Caesar, ubi luxit, omnes senatores senatorumque 1.23.1.1
liberos, tribunos militum equitesque Romanos ad se
produci iubet. erant quinque <senatorii> ordinis, L. Do- 2.1
mitius, P. Lentulus Spinther, L. Caecilius [Spinther]
Rufus, Sex. Quintilius Varus quaestor, L. Rubrius;
praeterea filius Domiti aliique complures adulescentes
et magnus numerus equitum Romanorum et decurio- 5
num, quos ex municipiis Domitius evocaverat. hos 3.1
omnes productos a contumeliis militum conviciisque
prohibet; pauca apud eos loquitur, quod sibi a parte
eorum gratia relata non sit pro suis in eos maxi-
mis beneficiis; dimittit omnes incolumes. hs <³⁰lx>³⁰, quod 4.1
advexerat Domitius atque in publico deposuerat, ad-
latum ad se ab quattuorviris Corfiniensibus Domitio
reddit, ne continentior in vita hominum quam in pe-
cunia fuisse videatur, etsi eam pecuniam publicam esse 5
constabat datamque a Pompeio in stipendium. milites 5.1
Domitianos sacramentum apud se dicere iubet atque
eo die castra movet iustumque iter conficit vii omnino dies
ad Corfinium commoratus, et per fines Marrucinorum
Frentranorum Larinatium in Apuliam pervenit. 5
  Pompeius his rebus cognitis, quae erant ad Cor- 24.1.1
finium gestae, Luceria proficiscitur Canusium atque
inde Brundisium. copias undique omnes ex novis di- 2.1
lectibus ad se cogi iubet; servos, pastores armat at-
que iis equos attribuit; ex his circiter ccc equites con-
ficit. L. Manlius praetor Alba cum cohortibus sex pro- 3.1
fugit, Rutilius Lupus praetor Tarracina cum tribus;
<quae> procul equitatum Caesaris conspicatae, cui
praeerat Vibius Curius, relicto praetore signa ad Cu-
rium transferunt atque ad eum transeunt. item reliquis 4.1
itineribus nonnullae cohortes in agmen Caesaris, aliae
in equites incidunt. reducitur ad eum deprensus ex
itinere N. Magius Cremona, praefectus fabrum Cn. Pom-
pei. quem Caesar ad eum remittit cum mandatis: quon- 5.1
iam ad id tempus facultas conloquendi non fuerit
atque ipse Brundisium sit venturus, interesse rei publi-
cae et communis salutis se cum Pompeio conloqui;
neque vero idem profici longo itineris spatio, cum per 5
alios condiciones ferantur, ac si coram de omnibus con-
dicionibus disceptetur.