Caesar cum ab hoste non amplius passuum xii mili- 4.11.1.1
bus abesset, ut erat constitutum, ad eum legati revertun-
tur. qui in itinere congressi magnopere ne longius pro-
cederet orabant. cum id non impetrassent, petebant uti 2.1
ad eos equites qui agmen antecessissent praemitteret
eosque pugna prohiberet sibique uti potestatem faceret
in Ubios legatos mittendi. quorum si principes ac senatus 3.1
sibi iureiurando fidem fecissent, ea condicione quae a Cae-
sare ferretur se usuros ostendebant: ad has res conficien-
das sibi tridui spatium daret. haec omnia Caesar eodem 4.1
illo pertinere arbitrabatur, ut tridui mora interposita
equites eorum, qui abessent, reverterentur, tamen se
non longius milibus passuum quattuor aquationis causa
processurum eo die dixit; huc postero die quam frequen- 5.1
tissimi convenirent, ut de eorum postulatis cognosceret.
interim ad praefectos, qui cum omni equitatu antecesse- 6.1
rant, mittit qui nuntiarent ne hostes proelio lacesserent,
et si ipsi lacesserentur, sustinerent, quoad ipse cum exer-
citu propius accessisset.
  At hostes ubi primum nostros equites conspexe- 12.1.1
runt, quorum erat v milium numerus, cum ipsi non am-
plius octingentos equites haberent, quod ii, qui frumen-
tandi causa erant trans Mosam profecti, nondum red-
ierant, nihil timentibus nostris, quod legati eorum paulo 5
ante a Caesare discesserant atque is dies indutiis erat ab
his petitus, impetu facto celeriter nostros perturbaverunt.
rursus his resistentibus sua consuetudine ad pedes desi- 2.1
luerunt subfossisque equis compluribusque nostris de-
iectis reliquos in fugam coniecerunt atque ita perterritos
egerunt, ut non prius fuga desisterent quam in conspec-
tum agminis nostri venissent. in eo proelio ex equitibus 3.1
nostris interficiuntur quattuor et septuaginta, in his vir 4.1
fortissimus Piso Aquitanus amplissimo genere natus,
cuius avus in civitate sua regnum obtinuerat, amicus ab
senatu nostro appellatus. hic cum fratri intercluso ab 5.1
hostibus auxilium ferret, illum ex periculo eripuit, ipse
equo vulnerato deiectus, quoad potuit, fortissime resti-
tit; cum circumventus multis vulneribus acceptis ceci- 6.1
disset atque id frater, qui iam proelio excesserat, procul
animadvertisset, incitato equo se hostibus obtulit atque
<item> interfectus est.