Itaque, patres conscripti, quod ne optandum quidem est 3.1
homini, immortalitatem quandam per vos esse adepti vide-
mur. Quod enim tempus erit umquam cum vestrorum in
nos beneficiorum memoria ac fama moriatur? Qui illo ipso
tempore cum vi ferro metu minis obsessi teneremini, non 5
multo post discessum meum me universi revocavistis refe-
rente L. Ninnio, fortissimo atque optimo viro, quem habuit
ille pestifer annus et maxime fidelem et minime timidum, si
dimicare placuisset, defensorem salutis meae: postea quam
vobis decernendi potestas non est permissa per eum tribunum 10
plebis qui, cum per se rem publicam lacerare non posset, sub
alieno scelere delituit, numquam de me siluistis, numquam
meam salutem non ab iis consulibus qui vendiderant flagi-
tavistis. Itaque vestro studio atque auctoritate perfectum 4.1
est ut ipse ille annus, quem ego mihi quam patriae malueram
esse fatalem, octo tribunos haberet qui et promulgarent de
salute mea et ad vos saepe numero referrent. Nam consules
modesti legumque metuentes impediebantur lege, non ea 5
quae de me, sed ea quae de ipsis lata erat, quam meus
inimicus promulgavit ut, si revixissent ii qui haec paene
delerunt, tum ego redirem; quo facto utrumque confessus
est, et se illorum vitam desiderare, et magno in periculo
rem publicam futuram si, cum hostes atque interfectores rei 10
publicae revixissent, ego non revertissem. Idemque illo ipso
tamen anno, cum ego cessissem, princeps autem civitatis
non legum praesidio sed parietum vitam suam tueretur, res
publica sine consulibus esset, neque solum parentibus per-
petuis verum etiam tutoribus annuis esset orbata, senten- 15
tias dicere prohiberemini, caput meae proscriptionis reci-
taretur, numquam dubitastis meam salutem cum communi
salute coniungere. Postea vero quam singulari et prae- 5.1
stantissima virtute P. Lentuli consulis ex superioris anni
caligine et tenebris lucem in re publica Kalendis Ianuariis
dispicere coepistis, cum Q. Metelli, nobilissimi hominis
atque optimi viri, summa dignitas, cum praetorum tribu- 5
norum plebis paene omnium virtus et fides rei publicae
subvenisset, cum virtute gloria rebus gestis Cn. Pompeius
omnium gentium, omnium saeculorum, omnis memoriae
facile princeps tuto se venire in senatum arbitraretur, tantus
vester consensus de salute mea fuit ut corpus abesset meum, 10
dignitas iam in patriam revertisset. Quo quidem mense 6.1
quid inter me et meos inimicos interesset existimare po-
tuistis. Ego meam salutem deserui, ne propter me civium
vulneribus res publica cruentaretur: illi meum reditum non
populi Romani suffragiis sed flumine sanguinis intercluden- 5
dum putaverunt. Itaque postea nihil vos civibus, nihil
sociis, nihil regibus respondistis; nihil iudices sententiis,
nihil populus suffragiis, nihil hic ordo auctoritate declaravit;
mutum forum, elinguem curiam, tacitam et fractam civitatem
videbatis. Quo quidem tempore, cum is excessisset qui 7.1
caedi et flammae vobis auctoribus restiterat, cum ferro et
facibus homines tota urbe volitantis, magistratuum tecta
impugnata, deorum templa inflammata, summi viri et claris-
simi consulis fascis fractos, fortissimi atque optimi tribuni 5
plebis sanctissimum corpus non tactum ac violatum manu
sed vulneratum ferro confectumque vidistis. Qua strage
non nulli permoti magistratus partim metu mortis, partim
desperatione rei publicae paululum a mea causa recesserunt:
reliqui fuerunt quos neque terror nec vis, nec spes nec metus, 10
nec promissa nec minae, nec tela nec faces a vestra auctori-
tate, a populi Romani dignitate, a mea salute depellerent.