Corrupisse dicitur A. Cluentius iudicium pecunia, quo 9.1
inimicum innocentem, Statium Albium, condemnaret.
Ostendam, iudices, primum, quoniam caput illius atrocitatis
atque invidiae fuit innocentem pecunia circumventum, ne-
minem umquam maioribus criminibus gravioribus testibus 5
esse in iudicium vocatum; deinde ea de eo praeiudicia
esse facta ab ipsis iudicibus a quibus condemnatus est ut
non modo ab isdem sed ne ab aliis quidem ullis absolvi
ullo modo posset. Cum haec docuero, tum illud ostendam
quod maxime requiri intellego iudicium illud pecunia esse 10
temptatum non a Cluentio sed contra Cluentium, faciam-
que ut intellegatis in tota illa causa quid res ipsa tulerit,
quid error adfinxerit, quid invidia conflarit.
  Primum igitur illud est ex quo intellegi possit debuisse 10.1
Cluentium magno opere causae confidere, quod certissimis
criminibus et testibus fretus ad accusandum descenderit.
Hoc loco faciendum mihi, iudices, est ut vobis breviter illa
quibus Albius est condemnatus crimina exponam. Abs te 5
peto, Oppianice, ut me invitum de patris tui causa dicere
existimes adductum fide atque officio defensionis. Etenim
tibi si in praesentia non potuero, tamen multae mihi ad
satis faciendum reliquo tempore facultates dabuntur; Clu-
entio nisi nunc satis fecero, postea mihi satis faciendi pote- 10
stas non erit. Simul et illud quis est qui dubitare debeat
contra damnatum et mortuum pro incolumi et pro vivo
dicere? cum illi in quem dicitur damnatio omne igno-
miniae periculum iam abstulerit, mors vero etiam doloris;
hic autem pro quo dicimus nihil possit offensionis accipere 15
sine acerbissimo animi sensu ac molestia et sine summo
dedecore vitae et turpitudine. Atque ut intellegatis Cluen- 11.1
tium non accusatorio animo, non ostentatione aliqua aut
gloria adductum, sed nefariis iniuriis, cotidianis insidiis,
proposito ante oculos vitae periculo nomen Oppianici detu-
lisse, paulo longius exordium rei demonstrandae petam; 5
quod quaeso, iudices, ne moleste patiamini; principiis enim
cognitis multo facilius extrema intellegetis.