Haec cum animadvertisset, convocato consilio om- 1.40.1.1
niumque ordinum ad id consilium adhibitis centurioni-
bus vehementer eos incusavit: primum quod aut quam
in partem aut quo consilio ducerentur, sibi quaeren-
dum aut cogitandum putarent. Ariovistum se consule 2.1
cupidissime populi Romani amicitiam adpetisse; cur
hunc tam temere quisquam ab officio discessurum iudi-
caret? sibi quidem persuaderi cognitis suis postulatis 3.1
atque aequitate condicionum perspecta eum neque suam
neque populi Romani gratiam repudiaturum. quodsi 4.1
furore atque amentia impulsus bellum intulisset, quid
tandem vererentur? aut cur de sua virtute aut de ipsius
diligentia desperarent? factum eius hostis periculum 5.1
patrum nostrorum memoria, cum Cimbris et Teutonis a
C. Mario pulsis non minorem laudem exercitus quam ipse
imperator meritus videbatur; factum etiam nuper in
Italia servili tumultu, quos tamen aliquid usus ac dis- 5
ciplina, quam a nobis accepissent, sublevarent, ex quo 6.1
iudicari posset, quantum haberet in se boni constantia,
propterea quod, quos aliquamdiu inermes sine causa
timuissent, hos postea armatos ac victores superassent.
denique hos esse eosdem Germanos, quibuscum saepe nu- 7.1
mero Helvetii congressi non solum in suis, sed etiam in illo-
rum finibus plerumque superassent, qui tamen pares esse
nostro exercitui non potuerint. si quos adversum proelium 8.1
et fuga Gallorum commoveret, hos, si quaererent, reperire
posse diuturnitate belli defatigatis Gallis Ariovistum, cum
multos menses castris se ac paludibus tenuisset neque sui
potestatem fecisset, desperantes iam de pugna et disper- 5
sos subito adortum magis ratione et consilio quam virtute
vicisse. cui rationi contra homines barbaros atque im- 9.1
peritos locus fuisset, hac ne ipsum quidem sperare nostros
exercitus capi posse. qui suum timorem in rei frumenta- 10.1
riae simulationem angustiasque itineris conferrent, facere
arroganter, cum aut de officio imperatoris despera-
rent aut praescribere auderent. haec sibi esse curae; 11.1
frumentum Sequanos, Leucos, Lingones subministrare
iamque esse in agris frumenta matura; de itinere ipsos
brevi tempore iudicaturos. quod non fore dicto audientes 12.1
neque signa laturi dicantur, nihil se ea re commoveri;
scire enim quibuscumque exercitus dicto audiens non
fuerit, aut male re gesta fortunam defuisse aut aliquo
facinore comperto avaritiam esse convictam. suam inno- 13.1
centiam perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse
perspectam. itaque se, quod in longiorem diem conla- 14.1
turus fuisset, repraesentaturum et proxima nocte de
quarta vigilia castra moturum, ut quam primum intelle-
gere posset, utrum apud eos pudor atque officium an
timor plus valeret. quodsi praeterea nemo sequatur, 15.1
tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non
dubitaret, sibique eam praetoriam cohortem futuram.
huic Caesar legioni indulserat praecipue et propter virtu-
tem confidebat maxime. 5