Qua consuetudine cognita Caesar, ne graviori bello 4.6.1.1
occurreret, maturius quam consuerat ad exercitum pro-
ficiscitur. eo cum venisset, ea quae fore suspicatus erat 2.1
facta cognovit: missas legationes ab nonnullis civitatibus 3.1
ad Germanos invitatosque eos uti ab Rheno discederent:
omnia quaeque postulassent ab se fore parata. qua spe 4.1
adducti Germani latius iam vagabantur et in fines Ebu-
ronum et Condrusorum, qui sunt Treverorum clientes, per-
venerant. principibus Galliae evocatis Caesar ea quae 5.1
cognoverat dissimulanda sibi existimavit eorumque ani-
mis permulsis et confirmatis equitatuque imperato bellum
cum Germanis gerere constituit.
  Re frumentaria comparata equitibusque delectis iter 7.1.1
in ea loca facere coepit, quibus in locis esse Germanos
audiebat. a quibus cum paucorum dierum iter abesset, 2.1
legati ab his venerunt. quorum haec fuit oratio: Germa- 3.1
nos neque priores populo Romano bellum inferre neque
tamen recusare, si lacessantur, quin armis contendant,
quod Germanorum consuetudo haec sit a maioribus tra-
dita, quicumque bellum inferant, resistere neque depre- 5
cari. haec tamen dicere: venisse invitos, eiectos domo; si 4.1
suam gratiam Romani velint, posse iis utiles esse amicos;
vel sibi agros attribuant, vel patiantur eos tenere quos
armis possederint; sese unis Suebis concedere, quibus ne 5.1
di quidem immortales pares esse possint; reliquum qui-
dem in terris esse neminem quem non superare possint.