Atque in hos agros qui hac lege empti sint colonias 2.73.1
ab his xviris deduci iubet. Quid? omnisne locus eius
modi est ut nihil intersit rei publicae, colonia deducatur
in eum locum necne, an est locus qui coloniam postulet,
est <qui> plane recuset? Quo in genere sicut in ceteris 5
rei publicae partibus est operae pretium diligentiam
maiorum recordari, qui colonias sic idoneis in locis contra
suspicionem periculi conlocarunt ut esse non oppida
Italiae, sed propugnacula imperi viderentur. Hi deducent
colonias in eos agros quos emerint; etiamne si rei 10
publicae non expediat? 'Et in qvae loca praeterea 74.1
videbitvr.' Quid igitur est causae quin coloniam in
Ianiculum possint deducere et suum praesidium in capite
atque cervicibus nostris conlocare? Tu non definias quot
colonias, in quae loca, quo numero colonorum deduci 5
velis, tu occupes locum quem idoneum ad vim tuam
iudicaris, compleas numero, confirmes praesidio quo velis,
populi Romani vectigalibus atque omnibus copiis ipsum
populum Romanum coerceas, opprimas, redigas in istam
xviralem dicionem ac potestatem? Vt vero totam Italiam suis 75.1
praesidiis obsidere atque occupare cogitet, quaeso, Quirites,
cognoscite. Permittit xviris ut in omnia municipia, in omnis
colonias totius Italiae colonos deducant quos velint, eisque
colonis agros dari iubet. Num obscure maiores opes quam 5
libertas vestra pati potest, et maiora praesidia quaeruntur,
num obscure regnum constituitur, num obscure libertas vestra
tollitur? Nam cum idem omnem pecuniam, maximam
multitudinem <obtinebunt>, idem totam Italiam suis opibus
obsidebunt, idem vestram libertatem suis praesidiis et 10
coloniis interclusam tenebunt, quae spes tandem, quae
facultas recuperandae vestrae libertatis relinquetur?