Caesar etsi multis necessariisque rebus in Italiam 2.18.7.1
revocabatur, tamen constituerat nullam partem belli
in Hispaniis relinquere, quod magna esse Pompei bene-
ficia et magnas clientelas in citeriore provincia sciebat.
  Itaque duabus legionibus missis in ulteriorem 19.1.1
Hispaniam cum Q. Cassio, tribuno plebis, ipse cum dc
equitibus magnis itineribus praegreditur edictumque
praemittit, ad quam diem magistratus principesque
omnium civitatum sibi esse praesto Cordubae vellet. 5
quo edicto tota provincia pervulgato nulla fuit civitas, 2.1
quin ad id tempus partem senatus Cordubam mitteret,
non civis Romanus paulo notior, quin ad diem con-
veniret. simul ipse Cordubae conventus per se portas 3.1
Varroni clausit, custodias vigiliasque in turribus mu-
roque disposuit, cohortis duas, quae colonicae appella-
bantur, cum eo casu venissent, tuendi oppidi causa
apud se retinuit. isdem diebus Carmonenses, quae est 4.1
longe firmissima totius provinciae civitas, deductis tri-
bus in arcem oppidi cohortibus a Varrone praesidio,
per se cohortes eiecit portasque praeclusit.
  Hoc vero magis properare Varro, ut cum le- 20.1.1
gionibus quam primum Gadis contenderet, ne itinere
aut traiectu intercluderetur; tanta ac tam secunda in
Caesarem voluntas provinciae reperiebatur. progresso 2.1
ei paulo longius litterae Gadibus redduntur, simulat-
que sit cognitum de edicto Caesaris, consensisse Ga-
ditanos principes cum tribunis cohortium quae essent
ibi in praesidio, ut Gallonium ex oppido expellerent, 5
urbem insulamque Caesari servarent. hoc inito con- 3.1
silio denuntiavisse Gallonio, ut sua sponte, dum sine
periculo liceret, excederet Gadibus; si id non fecisset,
sibi consilium capturos. hoc timore adductum Gallo-
nium Gadibus excessisse. his cognitis rebus altera ex 4.1
duabus legionibus, quae vernacula appellabatur, ex
castris Varronis adstante et inspectante ipso signa
sustulit seseque Hispalim recepit atque in foro et por-
ticibus sine maleficio consedit. quod factum adeo eius 5.1
conventus cives Romani comprobaverunt, ut domum
ad se quisque hospitio cupidissime reciperet. quibus 6.1
rebus perterritus Varro, cum itinere converso sese Ita-
licam venturum praemisisset, certior ab suis factus est
praeclusas esse portas. tum vero omni interclusus iti- 7.1
nere ad Caesarem mittit paratum se esse legionem, cui
iusserit, tradere. ille ad eum Sex. Caesarem mittit atque
huic tradi iubet. tradita legione Varro Cordubam ad 8.1
Caesarem venit; relatis ad eum publicis cum fide rationi-
bus, quod penes eum est pecuniae, tradit, et, quid ubique
habeat frumenti ac navium, ostendit.