Obsecro, C. Aquili vosque qui adestis in consilio, ut dili- 22.6
genter attendatis, ut singulare genus fraudis et novam ratio-
nem insidiarum cognoscere possitis. Ait se auctionatum 23.1
esse in Gallia; quod sibi videretur se vendidisse; curasse
ne quid sibi societas deberet; se iam neque vadari amplius
neque vadimonium promittere; si quid agere secum velit
Quinctius, non recusare. Hic cum rem Gallicanam cuperet 5
revisere, hominem in praesentia non vadatur; ita sine vadi-
monio disceditur. Deinde Romae dies xxx fere Quinctius
commoratur; cum ceteris quae habebat vadimonia differt
ut expeditus in Galliam proficisci posset; proficiscitur.
Roma egreditur ante diem ii Kalend. Februarias Quinctius 24.1
Scipione et Norbano coss. Quaeso ut eum diem memoriae
mandetis. L. Albius Sex. filius Quirina, vir bonus et cum
primis honestus, una profectus est. Cum venissent ad Vada
Volaterrana quae nominantur, vident perfamiliarem Naevi, 5
qui ex Gallia pueros venalis isti adducebat, L. Publicium;
qui, ut Romam venit, narrat Naevio quo in loco viderit
Quinctium. Quod ubi ex Publicio <audivit>, pueros circum 25.1
amicos dimittit, ipse suos necessarios ab atriis Liciniis et
a faucibus macelli corrogat ut ad tabulam Sextiam sibi
adsint hora secunda postridie. Veniunt frequentes. Testi-
ficatur iste p. qvinctivm non stetisse et stetisse se; 5
tabulae maxime signis hominum nobilium consignantur,
disceditur. Postulat a Burrieno praetore Naevius ut ex
edicto bona possidere liceat; iussit bona proscribi eius
quicum familiaritas fuerat, societas erat, adfinitas liberis
istius vivis divelli nullo modo poterat. Qua ex re intellegi 26.1
facile potuit nullum esse officium tam sanctum atque sol-
lemne quod non avaritia comminuere ac violare soleat.
Etenim si veritate amicitia, fide societas, pietate propinquitas
colitur, necesse est iste qui amicum, socium, adfinem fama 5
ac fortunis spoliare conatus est vanum se et perfidiosum et
impium esse fateatur. Libellos Sex. Alfenus, procurator 27.1
P. Quincti, familiaris et propinquus Sex. Naevi, deicit,
servolum unum quem iste prenderat abducit, denuntiat sese
procuratorem esse, istum aequum esse famae fortunisque
P. Quincti consulere et adventum eius exspectare; quod si 5
facere nolit atque imbiberit eius modi rationibus illum ad
suas condiciones perducere, sese nihil precari et, si quid agere
velit, iudicio defendere. Haec dum Romae geruntur, Quin- 28.1
ctius interea contra ius, consuetudinem, edicta praetorum de
saltu agroque communi a servis communibus vi detruditur.