His confectis rebus conventibusque peractis in ci- 5.2.1.1
teriorem Galliam revertitur atque inde ad exercitum
proficiscitur. eo cum venisset, circumitis omnibus hi- 2.1
bernis singulari militum studio in summa rerum omnium
inopia circiter sescentas eius generis, cuius supra demon-
stravimus, naves et longas duodetriginta invenit in-
structas neque multum abesse ab eo, quin paucis diebus 5
deduci possint. conlaudatis militibus atque iis qui negotio 3.1
praefuerant, quid fieri velit ostendit atque omnes ad
portum Itium convenire iubet, quo ex portu commo-
dissimum in Britanniam traiectum esse cognoverat, cir-
citer milium passuum xxx transmissum a continenti. 5
huic rei quod satis esse visum est militum reliquit. ipse 4.1
cum legionibus expeditis quattuor et equitibus dccc in
fines Treverorum proficiscitur, quod hi neque ad con-
cilia veniebant neque imperio parebant Germanosque
Transrhenanos sollicitare dicebantur. 5
  Haec civitas longe plurimum totius Galliae equi- 3.1.1
tatu valet magnasque habet copias peditum Rhenum-
que, ut supra demonstravimus, tangit. in ea civitate duo 2.1
de principatu inter se contendebant, Indutiomarus et
Cingetorix. ex quibus alter, simulatque de Caesaris 3.1
legionumque adventu cognitum est, ad eum venit, se
suosque omnes in officio futuros neque ab amicitia populi
Romani defecturos confirmavit quaeque in Treveris
gererentur, ostendit. at Indutiomarus equitatum pedi- 4.1
tatumque cogere iisque, qui per aetatem in armis esse
non poterant, in silvam Arduennam abditis, quae ingenti
magnitudine per medios fines Treverorum a flumine
Rheno ad initium Remorum pertinet, bellum parare insti- 5
tuit. sed posteaquam nonnulli principes ex ea civitate, 5.1
et auctoritate Cingetorigis adducti et adventu nostri exer-
citus perterriti, ad Caesarem venerunt et de suis privatim
rebus ab eo petere coeperunt, quoniam civitati consulere
non possent, Indutiomarus veritus ne ab omnibus dese- 5
reretur, legatos ad Caesarem mittit: sese idcirco ab suis 6.1
discedere atque ad eum venire noluisse, quo facilius civi-
tatem in officio contineret, ne omnis nobilitatis discessu
plebs propter imprudentiam laberetur; itaque civitatem 7.1
in sua potestate esse seque, si Caesar permitteret, ad eum
in castra venturum et suas civitatisque fortunas eius
fidei permissurum.