentem defunctum ostendere, audiendi sint nec prius bona
in fiscum cogenda sint, quam si de crimine fuerit probatum: an <u>ero omnimodo publicanda
sunt. sed diuus Pius Modesto Taurino rescripsit, si parati sint heredes defensiones susci- 5
pere, non esse bona publicanda, nisi de crimine fuerit probatum.