M. Varro in ulteriore Hispania initio cognitis 2.17.1.1
iis rebus quae sunt in Italia gestae, diffidens Pom-
peianis rebus amicissime de Caesare loquebatur: prae- 2.1
occupatum sese legatione ab Cn. Pompeio, teneri ob-
strictum fide; necessitudinem quidem sibi nihilo mi-
norem cum Caesare intercedere, neque se ignorare,
quod esset officium legati, qui fiduciariam operam op- 5
tineret, quae vires suae, quae voluntas erga Caesarem
totius provinciae. haec omnibus ferebat sermonibus 3.1
neque se in ullam partem movebat. postea vero quam 4.1
Caesarem ad Massiliam detineri cognovit, copias Pe-
trei cum exercitu Afrani esse coniunctas, magna
auxilia convenisse, magna esse in spe atque expectari,
et consentire omnem citeriorem provinciam, quaeque 5
postea acciderant, de angustiis ad Ilerdam rei frumen-
tariae accepit, atque haec ad eum elatius atque infla-
tius Afranius perscribebat, se quoque ad motus for-
tunae movere coepit.
  Dilectum habuit tota provincia, legionibus con- 18.1.1
pletis duabus cohortes circiter xxx alarias addidit.
frumenti magnum numerum coegit, quod Massiliensi-
bus, item quod Afranio Petreioque mitteret. naves
longas x Gaditanis ut facerent imperavit, conplures 5
praeterea [in] Hispali faciendas curavit. pecuniam om- 2.1
nem omniaque ornamenta ex fano Herculis in oppi-
dum Gadis contulit; eo sex cohortes praesidii causa
ex provincia misit Gaiumque Gallonium equitem Ro-
manum familiarem Domiti, qui eo procurandae here- 5
ditatis causa venerat missus a Domitio, oppido Ga-
dibus praefecit; arma omnia privata ac publica in
domum Galloni contulit. ipse habuit graves in Cae- 3.1
sarem contiones. saepe ex tribunali praedicavit adversa
Caesarem proelia fecisse, magnum numerum ab eo
militum ad Afranium perfugisse; haec se certis nun-
tiis, certis auctoribus comperisse. quibus rebus perter- 4.1
ritos civis Romanos eius provinciae sibi ad rem publi-
cam administrandam HS ccxxx et argenti pondo xx
milia, tritici modios cxx milia polliceri coegit. quas 5.1
Caesari esse amicas civitates arbitrabatur, his gra-
viora onera iniungebat praesidiaque eo deducebat, et
iudicia in privatos reddebat, qui verba atque orationem
adversus rem publicam habuissent; eorum bona in 5
publicum addicebat. provinciam omnem in sua et Pom-
pei verba iusiurandum adigebat. cognitis iis rebus 6.1
quae sunt gestae in citeriore Hispania, bellum parabat.
ratio autem haec erat belli, ut se cum ii legionibus Ga-
dis conferret, naves frumentumque omne ibi contine-
ret; provinciam enim omnem Caesaris rebus favere 5
cognoverat. in insula frumento navibusque compara-
tis bellum duci non difficile existimabat.