Cognita militum voluntate Ariminum cum ea legione 1.8.1.1
proficiscitur, ibique tribunos plebis, qui ad eum con-
fugerant, convenit. reliquas legiones ex hibernis evocat
et subsequi iubet. eo L. Caesar adulescens venit, cuius 2.1
pater Caesaris erat legatus. is reliquo sermone confecto,
cuius rei causa venerat, habere se a Pompeio ad eum
privati officii mandata demonstrat: velle Pompeium se 3.1
Caesari purgatum, ne ea, quae rei publicae causa egerit,
in suam contumeliam vertat. semper se rei publicae com-
moda privatis necessitudinibus habuisse potiora. Cae-
sarem quoque pro sua dignitate debere et studium et 5
iracundiam suam rei publicae dimittere neque adeo gra-
viter irasci inimicis, ut cum illis nocere se speret, rei
publicae noceat. pauca eiusdem generis addit cum ex- 4.1
cusatione Pompei coniuncta. eadem fere atque eisdem
verbis praetor Roscius agit cum Caesare sibique Pom-
peium commemorasse demonstrat.
  Quae res etsi nihil ad levandas iniurias pertinere 9.1.1
videbantur, tamen idoneos nactus homines, per quos ea
quae vellet ad eum perferrentur, petit ab utroque, quon-
iam Pompei mandata ad se detulerint, ne graventur
sua quoque ad eum postulata deferre, si parvo labore 5
magnas controversias tollere atque omnem Italiam metu
liberare possint. sibi semper primam fuisse dignitatem 2.1
vitaque potiorem. doluisse se, quod populi Romani bene-
ficium sibi per contumeliam ab inimicis extorqueretur
ereptoque semenstri imperio in urbem retraheretur,
cuius absentis rationem haberi proximis comitiis po- 5
pulus iussisset. tamen hanc iacturam honoris sui rei 3.1
publicae causa aequo animo tulisse; cum litteras ad
senatum miserit, ut omnes ab exercitibus discederent,
ne id quidem impetravisse. tota Italia dilectus haberi, 4.1
retineri legiones ii, quae ab se simulatione Parthici belli
sint abductae, civitatem esse in armis. quonam haec
omnia nisi ad suam perniciem pertinere? sed tamen ad 5.1
omnia se descendere paratum atque omnia pati rei pu-
blicae causa. proficiscatur Pompeius in suas provincias,
ipsi exercitus dimittant, discedant in Italia omnes ab
armis, metus e civitate tollatur, libera comitia atque 5
omnis res publica senatui populoque Romano permit-
tatur. haec quo facilius certisque condicionibus fiant et 6.1
iureiurando sanciantur, aut ipse propius accedat aut
se patiatur accedere; fore uti per conloquia omnes con-
troversiae componantur.