Evocat ad se Caesar Massilia xv primos. cum 1.35.1.1
his agit, ne initium inferendi belli a Massiliensibus
oriatur; debere eos Italiae totius auctoritatem sequi
potius quam unius hominis voluntati obtemperare. reli- 2.1
qua, quae ad eorum sanandas mentes pertinere arbi-
trabatur, commemorat. cuius orationem legati domum 3.1
referunt atque ex <senatus> auctoritate haec Caesari
renuntiant: intellegere se divisum esse populum <Ro-
manum> in partes duas. neque sui iudicii neque sua-
rum esse virium discernere, utra pars iustiorem habeat 5
causam. principes vero esse earum partium Cn. Pom- 4.1
peium et C. Caesarem, patronos civitatis, quorum alter
agros Volcarum Arecomicorum et Helviorum publice
iis concesserit, alter bello victos Sallyas adtribuerit
vectigaliaque auxerit. quare paribus eorum beneficiis 5.1
parem se quoque voluntatem tribuere debere, et neu-
trum eorum contra alterum iuvare aut urbe ac porti-
bus recipere.
  Haec dum inter eos aguntur, Domitius navibus 36.1.1
Massiliam pervenit atque ab iis receptus urbi prae-
ficitur; summa ei belli administrandi permittitur. eius 2.1
imperio classem quoquoversus dimittunt; onerarias
naves, quas ubique possunt, deprehendunt atque in
portum deducunt, parum clavis aut materia atque ar-
mamentis instructis ad reliquas armandas reficiendas- 5
que utuntur; frumenti quod inventum est, in publicum 3.1
conferunt; reliquas merces commeatusque ad obsidio-
nem urbis, si accidat, reservant. quibus iniuriis per- 4.1
motus Caesar legiones tres Massiliam adducit; turres
vineasque ad oppugnationem urbis agere, naves longas
Arelate numero xii facere instituit. quibus effectis ar- 5.1
matisque diebus xxx, a qua die materia caesa est,
adductisque Massiliam his D. Brutum praeficit, C. Tre-
bonium legatum ad oppugnationem Massiliae relinquit.