Quid agimus, Hortensi? quid de hac condicione dicimus? 45.1
Possumus aliquando depositis armis sine periculo fortuna-
rum de re pecuniaria disceptare? possumus ita rem nostram
persequi ut hominis propinqui caput incolume esse patia-
mur? possumus petitoris personam capere, accusatoris 5
deponere? 'Immo,' inquit, 'abs te satis accipiam; ego
autem tibi satis non dabo.' Quis tandem nobis ista iura
tam aequa discribit? quis hoc statuit, quod aequum sit in
Quinctium, id iniquum esse in Naevium? 'Quincti bona,'
inquit, 'ex edicto praetoris possessa sunt.' Ergo, id ut 10
confitear, postulas ut, quod numquam factum esse iudicio
defendimus, id, proinde quasi factum sit, nostro iudicio
confirmemus? Inveniri ratio, C. Aquili, non potest ut ad 46.1
suum quisque quam primum sine cuiusquam dedecore,
infamia pernicieque perveniat? Profecto, si quid debere-
tur, peteret; non omnia iudicia fieri mallet quam unum
illud unde haec omnia iudicia nascuntur. Qui inter tot 5
annos ne appellarit quidem Quinctium, cum potestas esset
agendi cotidie, qui, quo tempore primum agere coepit, in
vadimoniis differendis tempus omne consumpserit, qui
postea vadimonium quoque missum fecerit, hunc per
insidias vi de agro communi deiecerit, qui, cum de re 10
agendi nullo recusante potestas fuisset, sponsionem de
probro facere maluerit, qui, cum revocetur ad id iudicium
unde haec nata sunt omnia, condicionem aequissimam
repudiet, fateatur se non pecuniam sed vitam et sanguinem
petere, is non hoc palam dicit: 'mihi si quid deberetur, 15
peterem atque adeo iam pridem abstulissem; nihil hoc tanto 47.1
negotio, nihil tam invidioso iudicio, nihil tam copiosa advoca-
tione uterer, si petendum esset; extorquendum est invito
atque ingratis; quod non debet, eripiendum atque exprimen-
dum est; de fortunis omnibus P. Quinctius deturbandus est; 5
potentes, diserti, nobiles omnes advocandi sunt; adhibenda
vis est veritati, minae iactentur, pericula intendantur, formi-
dines opponantur, ut his rebus aliquando victus et perterritus
ipse se dedat?' Quae me hercule omnia, cum qui contra
pugnent video, et cum illum consessum considero, adesse 10
atque impendere videntur neque vitari ullo modo posse;
cum autem ad te, C. Aquili, oculos animumque rettuli, quo
maiore conatu studioque aguntur, eo leviora infirmioraque
existimo. Nihil igitur debuit, ut tu ipse praedicas.