His rebus agitatis profitentur Carnutes se nullum 7.2.1.1
periculum communis salutis causa recusare principes-
que ex omnibus bellum facturos pollicentur et, quoniam 2.1
in praesentia obsidibus cavere inter se non possint, ne
res efferatur, at iure iurando ac fide sanciatur, petunt
conlatis militaribus signis, quo more eorum gravissima
caerimonia continetur, ne facto initio belli ab reliquis 5
deserantur. tum conlaudatis Carnutibus, dato iure iurando 3.1
ab omnibus qui aderant, tempore eius rei constituto a
concilio disceditur.
  Ubi ea dies venit, Carnutes Cotuato et Conconne- 3.1.1
todumno ducibus desperatis hominibus Cenabum signo
dato concurrunt civesque Romanos, qui negotiandi cau-
sa ibi constiterant, in his C. Fufium Citam, honestum
equitem Romanum, qui rei frumentariae iussu Caesaris 5
praeerat, interficiunt bonaque eorum diripiunt. celeri- 2.1
ter ad omnes Galliae civitates fama perfertur. nam ubi-
cumque maior atque inlustrior incidit res, clamore per
agros regionesque significant; hinc alii deinceps exci-
piunt et proximis tradunt; ut tum accidit. nam, quae 3.1
Cenabi oriente sole gesta essent, ante primam confec-
tam vigiliam in finibus Arvernorum audita sunt, quod
spatium est milium passuum circiter centum sexaginta.
  Simili ratione ibi Vercingetorix Celtilli filius, Arver- 4.1.1
nus, summae potentiae adulescens, cuius pater princi-
patum totius Galliae obtinuerat et ob eam causam, quod
regnum adpetebat, a civitate erat interfectus, convocatis
suis clientibus facile incendit. cognito eius consilio ad 2.1
arma concurritur. prohibetur a Gobannitione patruo
suo reliquisque principibus, qui hanc temptandam for-
tunam non existimabant, expellitur ex oppido Gergovia.
non desistit tamen atque in agris habet dilectum egen- 3.1
tium ac perditorum. hac coacta manu, quoscumque adit
ex civitate, ad suam sententiam perducit; hortatur ut 4.1
communis libertatis causa arma capiant, magnisque
coactis copiis adversarios suos, a quibus paulo ante erat
eiectus, expellit ex civitate. rex ab suis appellatur. dimit- 5.1
tit quoque versus legationes; obtestatur ut in fide mane-
ant. celeriter sibi Senones, Parisios, Pictones, Cadurcos, 6.1
Turonos, Aulercos, Lemovices, Andes reliquosque omnes,
qui Oceanum attingunt, adiungit; omnium consensu ad
eum defertur imperium. qua oblata potestate omnibus 7.1
his civitatibus obsides imperat, certum numerum mili-
tum ad se celeriter adduci iubet, armorum quantum quae- 8.1
que civitas domi quodque ante tempus efficiat constituit;
in primis equitatui studet. summae diligentiae summam 9.1
imperii severitatem addit; magnitudine supplicii dubi-
tantes cogit. nam maiore commisso delicto igni atque 10.1
omnibus tormentis necat, leviore de causa auribus desec-
tis aut singulis effossis oculis domum remittit, ut sint reli-
quis documento et magnitudine poenae perterreant alios.